Klassenspaziergang


Klassenspaziergang

Bild zur Methode Klassenspaziergang

Foto von Frank Tempel (abgerufen am 26.10.2012)

Kurzbeschreibung

Eine Kennenlernmethode, die durch ein vorgegebenes Thema geleitet wird.

Ablauf

 1. Alle Kursteilnehmer/innen (TN) bekommen einen Auftrag (z.B. über ihr Heimatland zu berichten) oder zu unterschiedliche Fragen zu einem übergeordneten Thema (beim Thema Bildung z.B.: Wie funktioniert das Bildungssystem in deiner Heimat? Gibt es so eine Art Bafög bei euch? In wie vielen Klassen macht man das Abitur? etc.)

 2. Die TN bekommen Zeit (z.B. 15 Minuten), mit möglichst vielen anderen zu sprechen.

 3. Wenn sich die TN zu unterschiedlichen Teilaspekten befragt haben, sollten danach die Gesprächsergebnisse präsentiert werden. So kann der/die Kursleiter/in fragen, ob jemand etwas besonders Überraschendes erfahren hat. Alternativ kann jeder die für ihn interessanteste Information auf ein Plakat schreiben.

Benötigte Tools und Materialien

Gespräch

 • im Raum

 • Online: im Virtuellen Klassenzimmer, im Forum, im Chat

Präsentation der Informationen

 • Wandplakat

 • Online: Kooperatives Textsystem

Kommentare

Die Fragen könnten auch in Form eines Leittextes formuliert werden. Dieser könnte auf Papier den TN gegeben werden, um damit eine Orientierung für die Gespräche zu haben.

Kształtowanie słów


Kształtowanie słów

Kształtowanie słów

Grafika: Amanda Alessandrine (publikacja 07.06.2009)

Krótki opis

To ćwiczenie wymaga współpracy uczestników i ma na celu budowanie zespołu lub scalanie grupy.

Opis procesu

Uczestnicy są proszeni o utworzenie słowa używając ich ciał - w danym przykładzie jest to robione w wirtualnym świecie Second Life używając ciał awatarów.

Wymagane zasoby

W tradycyjnej klasie - uczniowie. W Second Life - zaprogramowane kulki (poseball), które umożliwiają ustawianie pozy awatara.

Przykłady

W danym przykładzie uczestnicy zostali poproszeni o utworzenie słowa MIL i zrobienie fotografii wyniku - aby to osiągnąć muszą się zapoznać z ruchami awatara, kątami kamery, fotografią i komunikacją - zdobywając w ten sposób wiedzę na temat różnych funkcji Second Life.

Komentarze

To jest też możliwe do zrobienia na żywo.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/word-formation

List do siebie


List do siebie

List do siebie

Image by birdfarm (Strona odwiedzona: 31.12.2005)

Krótki opis

Pod koniec kursu każdy z uczestników pisze do siebie list. Nauczyciel/moderator ma za zadanie wysłać list z powrotem do autora po pewnym czasie. List ma przypominać o pomysłach i planach, które zrodziły się pod koniec kursu i pozwala na porównanie ich ze zrealizowanymi osiągnięciami po upływie określonego czasu.

Opis procesu

 1. Nauczyciel/moderator wręcza uczestnikom papier, koperty i długopisy oraz wyjaśnia poszczególne etapy aktywności.

 2. Każdy z uczestników pisze do siebie list, w którym podsumowuje to czego się nauczył, co chce zrealizować i w jaki sposób.

 3. Uczestnicy adresują i przyklejają znaczki na listach.

 4. Nauczyciel/moderator zbiera listy a po upływie określonego czasu (np. 4 tygodni) wysyła je z powrotem do ich autorów.

Wymagane zasoby

Papier, koperty, znaczki długopisy dla każdego z uczestników.

Przykłady

Przykładowe pytania:

 • Jakie są moje cele i aspiracje?

 • Co chcę osiągnąć w tym roku?

 • W jaki sposób zamierzam zrealizować wyznaczone cele?

Komentarze

List jest formą refleksji na temat danego kursu. Przywołuje również wydarzenia czy aktywności z nim związane, a więc to o czym czasami zapominamy...

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/letter-to-myself

Mapa myśli (mind mapping)


Mapa myśli (mind mapping)

Mapa myśli (mind mapping)

Image by Kaeru (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Tworzenie mapy myśli umożliwia wizualizację związków pomiędzy poszczególnymi pojęciami dotyczącymi danego zagadnienia. Pojęcie główne znajduje się w środku mapy myśli, pozostałe hasła, związane z pojęciem głównym na zasadzie skojarzenia, reprezentowane są przez poszczególne gałęzie (linie), a od tych, z kolei, mogą wychodzić kolejne gałęzie z kolejnymi hasłami.

Opis procesu

Zapisz pojęcie główne na środku czystej kartki papieru. Zastanów sie nad różnymi aspektami danego tematu i skonstruuj mapę myśli. Aby zorganizować poszczególne pojęcia, przypisz do nich bardziej ogólne hasła. Przeanalizuj jeszcze raz swoją mapę myśli, dopisz adnotacje, tak aby mapa była aktualna i zrozumiała dla Ciebie również po upływie jakiegoś czasu.

Wymagane zasoby

Duża kartka papieru, różnokolorowe długopisy, flipchart lub program do tworzenia map myśli.

Komentarze

Graficzna reprezentacja wspiera proces myślowy i ułatwia burzę mózgu. Wystarczy zerknąć na mapę myśli, aby zapamiętać i zrozumieć najważniejsze pojęcia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/mindmapping

Metoda otwartej przestrzeni


Metoda otwartej przestrzeni

Metoda otwartej przestrzeni

Image by Pandiyan (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Metoda otwartej przestrzeni (Open Space Technology) stosowana z dużymi grupami (20 - 1000 osób). Wszyscy pracują nad danym tematem lub rozwiązaniem danego zagadnienia problemowego.

Opis procesu

 1. Na początku, wszyscy uczestnicy siedzą w kole. Instruktor "otwiera przestrzeń" i przedstawia poszczególne etapy aktywności.

 2. Materiał i organizacja pracy powinny wyłonić się z zainteresowań i wiedzy uczestników. Każdy może dodać coś od siebie, np. temat lub zadanie do wykonania. Ktoś powinien być skłonny do podjęcia odpowiedzialności.

 3. Do poszczególnych zagadnień przypisywane są konkretne miejsca i czas pracy, które są koordynowane grafikach na dużych arkuszach papieru na ścianie.

 4. Uczestnicy wybierają tematy, które ich interesują i zapisują się na wybrane spotkania, negocjując ich terminy i miejsca jeśli zachodzi potrzeba.

 5. Praca w grupach: uczestnicy sami organizują swoją pracę, używając "reguły dwóch stóp". Organizatorzy grup proszeni są o dokumentowanie postępów pracy w raporcie, udostępnianym później wszystkim uczestnikom.

 6. Rano i wieczorem są ogłaszane aktualności

 7. Krótka refleksja indywidualna uczestników, po której następuje planowanie planu wdrażania i ewaluacji.

 8. Ostatnia runda dyskusji (często z rytuałem, np. mający głos trzyma różdżkę).

 9. "Zamknięcie przestrzeni" - zakończenie konferencji.

Wymagane zasoby

Zasoby potrzebne do tworzenia dokumentacji.

Komentarze

Sukces metody otwartej przestrzeni podczas konferencji zależy od realizacji pomysłów, które zostały wygenerowane. Zwykle uczestnicy mają silną motywację co powoduje, że tworzą mnóstwo nowych pomysłów, prowadzą ciekawe dyskusje i osiągają interesujące wyniki. Jednakże wdrażanie powinno być wspierane i nadzorowane przez prowadzących. Muszą oni ocenić co w danym projekcie wymaga poprawy, jaki pomysł należy rozpatrzyć ponownie, co jak wspomagać, itd.

) **Reguła dwóch stóp:* Jeśli w jakimkolwiek momencie podczas spotkania poczujesz, że niczego nowego się nie uczysz i nie wnosisz wkładu do pracy grupy, użyj swoich dwóch stóp. Idź do innego miejsca, gdzie będziesz mógł/mogła się czegoś nauczyć i wziąć aktywny udział w pracy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/openspace

Mini-analizy przypadków


Mini-analizy przypadków

Mini-analizy przypadków

Image by Let Ideas Compete (strona odwiedzona: 06.10.2015)

Krótki opis

Analiza przypadku (case study) zapewnia użyteczne, znaczące doświadczenia, dzięki którym możemy odkrywać przydatne pojęcia i reguły. W przypadku mini-case nauczyciel ma szansę zapewnić swoim słuchaczom rzeczywiste doświadczenia poprzez prezentację serii zwięzłych i krótkich, ale opracowanych już przypadków.

Opis procesu

 1. Nauczyciel rozpoczyna od wprowadzenia danego przypadku.

 2. Przedstawia osoby, rzeczy, organizacje zaangażowane w przypadek.

 3. Nauczyciel przedstawia zależności występujące w danej sytuacji.

 4. Pojawiają się pytania oraz odpowiedzi dotyczące przypadku.

 5. Pytania powinny zachęcać słuchacza do dokładnej analizy przypadku, wyciągania wniosków, dedukcji rozwiązań.

 6. Nauczyciel może zadawać dodatkowe pytania słuchaczom.

 7. Uczestnicy powinni zamieszczać posty z komentarzami i odpowiedziami na forum dyskusyjnym.

Wymagane zasoby

 • dostęp do forum dyskusyjnego

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Uczestnicy mogą również wymyślać swoje własne mini-przypadki i zamieszczać je na forum internetowym, tak aby inni mogli je analizować i komentować.

Opis aktywności został przygotowany na podstawie "E-learning by design" - W. Horton.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/mini-case

Mnemotechnika


Mnemotechnika

Mnemotechnika

` Zdjęcie: moose.boy (pobrano 07.11.2009) <https://www.flickr.com/photos/51035672616@N01/>`_

Krótki opis

Korzystając z mnemotechniki ludzie rozwijają sposoby, takie jak rymy, wyrażenia, skecze, specjalne słowa lub zdania, ułatwiających zapamiętanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Zasadą mnemotechniki jest związanie trudnych do zapamiętania informacji z prostszymi.

Opis procesu

 1. Wybieramy konkretny temat, który ma szczególnie trudne do zapamiętania informacje.

 2. Dobieramy odpowiedni sposób mnemotechniczny.

 3. Określenia, które należy pamiętać, są wyrażane prostszymi określeniami zgodnie z wybranym sposobem mnemotechnicznym.

 4. To jest powtarzane, aż wszystkie określenia są poprawnie zapamiętane.

Wymagane zasoby

Nic specjalnego.

Przykłady

Zapamiętywanie przy pomocy spaceru:

 1. Zapisz w notatniku informacje, których się trzeba nauczyć.

 2. Wyobraź sobie, że na spacerze (konkretną trasą) zatrzymujesz się w określonych miejscach (np. na ulicy, na przystanku autobusowym, przy jeziorze, przy charakterystycznym drzewie) i w każdym uczysz się na pamięć jednej z pozycji z notatnika.

 3. Zapisz w notatniku z którym miejscem każda pozycja jest związana.

 4. Powtarzaj chodzenie na tej trasie aż nauczysz się wszystkich informacji na pamięć czyli do opanowania tematu.

Podczas egzaminu można sobie wyobrazić pójście na ten spacer i stosunkowo prosto przypomnieć wyuczony materiał.

Zobacz także:

Komentarze

Mnemotechnika pomaga nie tylko w zapamiętywaniu skomplikowanych procesów szybciej i pamiętaniu ich dłużej. Fakt, że przy użyciu tej techniki trzeba ograniczać się do pewnych słów kluczowych i te słowa muszą być wyszczególnione w określonym formacie, pomaga w organizacji całego tematu. Ci, którzy aby uczyć się z powodzeniem muszą się ograniczać wyłącznie do istotnych słów kluczowych, bez problemu zignorują "zbyteczne informacje". Dlatego też, chociaż mnemotechnika jest przede wszystkim do pomocy w zapamiętywaniu i uczeniu się, może również przyczyniać się do odsuwania mniej nieistotnych, drugorzędowych informacji na tylni plan, uwalniając miejsce w umyśle dla merytorycznie istotnej wiedzy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/mnemonics

Nauka w tandemie


Nauka w tandemie

Nauka w tandemie

Zdjęcie: unaesthetic (pobrano 30.09.2009)

Krótki opis

Dwie osoby wspólnie uczą się konkrentego materiału.

Opis procesu

Najpierw trzeba podzielić uczestników na grupy, potem ustalić limit czasu, np.: Macie 10 minut. Czego możecie nauczyć się razem?

Jedna możliwość: uczestnicy razem rozpracowują zawartość jakiegoś stanowiska.

Inna możliwość: uczestnicy razem rozwiązują zadania jakiegoś stanowiska.

Wymagane zasoby

 • nic specjalnego

Przykłady

Wikipedia: Programowanie ekstremalne

Komentarze

Jeśli dwóch programistów siedzi razem przed komputerem i wspólnie tworzą program to nazywa się to programowaniem ekstremalnym. Cztery oczy widzą więcej niż dwa. Dwa mózgi to lepiej niż jeden! Każdy może uczyć się od drugiego.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/tandem

Odpytywanie wzajemne


Odpytywanie wzajemne

Odpytywanie wzajemne

Photo by larskflem (publikacja: 15.06.2006) zmodyfikowane 27.04.2010 by rafal.moczadlo

Krótki opis

Wzajemne odpytywanie umożliwia uczniom powtórzenie materiału oraz samoocenę postępów w nauce. Kiedy wszyscy uczestnicy są zaangażowani w opracowywanie pytań i przerabianie materiałów, istnieje większa szansa, że zapamiętają znacznie więcej.

Opis procesu

 1. Nauczyciel wysyła maila do uczestników z informacją o aktywności.

 2. Każdy z uczestników powinien opracować przynajmniej jedno pytanie do danego zakresu materiału z kursu.

 3. Uczestnicy zamieszczają swoje pytania na przeznaczonym do tego forum (pytania nie mogą się powtarzać).

 4. Teraz, uczestnicy powinni zamieścić odpowiedzi na wcześniej zamieszczone pytania na forum odpowiedzi.

 5. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi i zachęca uczestników do przejrzenia wszystkich pytań i odpowiedzi.

Wymagane zasoby

 • dostęp do forum dyskusyjnego i emaila

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Pytania opracowane podczas aktywności mogą być później wykorzystane w testach i powtórzeniach danego materiału.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/peer-quizzes

Odwrócenie ról


Odwrócenie ról

Odwrócenie ról

Zdjęcie rlcasey (strona odwiedzona: 08.02.2010)

Krótki opis

W tej aktywności uczestnicy mają szansę prowadzić dyskusje grupowe przejmując rolę nauczyciela. W tym samym czasie nauczyciel uczestniczy we wszystkich dyskusjach przyjmując rolę ucznia (komentowanie, zadawanie pytań, podawanie odpowiedzi, itd).

Opis procesu

 1. Uczestnicy dzieleni są na grupy (8 - 15 osób).

 2. Do każdej grupy przypisany zostaje prowadzący (jedna osoba z grupy).

 3. Nauczyciel przygotowuje forum dyskusyjne lub chat.

 4. Nauczyciel emailem przesyła każdemu z uczestników informacje o aktywności, oczekiwaniach w stosunku do prowadzących dyskusje oraz listę uczestników danych grup.

 5. Nauczyciel informuje wszystkich uczestników o tym, że dyskusje będą prowadzone przez członków grup.

 6. Wybrani prowadzący mają jeden lub dwa dni na przygotowanie się.

 7. Kiedy prowadzący są gotowi, zaczynają się synchroniczne (chat) lub asynchroniczne (forum) dyskusje. Nauczyciel również bierze udział w dyskusjach.

 8. Na koniec, osoby prowadzące zamieszczają posty, w których opisują trzy rzeczy, których nauczyli się podczas prowadzenia kursu online.

Wymagane zasoby

 • Forum dyskusyjne lub czat

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

W "odwróceniu ról", rolę prowadzących mogą również prowadzić pary lub grupy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/role-reversal