Mapa myśli (mind mapping)Mapa myśli (mind mapping)

Mapa myśli (mind mapping)

Image by Kaeru (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Tworzenie mapy myśli umożliwia wizualizację związków pomiędzy poszczególnymi pojęciami dotyczącymi danego zagadnienia. Pojęcie główne znajduje się w środku mapy myśli, pozostałe hasła, związane z pojęciem głównym na zasadzie skojarzenia, reprezentowane są przez poszczególne gałęzie (linie), a od tych, z kolei, mogą wychodzić kolejne gałęzie z kolejnymi hasłami.

Opis procesu

Zapisz pojęcie główne na środku czystej kartki papieru. Zastanów sie nad różnymi aspektami danego tematu i skonstruuj mapę myśli. Aby zorganizować poszczególne pojęcia, przypisz do nich bardziej ogólne hasła. Przeanalizuj jeszcze raz swoją mapę myśli, dopisz adnotacje, tak aby mapa była aktualna i zrozumiała dla Ciebie również po upływie jakiegoś czasu.

Wymagane zasoby

Duża kartka papieru, różnokolorowe długopisy, flipchart lub program do tworzenia map myśli.

Komentarze

Graficzna reprezentacja wspiera proces myślowy i ułatwia burzę mózgu. Wystarczy zerknąć na mapę myśli, aby zapamiętać i zrozumieć najważniejsze pojęcia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/mindmapping