MnemotechnikaMnemotechnika

Mnemotechnika

` Zdjęcie: moose.boy (pobrano 07.11.2009) <https://www.flickr.com/photos/51035672616@N01/>`_

Krótki opis

Korzystając z mnemotechniki ludzie rozwijają sposoby, takie jak rymy, wyrażenia, skecze, specjalne słowa lub zdania, ułatwiających zapamiętanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Zasadą mnemotechniki jest związanie trudnych do zapamiętania informacji z prostszymi.

Opis procesu

  1. Wybieramy konkretny temat, który ma szczególnie trudne do zapamiętania informacje.

  2. Dobieramy odpowiedni sposób mnemotechniczny.

  3. Określenia, które należy pamiętać, są wyrażane prostszymi określeniami zgodnie z wybranym sposobem mnemotechnicznym.

  4. To jest powtarzane, aż wszystkie określenia są poprawnie zapamiętane.

Wymagane zasoby

Nic specjalnego.

Przykłady

Zapamiętywanie przy pomocy spaceru:

  1. Zapisz w notatniku informacje, których się trzeba nauczyć.

  2. Wyobraź sobie, że na spacerze (konkretną trasą) zatrzymujesz się w określonych miejscach (np. na ulicy, na przystanku autobusowym, przy jeziorze, przy charakterystycznym drzewie) i w każdym uczysz się na pamięć jednej z pozycji z notatnika.

  3. Zapisz w notatniku z którym miejscem każda pozycja jest związana.

  4. Powtarzaj chodzenie na tej trasie aż nauczysz się wszystkich informacji na pamięć czyli do opanowania tematu.

Podczas egzaminu można sobie wyobrazić pójście na ten spacer i stosunkowo prosto przypomnieć wyuczony materiał.

Zobacz także:

Komentarze

Mnemotechnika pomaga nie tylko w zapamiętywaniu skomplikowanych procesów szybciej i pamiętaniu ich dłużej. Fakt, że przy użyciu tej techniki trzeba ograniczać się do pewnych słów kluczowych i te słowa muszą być wyszczególnione w określonym formacie, pomaga w organizacji całego tematu. Ci, którzy aby uczyć się z powodzeniem muszą się ograniczać wyłącznie do istotnych słów kluczowych, bez problemu zignorują "zbyteczne informacje". Dlatego też, chociaż mnemotechnika jest przede wszystkim do pomocy w zapamiętywaniu i uczeniu się, może również przyczyniać się do odsuwania mniej nieistotnych, drugorzędowych informacji na tylni plan, uwalniając miejsce w umyśle dla merytorycznie istotnej wiedzy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/mnemonics