List do siebieList do siebie

List do siebie

Image by birdfarm (Strona odwiedzona: 31.12.2005)

Krótki opis

Pod koniec kursu każdy z uczestników pisze do siebie list. Nauczyciel/moderator ma za zadanie wysłać list z powrotem do autora po pewnym czasie. List ma przypominać o pomysłach i planach, które zrodziły się pod koniec kursu i pozwala na porównanie ich ze zrealizowanymi osiągnięciami po upływie określonego czasu.

Opis procesu

  1. Nauczyciel/moderator wręcza uczestnikom papier, koperty i długopisy oraz wyjaśnia poszczególne etapy aktywności.

  2. Każdy z uczestników pisze do siebie list, w którym podsumowuje to czego się nauczył, co chce zrealizować i w jaki sposób.

  3. Uczestnicy adresują i przyklejają znaczki na listach.

  4. Nauczyciel/moderator zbiera listy a po upływie określonego czasu (np. 4 tygodni) wysyła je z powrotem do ich autorów.

Wymagane zasoby

Papier, koperty, znaczki długopisy dla każdego z uczestników.

Przykłady

Przykładowe pytania:

  • Jakie są moje cele i aspiracje?

  • Co chcę osiągnąć w tym roku?

  • W jaki sposób zamierzam zrealizować wyznaczone cele?

Komentarze

List jest formą refleksji na temat danego kursu. Przywołuje również wydarzenia czy aktywności z nim związane, a więc to o czym czasami zapominamy...

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/letter-to-myself