Metoda otwartej przestrzeniMetoda otwartej przestrzeni

Metoda otwartej przestrzeni

Image by Pandiyan (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Metoda otwartej przestrzeni (Open Space Technology) stosowana z dużymi grupami (20 - 1000 osób). Wszyscy pracują nad danym tematem lub rozwiązaniem danego zagadnienia problemowego.

Opis procesu

  1. Na początku, wszyscy uczestnicy siedzą w kole. Instruktor "otwiera przestrzeń" i przedstawia poszczególne etapy aktywności.

  2. Materiał i organizacja pracy powinny wyłonić się z zainteresowań i wiedzy uczestników. Każdy może dodać coś od siebie, np. temat lub zadanie do wykonania. Ktoś powinien być skłonny do podjęcia odpowiedzialności.

  3. Do poszczególnych zagadnień przypisywane są konkretne miejsca i czas pracy, które są koordynowane grafikach na dużych arkuszach papieru na ścianie.

  4. Uczestnicy wybierają tematy, które ich interesują i zapisują się na wybrane spotkania, negocjując ich terminy i miejsca jeśli zachodzi potrzeba.

  5. Praca w grupach: uczestnicy sami organizują swoją pracę, używając "reguły dwóch stóp". Organizatorzy grup proszeni są o dokumentowanie postępów pracy w raporcie, udostępnianym później wszystkim uczestnikom.

  6. Rano i wieczorem są ogłaszane aktualności

  7. Krótka refleksja indywidualna uczestników, po której następuje planowanie planu wdrażania i ewaluacji.

  8. Ostatnia runda dyskusji (często z rytuałem, np. mający głos trzyma różdżkę).

  9. "Zamknięcie przestrzeni" - zakończenie konferencji.

Wymagane zasoby

Zasoby potrzebne do tworzenia dokumentacji.

Komentarze

Sukces metody otwartej przestrzeni podczas konferencji zależy od realizacji pomysłów, które zostały wygenerowane. Zwykle uczestnicy mają silną motywację co powoduje, że tworzą mnóstwo nowych pomysłów, prowadzą ciekawe dyskusje i osiągają interesujące wyniki. Jednakże wdrażanie powinno być wspierane i nadzorowane przez prowadzących. Muszą oni ocenić co w danym projekcie wymaga poprawy, jaki pomysł należy rozpatrzyć ponownie, co jak wspomagać, itd.

) **Reguła dwóch stóp:* Jeśli w jakimkolwiek momencie podczas spotkania poczujesz, że niczego nowego się nie uczysz i nie wnosisz wkładu do pracy grupy, użyj swoich dwóch stóp. Idź do innego miejsca, gdzie będziesz mógł/mogła się czegoś nauczyć i wziąć aktywny udział w pracy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/openspace