Odwrócenie ról


Odwrócenie ról

Zdjęcie rlcasey (strona odwiedzona: 08.02.2010)

Krótki opis

W tej aktywności uczestnicy mają szansę prowadzić dyskusje grupowe przejmując rolę nauczyciela. W tym samym czasie nauczyciel uczestniczy we wszystkich dyskusjach przyjmując rolę ucznia (komentowanie, zadawanie pytań, podawanie odpowiedzi, itd).

Opis procesu

 1. Uczestnicy dzieleni są na grupy (8 - 15 osób).
 2. Do każdej grupy przypisany zostaje prowadzący (jedna osoba z grupy).
 3. Nauczyciel przygotowuje forum dyskusyjne lub chat.
 4. Nauczyciel emailem przesyła każdemu z uczestników informacje o aktywności, oczekiwaniach w stosunku do prowadzących dyskusje oraz listę uczestników danych grup.
 5. Nauczyciel informuje wszystkich uczestników o tym, że dyskusje będą prowadzone przez członków grup.
 6. Wybrani prowadzący mają jeden lub dwa dni na przygotowanie się.
 7. Kiedy prowadzący są gotowi, zaczynają się synchroniczne (chat) lub asynchroniczne (forum) dyskusje. Nauczyciel również bierze udział w dyskusjach.
 8. Na koniec, osoby prowadzące zamieszczają posty, w których opisują trzy rzeczy, których nauczyli się podczas prowadzenia kursu online.

Wymagane zasoby

 • Forum dyskusyjne lub czat

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

W "odwróceniu ról", rolę prowadzących mogą również prowadzić pary lub grupy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/role-reversal

Inscenizacja


Inscenizacja

Zdjęcie: Bifford The Youngest (pobrano 30.09.2009)

Krótki opis

Inscenizacja - inaczej metoda symulacyjna - może być stosowana w przedszkolu, szkole i edukacji dorosłych. Kwestia istotna dla danej grupy (w miarę możliwości konfliktowa) jest przedstawiana w formie inscenizacji, gdzie uczestnicy udają kogoś. Metoda ta powinna być stosowana głównie gdy chodzi o rozwijanie aspektów działań oraz zajmowanie na żywo pozycji obserwatora. Metoda ta może rozwijać szczególnie percepcję, empatię, elastyczność, otwartość, współpracę, komunikowanie się i umiejętności rozwiązywania problemów.

Opis procesu

Przygotowanie:

 1. Zdefiniuj temat
 2. Wyjaśnij role. Sprawdź czy każdy gracz rozumie swoją rolę.
 3. Ustal kryteria obserwacji i przypisz zadania obserwacji.

Inscenizacja:

 1. Zidentyfikuj się ze swoją rolą.
 2. Wykonaj inscenizację bez żadnych przerw. Faza oceny
 3. Skończ swoją rolę.
 4. Starannie oceń inscenizację.

Przykładowe aspekty do ocenienia:

 • Jak się gracze czuli w swoich rolach?
 • Czy trzymali się swoich ról?
 • Jakie zachowania i odczucia graczy podobały czy nie podobały ci się?
 • Czy argumentacja była rzeczowa?
 • W jaki sposób język, mimika, gesty były używane przez uczestników?
 • Czy uświadomiłeś sobie własne postawy i poglądy?
 • Które działania były istotne do podjęcia decyzji? Jakiej jakości był proces podejmowania decyzji?
 • Jakie są konsekwencje dla przyszłych zachowań uczestników?

Wymagane zasoby

 • Tekst z opisem sytuacji
 • Karty ról
 • Arkusze obserwacji

Przykłady

Ta metoda może być użyta na przykład przy zakładaniu firmy. Załóżmy, że czterech przyjaciół chce rozpocząć działalność gospodarczą. Mają możliwości utworzenia spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki akcyjnej lub spółki partnerskiej. Po nabyciu dostatecznych informacji na temat różnych rodzajów podmiotów gospodarczych, studenci omawiają sprawę ze sobą grając różne role. Dyskusja powinna dotyczyć zalet i wad każdego rodzaju podmiotu gospodarczego.

Na koniec, jeśli to możliwe, zostaje podjęta decyzja jakiej formy prawnej spółka powinna użyć. Następnie grupa analizuje odgrywanie ról i powtarza inszenizację z innymi członkami grupy.

Zobacz także: https://methodenpool.uni-koeln.de/rollenspiel/rollenspiel_darstellung.html

Komentarze

W inscenizacji nie chodzi o to, które rozwiązanie problemu ostatecznie okaże się najlepsze, ale o sposób dochodzenia do tego rozwiązania. Dlatego ocena odgrywania ról jest równie ważna jak sama inscenizacja.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/role-playing

Circle of results


Picture for Circle of results

Image by james_michael_hill (Access: 28.09.2009)

Short description

The results of group work – like a Powerpoint presentation, a website or a letter – are presented within in a small group.

Process description

 • Form a group
 • Set time limit
 • Each person presents the results of his/her work to the group. Others can ask questions and make suggestions.

Required resources

A place to meet

Examples

Do you have some examples, small changes or interesting contexts?

Comments

If several groups have worked on the same task or topic, the instructor can also present a solution for all after they are done. Such a presentation is usually well received since the participants are already activated.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/ring-of-results

Fiszki


Fiszki

Image by Andy Ciordia (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Metoda ułatwiająca uczenie się faktów, pojęć lub słownictwa na pamięć.

Opis procesu

Działania podstawowe:

 1. Weź fiszkę.
 2. Przeczytaj ją.
 3. Zastanów się nad odpowiedzią.
 4. Odwróć fiszkę i sprawdź odpowiedź.
 5. Odłóż fiszkę z powrotem do pudełka z przegródkami.

Sortowanie:

 1. Na początku wszystkie fiszki znajdują się w pierwszej przegródce.
 2. Jeśli udało Ci się odpowiedzieć na pytanie poprawnie, przełóż fiszkę do następnej przegródki.
 3. Kiedy pierwsza przegródka zostanie opróżniona, zacznij od drugiej przegródki.
 4. Jeśli udało Ci się odpowiedzieć na pytanie poprawnie, przełóż fiszkę do trzeciej przegródki, jeśli nie, przełóż z powrotem do pierwszej przegródki.

Wymagane zasoby

Fiszki oraz pudełko z przegródkami. Pytania mogą również być zapisane na komputerze i wydrukowane.

Komentarze

Taka metoda nauki wymaga systematyczności i sprawdza się bardziej w zapamiętywaniu faktów niż uczeniu się.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/record-cards

Pytanie i odpowiedź


Pytanie i odpowiedź

Image by Torley (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Jest to bardziej "towarzyska" odmiana metody pytanie i odpowiedź.

Opis procesu

 • napisz pytania na flipcharcie lub wyświetl je za pomocą projektora;
 • możliwe odpowiedzi na pytania przypnij do tablicy;
 • zapisz numery pytań na flipcharcie;
 • każdy z uczestników chwyta jedną odpowiedź i przypina ją obok pytania.

Wymagane zasoby

 • tablica
 • magnesy
 • pinezki (do przypięcia kartek)
 • kartki z odpowiedziami
 • flipchart
 • projektor

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Aktywność sprawdza się gdy uczestnicy angażują się w dyskusję. Dopasuj liczbę pytań do liczby uczestników, tak aby każdemu przypadła w udziale kartka z odpowiedzią.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/question-and-answer

Za i przeciw


Za i przeciw

Zdjęcie: ntr23 (pobrano 30.09.2009)

Krótki opis

Pokazanie dwóch stron medalu czyli analiza argumentów za i przeciw.

Opis procesu

 1. Jako prowadzący, podziel uczestników na dwie grupy: jedną za i jedną przeciw. Można to zrobić na przykład poprzez losowe przypisanie uczestników do grup.
 2. Grupy zapoznają się z tematem i przygotowują punkty do debaty, pisząc je na fiszkach.
 3. Wyniki mogą być zapisane na tablicy lub flipchart.
 4. Po jednym przedstawicielu z każdej grupy debatuje poszczególne punkty, w wyniku czego powstaje szczegółowa lista za i przeciw.

Wymagane zasoby

Papier lub edytor tekstu

Przykłady

Podwójne Studia - Za i Przeciw:

Zobacz także:

Komentarze

Można to również zrealizować z wykorzystaniem forum na platformie e-learningowej. Trzeba zacząć dwa wątki dyskusji: Za i Przeciw.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/pros-and-cons

Projektmethode


Bild zur Methode Projektmethode

Foto von Kofoed (abgerufen am 05.02.2010)

Kurzbeschreibung

Im Projektunterricht entwickeln Lernende und Lehrende aus einem Problem, einer Idee oder einem gesetzten Ziel einen Bearbeitungsplan, der unter Beachtung selbst gesetzter Regeln durchgeführt wird, und an dessen Ende das fertige Produkt in Form einer Broschüre, einer Internet-Veröffentlichung oder eines Computerprogramms etc. steht.

Ablauf

 1. Die Projektinitiative – Sammlung von Ideen. Ein Projekt kann auf Anregung des Seminarleiters oder der Teilnehmer initiiert werden. Dabei orientiert sich das Projektthema an den Interessen der Beteiligten. So könnte ein Seminarleiter die Ideenfindung für die Projekte moderieren. Die Ideen könnten als Karten an eine Pinnwand gehängt werden.
 2. Auseinandersetzung mit der Projektinitiative. Während die erste Projektphase in der Sammlung der Projektideen bestand, werden diese nun gemeinsam auf deren Realisierbarkeit geprüft und anschließend in einer Projektskizze konkretisiert. Die kurzen Projektbeschreibungen können mit an die Pinnwand zu den Projektideen gehängt und von den Lernenden kurz vorgetragen werden.
 3. Entwicklung des Betätigungsgebietes – der Projektplan als Ergebnis. Nachdem ein Thema gefunden wurde, wird von den Beteiligten gemeinsam ein zielgerichteter Plan zur Bearbeitung des Themas entwickelt, der der Selbstorganisation und Selbstverantwortung der Lernenden obliegt. Der Projektplan als Arbeitsplan zur Bewältigung des Problems wird in der jeweiligen Projektgruppe erarbeitet.
 4. Verstärkte Aktivitäten im Betätigungsgebiet – Ausführung des Projektplanes. Nun werden die geplanten Aktivitäten von den Beteiligten durchgeführt und die Projektpläne bei Bedarf angepasst. Der Seminarleiter übernimmt moderierende Funktionen, berät die Teilnehmer in fachlichen Fragen und geht auf gruppendynamische Prozesse ein, wie z. B. Konflikte, Überforderung oder Zeitdruck.
 5. Abschluss des Projektes. Ist ein Produkt, wie z. B. ein Programm, fertig gestellt, wird somit auch das Projekt beendet. Wichtig für das Feedback ist die öffentliche Präsentation des Produktes, z. B. auf einer Internetseite oder innerhalb der Seminargruppe durch einen Präsentationsvortrag.
 6. Fixpunkte und Metainteraktionen zum Projektgeschehen. Fixpunkte und Metainteraktionen treten bei Bedarf und parallel zu den anderen Phasen in Erscheinung. Fixpunkte dienen der Reorganisation und Orientierung, sind Mittel gegen blinde Betriebsamkeit und fehlende Abstimmung zwischen einzelnen Gruppen.

Benötigte Tools und Materialien

Eine Checkliste: https://downloads.ausbildernetz.de/downloads/m6/checkliste_Projektmethode.doc

Offline:

 • Stifte
 • Papier

Online:

 • PC und Internetzugang

Kommentare

Ein wichtiger Schritt für die Verbesserung des Projektverlaufes und der Zusammenarbeit der Lernenden und Lehrenden ist die Auswertung des Projektes durch Feedback von außen sowie innerhalb der Projektgruppe.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/project-method

Prezentacja wyników


Prezentacja wyników

Photo by oberazi (strona odwiedzona: 15.12.2009)

Krótki opis

Prezentacja wyników odbywa się w grupie - z wykorzystaniem Powerpointa, strony internetowej, itp. Każdy z uczestników prezentuje wyniki swojej pracy grupie.

Opis procesu

 • tworzymy grupę;
 • ustalamy datę i miejsce spotkania;
 • każda osoba prezentuje wyniki swojej pracy, grupa może zadawać pytania lub przedstawiać swoje sugestie i pomysły.

Wymagane zasoby

 • Miejsce na spotkanie

Komentarze

Jeśli nad tym samym tematem pracowało kilka grup, można przedstawić jeszcze raz wyniki uczestnikom wszystkich grup. Taka prezentacja, po fazie aktywnego uczenia się, zwykle stanowi atrakcyjne podsumowanie pracy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/presentation

Rysunkowe zagadki


Rysunkowe zagadki

Photo by Clara J./PIXELIO (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Uczestnicy, w małych grupach rysują razem z trenerem dany temat lub pojęcie. Rysunki prezentowane są wszystkim grupom i komentowane przez wszystkich uczestników.

Opis procesu

 1. Uczestnicy dzieleni są na małe grupy (od 3 do 5 osób). Każda grupa otrzymuje kartkę papieru do rysowania oraz kredki lub flamastry;
 2. Trener określa temat, spontanicznie zdane pytanie lub pojęcie związane z tematem (np. Jak wyglądałoby idealne biuro?);
 3. Członkowie grup rysują obrazek ilustrujący dane zagadnienie. Aktywność powinna zająć ok 15 min (najlepiej jeśli w tle gra przyjemna dla ucha muzyka);
 4. Każda grupa prezentuje swoją pracę pozostałym grupom, które następnie powinny odgadnąć co jest na rysunku i jakie jest jego znaczenie;
 5. Następnie, każda grupa komentuje swoją własną pracę. Trener spisuje słowa kluczowe na kartkach, które są później przypinane do tablicy, obok obrazków;
 6. Kiedy wszystkie grupy zaprezentują swoje prace, spisane słowa kluczowe są gromadzone i analizowane;
 7. Zgromadzone słowa kluczowe mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszej pracy nad zagadnieniem (mogą stanowić główne tematy pracy poszczególnych grup).

Wymagane zasoby

 • duża kartka papieru dla każdej grupy
 • ołówki, kredki, flamastry
 • kartki, coś do przyczepiania ich na tablicy
 • muzyka

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/picture-painting

Photo Essay


Picture for Photo Essay

Image by Thomas Hawk (Access: 01.10.2009)

Short description

A Photo Essay is a collection of photos that tell a story. Very few words, if any, are used to get the message across to the audience. The photo essay may be adapted to include historical information that is important to the content of the pictures. Adding music or special audio effects can enhance any multimedia presentation and set the mood that the author wants to evoke. A photo essay is a project that allows students to use higher order thinking skills.

Process description

Topic related to a unit of study is chosen. Using a central theme, concept or idea, photo essays bring photographs, text, (minimal amounts) and sound together using a multimedia package such as Powerpoint or Windows XP free Windows Movie Maker. Another idea is to have students take their own digital pictures and create a photo essay using original work. Scanned images of student art work may be used as well.

Required resources

Computer, Internet