Sto lub mniej słów


Sto lub mniej słów

Sto lub mniej słów

Zdjęcie: Charlotte Hollands (probrano 12.11.2009)

Krótki opis

Aktywność umożliwia uczestnikom dzielenie się interpretacjami i zrozumieniem materiału kursu poprzez tworzenie krótkich podsumowań, które umieszczane są na forum dyskusyjnym.

Opis procesu

 1. Nauczyciel rozsyła do uczestników maile z informacją o aktywności i o forum dyskusyjnym, które będzie dostępne przez cały czas trwania kursu.

 2. Uczestnicy powinni być zmotywowani do dzielenia się refleksjami na temat lektury wymaganej na kursie.

 3. Należy zachęcić uczestników do napisania podsumowań (interpretacja i zrozumienie) zadanej lektury w 100 lub mniej słowach.

 4. Każdy z uczestników powinien umieścić uzgodnioną wcześniej liczbę podsumowań na forum dyskusyjnym, tak aby inni uczestnicy mogli je przeczytać i skomentować.

 5. Nauczyciel powinien moderować i nadzorować zamieszczane posty.

Wymagane zasoby

 • forum dyskusyjne

 • dostęp do emaila.

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Nauczyciel może również przypisać przygotowanie podsumowań na konkretne tematy specyficznym uczestnikom. Opis aktywności został przygotowany na podstawie książki R. Watkins'a "75 e-learning activities" .

SnapChat-Story


Snapchat-Story

Image von Dejan Mihajlovic (Access: 31.10.2017)

Kurzbeschreibung

 • Alle Mittel zur Erstellung von Video-Inhalten oder Podcasts sind erlaubt.

 • Die Ergebnisse werden über einen Snapchat-Kanal an alle Beteiligten gesendet.

Kontra

 • Aufwand für die Produktion beachten (geht vielleicht auch einfacher)

 • Wenn die Lerngruppe sich gleichzeitig im einem Klassen- bzw. Schulungsraum trifft, ist die Nutzung des Service für die Präsentation eventuell überflüssig

 • Das Urheberrecht, bezüglich der Nutzung von fremden Bild- und Tonmaterial muss beachtet werden.

Pro

 • Gute Unterstützung des Konzepts "Learning by Doing" kombiniert mit vielen andern Kompetenzen.

Benötigte Tools und Materialien

 • Smartphone

 • Computer

Podcasting


Podcasting

Podcasting

Image by the tartanpodcast (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Podcasting to sposób publikowania plików dźwiękowych i filmowych w internecie jako "odcinków" prezentujących dany temat. Użytkownicy podcastów mogą zapisać się na wybraną serię, aby otrzymywać kolejne odcinki kiedy tylko zostaną opublikowane.

Więcej na temat podcastów:

Middelton, A. (2009) Beyond podcasting: creative approaches to designing educational audioin ALT-J Research in Learning Technology.

Opis procesu

 • posłuchaj podcastów przygotowanych przez innych studentów lub nauczycieli.

 • w klasie zastanówcie się co sprawia, że dany podcast jest dobry i inspirujący; spiszcie swoje uwagi;

 • sporządź skrypt prezentacji materiału;

 • nagraj prezentację materiału;

 • pliki dźwiękowe przekonwertuj na pliki MP3;

 • wgraj pliki na serwer podcastów (Odeo, Podomatic);

 • słuchacze mogą zapisywać się i korzystać z podcastów używając darmowych programów (iTunes, Ipodder).

Wymagane zasoby

Komputer, podstawowy mikrofon, oprogramowanie do tworzenia podcastów (użytkownicy Windows mogą korzystać z darmowych programów, np. Audacity, a użytkownicy Mac'a - np. Garageband).

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/podcast

Storytelling


Storytelling

Bild zur Methode Storytelling
Bild

Peter Koppatz (methopedia.eu)

Kurzbeschreibung

Story-Telling (deutsch: »Geschichten erzählen«) ist eine Erzählmethode, mit der explizites, aber vor allem implizites Wissen in Form einer Metapher weitergegeben und durch Zuhören aufgenommen wird. Die Zuhörer werden in die erzählte Geschichte eingebunden, damit sie den Gehalt der Geschichte leichter verstehen und eigenständig mitdenken. Das soll bewirken, dass das zu vermittelnde Wissen besser verstanden und angenommen wird. Heute wird Storytelling neben der Unterhaltung durch Erzähler unter anderem auch in der Bildung, im Wissensmanagement und als Methode zur Problemlösung eingesetzt.

Quelle

https://de.wikipedia.org/wiki/Storytelling_(Methode)

Ablauf

 1. Rufen Sie die Website auf:

 2. Definieren Sie das Thema für die Geschichten.

 3. Legen Sie fest, wie viele Symbole in die Geschichte einzubeziehen sind (je mehr, um so länger die Geschichte).

 4. Lassen Sie den Zufall entscheiden, welche Symbole verwendet werden sollen.

 5. Speichern Sie die Seite ab oder machen Sie ein Bildschirmfoto.

 6. Verteilen Sie die Aufgabe.

Benötigte Tools und Materialien

Offline

 • Würfel mit Symbolen

 • Wenn die Methode mit der Online-Version vorbereitet wird, können die Aufgaben vorher gedruckt und dann verteilt werden.

 • In ein Text-Dokument eingebunden, kann auch ein Termin und ein Abgabeort vereinbart werden (asyncrone Variante, Hausaufgabe).

Online

 • Smartfone oder Rechner, Browser

 • eventuell einen Drucker

 • alternativ zum Drucker, einen Austauschordner auf den die Teilnehmer Zugriff haben, um die Bildschirmfotos betrachten zu können.

5 kroków do identyfikacji problemu


5 kroków do identyfikacji problemu

5 kroków do identyfikacji problemu

Zdjęcie: Lincolnian (Brian) (pobrano 01.10.2009)

Krótki opis

To prosta metoda pozwalająca na identyfikację problemu (wyjaśnienie źródeł, przyczyn) oraz zaproponowanie rozwiązania. Jest bardzo pomocna w pracy grupowej.

Opis procesu

Grupa powinna pracować co najmniej 2 godziny tak, żeby mogła swobodnie przejść przez wszystkie pięć kroków.

 • Krok 1: Jasne zdefiniowanie celu. Co chcę osiągnąć? Jakie będą korzyści? Czy istnieje kilka rozwiązań?

 • Krok 2: Obiektywna analiza danej sytuacji. Jakie są jej wady i zalety?

 • Krok 3: Zdefiniowanie problemu. Co przeszkadza w osiągnięciu celu?

 • Krok 4: Identyfikacja symptomów i źródeł problemu. Co jest źródłem problemu a co jego symptomami?

 • Krok 5: Propozycja rozwiązania.

Wymagane zasoby

Małe i duże kartki papieru, flamastry (różne kolory) oraz długopisy.

Przykłady

 • Cel: Chcę być zdrowy/a.

 • Analiza sytuacji: Pracuję 14 godzin dziennie, od poniedziałku do soboty, ćwiczę 3 godziny tygodniowo, odżywiam się zdrowo.

 • Problem: Często łapię przeziębienie.

 • Źródło problemu: Zmęczenie obniża wydajność mojego systemu odpornościowego.

 • Symptomy: Bół głowy i mała wydajność pracy.

Komentarze

Proszę podać dodatkowe informacje, praktyczne porady lub ograniczenia.

Podziel sie swoja opinią

--

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/5-steps

Methopedia (NG)


Methopedia NG

What is new?

We started in 2010 with a wiki, switched to a CMS and now we are using a static website. But it is not static as before! With the wiki we have had many spammers as guests! In the CMS nobody want's to login and it was difficulty to manage the content for different languages. With the new solution we have the following advantages:

 • no target for spammers

 • linkchecker (many links over the time are broken)

 • now we include disqus, so you are able to comment

 • if your are interested in translating or improve the content, the source is available at https://bitbucket.org

The content is available at https://methopedia.eu

Your methopedia team

TopicMaps


TopicMaps

Bild zur Methode TopicMaps

Darstellung im Vizigator (abgerufen am 31.10.2009; Link defekt, geprüft 2017)

Kurzbeschreibung

TopicMaps repräsentieren Wissensstrukturen (Ontologien), ähnlich wie Mindmaps. Die Grundbausteine dieser Strukturen sind:

 • (T)opics

 • (O)ccurrences

 • (A)ssociations

Diese Bausteine (TAO's) können in unterschiedlichen Schreibweisen (XML, LTM, CTM) erfasst und visualisiert werden.

Ablauf

Für ein gegebenes Themengebiet kann eine Ontologie erstellt werden, indem:

 1. Objekte aus der realen Welt aber auch Ideen notiert werden - ein Topic repräsentiert eine Idee oder ein Objekt durch ein Symbol, d. h. einen Namen.

 2. Occurrences, sind Konkrete Ressourcen zu einem Topic z. B. eine Website, eine Definition in einem Buch, ...

 3. Associations, verbinden Topics in dem Moodell und und schaffen ein Beziehungsgeflecht.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

Stufe I:

 • Es genügen Stifte und Papier.

Online:

 • Eine etwas andere Suche starten mit Ontopedia (siehe Beispiele).

Stufe II:

Es kann eine XML-basierte Form am Computer erstellt werden.

Dazu werden ein XML-Editor (z. B. XML-Spy, es gibt eine kostenlose 30-Tage-Testversion) 1 für die Erstellung und der Omnigator 2 (Open Source) für die Visualisierung benötigt.

Stufe III:

Online:

 • Installation einer zentralen Omnigatorinstanz im Intranet

Es können die Topic-Maps zweier Autoren oder Autorenteams im Omnigator zusammengeführt und damit Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar gemacht und diskutiert werden.

Methopedia Home


Methopedia

Udostępnianie technik i metod pedagogicznych

Szczegółowe informacje Rozwijające się w ostatnich latach technologie informacyjne wytworzyły potencjał umożliwiający polepszenie jakości nauczania. Jedn ak, aby potencjał urzeczywistnił się, konieczne jest:

/_all/mp.png

wprowadzenie przez instytucje edukacyjne właściwych metod i rozwinięcie odpowiedniej kultury nauczania,zintegrowanie metod aktywnego uczenia się poprzez wybór przez nauczycieli czy trenerów właściwych aktywności. Jak wskazują badania, ludzie związani z edukacją, mają potrzebę wykorzystania doświadczeń wynikających z różnych kultur nauczan ia współistniejących w Europie. Europejska społeczność Methopedii jest odpowiedzią na tę potrzebę. Została zaprojektowana dla ekspertów blended learning, aby dzielili się:

 • wiedzą,

 • metodami,

 • projektami edukacyjnymi.

Poza zawartością dydaktyczną, Methopedia winna spełniać funkcję strony społecznościowej ekspertów, którzy mogą dzięki niej podziel ić się ze sobą wiedzą, swoim punktem widzenia i doświadczeniem.

Grupą docelową Methopedii są:

głównie trenerzy i ludzie związani z edukacją, ale także kadra administracyjna i studenci.

Ufundowane przez Unię Europejską jako część projektu Comble

/_all/llp.png

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stan owisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Abecadło


Abecadło

Abecadło

Image by berwis/PIXELIO (strona odwiedzona: 28/09/2009)

Krótki opis

Skojarzenia związane z danym tematem są generowane przez uczestników. Każde skojarzenie zaczyna się od innej litery alfabetu.

Opis procesu

 • prowadzący określa czas pracy

 • uczestnicy spisują swoje skojarzenia związane z danym tematem, używając wszystkich liter alfabetu

 • uczestnicy odczytują swoje skojarzenia na głos

Wymagane zasoby

Karteczki, forum online lub oprogramowanie umożliwiające edycję tekstu.

Komentarze

Wiesz więcej niż Ci się wydaje! Spróbuj stworzyć alfabetyczną listę skojarzeń na temat fizyki jądrowej.

15 pytań


15 pytań

15 pytań

Photo by oberazi (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Celem 15 pytań jest odganięcie przez jedną osobę przedmiotu, który wybrała grupa.

Opis procesu

 1. Uczestnicy siadają w kole. Jedna osoba opuszcza pomieszczenie.

 2. Grupa wybiera jakiś przedmiot z pomieszczenia (np. lampę, czyjąś koszulę, okno, itd.)

 3. Po kilku minutach wraca osoba, która opuściła pomieszczenie. Musi teraz, zadając nie więcej niż 15 pytań odgadnąć jaki przedmiot wybrała grupa.

 4. Grupa odpowiada na pytania używając jedynie słów "tak" lub "nie". Liczba zadanych pytań jest notowana.

 5. Jeśli osoba odgadnie o jaki przedmiot chodzi, może wyznaczyć następną zgadującą osobę.

Wymagane zasoby

 • żadne

Przykłady

Przykładowe pytania:

 • Czy przedmiot znajduje się w tej części pomieszczenia?

 • Czy przedmiot jest z metalu?

 • Czy jest większy od...?

 • Czy jest zielony?

Komentarze

Maksymalną liczbę pytań można dostosować do czasu jaki możemy poświęcić na aktywność i do wieku uczestników.