Odpytywanie wzajemne


Odpytywanie wzajemne

Photo by larskflem (publikacja: 15.06.2006) zmodyfikowane 27.04.2010 by rafal.moczadlo

Krótki opis

Wzajemne odpytywanie umożliwia uczniom powtórzenie materiału oraz samoocenę postępów w nauce. Kiedy wszyscy uczestnicy są zaangażowani w opracowywanie pytań i przerabianie materiałów, istnieje większa szansa, że zapamiętają znacznie więcej.

Opis procesu

 1. Nauczyciel wysyła maila do uczestników z informacją o aktywności.
 2. Każdy z uczestników powinien opracować przynajmniej jedno pytanie do danego zakresu materiału z kursu.
 3. Uczestnicy zamieszczają swoje pytania na przeznaczonym do tego forum (pytania nie mogą się powtarzać).
 4. Teraz, uczestnicy powinni zamieścić odpowiedzi na wcześniej zamieszczone pytania na forum odpowiedzi.
 5. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi i zachęca uczestników do przejrzenia wszystkich pytań i odpowiedzi.

Wymagane zasoby

 • dostęp do forum dyskusyjnego i emaila

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Pytania opracowane podczas aktywności mogą być później wykorzystane w testach i powtórzeniach danego materiału.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/peer-quizzes

Partner-Interview


/methods/partner-interview/partner-interview.png

Foto von Lee Jordan (abgerufen am 30.09.2009)

Kurzbeschreibung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bilden Paare und befragen sich gegenseitig. Mit den gesammelten Informationen kann ein Partner den anderen in der Gruppe vorstellen und bekannt machen.

Ablauf

 • Paare bilden und darauf achten, dass sich die Paare nicht schon kennen.
 • Befragung und Informationsaustausch in max. fünf Minuten (eventuell Notizen machen).
 • Ein Kreis (stehend oder sitzend) wird gebildet.
 • Die Vorstellungsrunde beginnt, wobei der Interview-Partner Aussagen zur jeweils anderen Person macht.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Papier für Notizen
 • Kugelschreiber

Kommentare

Es müssen nicht alle Aussagen des Interviews wiederholt werden. Mitunter zeigen sich dem Vorgestellten ganz neue Aspekte durch die Interpretation und Auswahl des Partner.

Dyskusja sejmowa


Dyskusja sejmowa

Picture from workshop at the methopedia project

Krótki opis

Nadaje się do pracy z dużymi grupami (od 30 osób). Wymaga jasnych definicji celów podanych z góry przez organizatorów warsztatu. Potrzebuje co najmniej 3 godziny czasu.

Opis procesu

 1. Przygotowanie
 • Prowadzący warsztat najpierw określają cel
 • Uczestnicy są podzieleni na grupy o tej samej wielkości według wcześniej ustalonych kryteriów (np. wiek, wykształcenie lub region zamieszkania)
 • Zasady gry są zdefiniowane i rozprowadzane przez prowadzących warsztat
 1. Wykonanie
 • Temat jest podany dla wszystkich grup, aby każda mogła ustalić swoją pozycję
 • Liderzy frakcji spotykają się zgodnie z ustalonym harmonogramem aby ustalić ogólną pozycję
 • Następnie odbywa się dyskusja plenarna gdzie każdy występujący ma ten sam czas
 • Na zakończenie jest demokratyczne głosowanie aby można było zaprotokołować rezultat
 1. Zakończenie
 • Prowadzący warsztat sporządzają jak najszybciej końcowe sprawozdanie

Wymagane zasoby

 • Reguły gry
 • papier
 • flipchart
 • sprzęt do prezentacji

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/parliamentary-debate

Podiumsdiskussion


Bild zur Methode Podiumsdiskussion

Foto von bensonkua (abgerufen am 15.10.2009)

Kurzbeschreibung

Die Teilnehmer diskutieren eine Problematik von hoher Relevanz.

Ablauf

 1. Ein Teilnehmer leitet die Diskussion.
  • Nennung des Themas
  • Geplante Zeit
  • Vorstellung der Teilnehmer im Podium
  • Erste Frage …
 2. Die Teilnehmer im Podium diskutieren das Thema.
 3. Nach einer gesetzten Frist bittet der Diskussionsleiter um eine letzte Aussage oder eine Zusammenfassung.
 4. Nach der Podiumsdiskussion können die anderen Anwesenden (das Auditorium) in die Diskussion einbezogen werden.

Benötigte Tools und Materialien

Der Diskussionsleiter verschafft sich Informationen zum Thema und bereitet einen Fragenkatalog vor.

Kommentare

Es sollten nicht mehr als sechs Personen an der Diskussion teilnehmen.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/panel-discussion

Metoda otwartej przestrzeni


Metoda otwartej przestrzeni

Image by Pandiyan (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Metoda otwartej przestrzeni (Open Space Technology) stosowana z dużymi grupami (20 - 1000 osób). Wszyscy pracują nad danym tematem lub rozwiązaniem danego zagadnienia problemowego.

Opis procesu

 1. Na początku, wszyscy uczestnicy siedzą w kole. Instruktor "otwiera przestrzeń" i przedstawia poszczególne etapy aktywności.
 2. Materiał i organizacja pracy powinny wyłonić się z zainteresowań i wiedzy uczestników. Każdy może dodać coś od siebie, np. temat lub zadanie do wykonania. Ktoś powinien być skłonny do podjęcia odpowiedzialności.
 3. Do poszczególnych zagadnień przypisywane są konkretne miejsca i czas pracy, które są koordynowane grafikach na dużych arkuszach papieru na ścianie.
 4. Uczestnicy wybierają tematy, które ich interesują i zapisują się na wybrane spotkania, negocjując ich terminy i miejsca jeśli zachodzi potrzeba.
 5. Praca w grupach: uczestnicy sami organizują swoją pracę, używając "reguły dwóch stóp". Organizatorzy grup proszeni są o dokumentowanie postępów pracy w raporcie, udostępnianym później wszystkim uczestnikom.
 6. Rano i wieczorem są ogłaszane aktualności
 7. Krótka refleksja indywidualna uczestników, po której następuje planowanie planu wdrażania i ewaluacji.
 8. Ostatnia runda dyskusji (często z rytuałem, np. mający głos trzyma różdżkę).
 9. "Zamknięcie przestrzeni" - zakończenie konferencji.

Wymagane zasoby

Zasoby potrzebne do tworzenia dokumentacji.

Komentarze

Sukces metody otwartej przestrzeni podczas konferencji zależy od realizacji pomysłów, które zostały wygenerowane. Zwykle uczestnicy mają silną motywację co powoduje, że tworzą mnóstwo nowych pomysłów, prowadzą ciekawe dyskusje i osiągają interesujące wyniki. Jednakże wdrażanie powinno być wspierane i nadzorowane przez prowadzących. Muszą oni ocenić co w danym projekcie wymaga poprawy, jaki pomysł należy rozpatrzyć ponownie, co jak wspomagać, itd.

) **Reguła dwóch stóp:* Jeśli w jakimkolwiek momencie podczas spotkania poczujesz, że niczego nowego się nie uczysz i nie wnosisz wkładu do pracy grupy, użyj swoich dwóch stóp. Idź do innego miejsca, gdzie będziesz mógł/mogła się czegoś nauczyć i wziąć aktywny udział w pracy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/openspace

One-sentence summary


Picture for One-sentence summary

Image by NLanja (Access: 11.04.2011)

Short description

One-sentence sumaries are framed activities that can clearly indicate to teachers the level of there students' understandings. They prompt students to actively angage with the text in order to complete the brief exercise.

Process description

 1. Students summarize knowledge of a topic by constructing a single sentence that answers the questions "Who does what to whom, when, where, how, and why?"
 2. The purpose is to require students to select only the defining features of an idea.
 3. Evaluate the quality of each summary quickly and holistically.
 4. Note whether students have identified the essential concepts of the class topic and their interrelationships.
 5. Share your observations with your students.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/one-sentence-summary

Mnemotechnika


Mnemotechnika

` Zdjęcie: moose.boy (pobrano 07.11.2009) <https://www.flickr.com/photos/51035672616@N01/>`_

Krótki opis

Korzystając z mnemotechniki ludzie rozwijają sposoby, takie jak rymy, wyrażenia, skecze, specjalne słowa lub zdania, ułatwiających zapamiętanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Zasadą mnemotechniki jest związanie trudnych do zapamiętania informacji z prostszymi.

Opis procesu

 1. Wybieramy konkretny temat, który ma szczególnie trudne do zapamiętania informacje.
 2. Dobieramy odpowiedni sposób mnemotechniczny.
 3. Określenia, które należy pamiętać, są wyrażane prostszymi określeniami zgodnie z wybranym sposobem mnemotechnicznym.
 4. To jest powtarzane, aż wszystkie określenia są poprawnie zapamiętane.

Wymagane zasoby

Nic specjalnego.

Przykłady

Zapamiętywanie przy pomocy spaceru:

 1. Zapisz w notatniku informacje, których się trzeba nauczyć.
 2. Wyobraź sobie, że na spacerze (konkretną trasą) zatrzymujesz się w określonych miejscach (np. na ulicy, na przystanku autobusowym, przy jeziorze, przy charakterystycznym drzewie) i w każdym uczysz się na pamięć jednej z pozycji z notatnika.
 3. Zapisz w notatniku z którym miejscem każda pozycja jest związana.
 4. Powtarzaj chodzenie na tej trasie aż nauczysz się wszystkich informacji na pamięć czyli do opanowania tematu.

Podczas egzaminu można sobie wyobrazić pójście na ten spacer i stosunkowo prosto przypomnieć wyuczony materiał.

Zobacz także:

Komentarze

Mnemotechnika pomaga nie tylko w zapamiętywaniu skomplikowanych procesów szybciej i pamiętaniu ich dłużej. Fakt, że przy użyciu tej techniki trzeba ograniczać się do pewnych słów kluczowych i te słowa muszą być wyszczególnione w określonym formacie, pomaga w organizacji całego tematu. Ci, którzy aby uczyć się z powodzeniem muszą się ograniczać wyłącznie do istotnych słów kluczowych, bez problemu zignorują "zbyteczne informacje". Dlatego też, chociaż mnemotechnika jest przede wszystkim do pomocy w zapamiętywaniu i uczeniu się, może również przyczyniać się do odsuwania mniej nieistotnych, drugorzędowych informacji na tylni plan, uwalniając miejsce w umyśle dla merytorycznie istotnej wiedzy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/mnemonics

Mini-analizy przypadków


Mini-analizy przypadków

Image by Let Ideas Compete (strona odwiedzona: 06.10.2015)

Krótki opis

Analiza przypadku (case study) zapewnia użyteczne, znaczące doświadczenia, dzięki którym możemy odkrywać przydatne pojęcia i reguły. W przypadku mini-case nauczyciel ma szansę zapewnić swoim słuchaczom rzeczywiste doświadczenia poprzez prezentację serii zwięzłych i krótkich, ale opracowanych już przypadków.

Opis procesu

 1. Nauczyciel rozpoczyna od wprowadzenia danego przypadku.
 2. Przedstawia osoby, rzeczy, organizacje zaangażowane w przypadek.
 3. Nauczyciel przedstawia zależności występujące w danej sytuacji.
 4. Pojawiają się pytania oraz odpowiedzi dotyczące przypadku.
 5. Pytania powinny zachęcać słuchacza do dokładnej analizy przypadku, wyciągania wniosków, dedukcji rozwiązań.
 6. Nauczyciel może zadawać dodatkowe pytania słuchaczom.
 7. Uczestnicy powinni zamieszczać posty z komentarzami i odpowiedziami na forum dyskusyjnym.

Wymagane zasoby

 • dostęp do forum dyskusyjnego

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Uczestnicy mogą również wymyślać swoje własne mini-przypadki i zamieszczać je na forum internetowym, tak aby inni mogli je analizować i komentować.

Opis aktywności został przygotowany na podstawie "E-learning by design" - W. Horton.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/mini-case

Mapa myśli (mind mapping)


Mapa myśli (mind mapping)

Image by Kaeru (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Tworzenie mapy myśli umożliwia wizualizację związków pomiędzy poszczególnymi pojęciami dotyczącymi danego zagadnienia. Pojęcie główne znajduje się w środku mapy myśli, pozostałe hasła, związane z pojęciem głównym na zasadzie skojarzenia, reprezentowane są przez poszczególne gałęzie (linie), a od tych, z kolei, mogą wychodzić kolejne gałęzie z kolejnymi hasłami.

Opis procesu

Zapisz pojęcie główne na środku czystej kartki papieru. Zastanów sie nad różnymi aspektami danego tematu i skonstruuj mapę myśli. Aby zorganizować poszczególne pojęcia, przypisz do nich bardziej ogólne hasła. Przeanalizuj jeszcze raz swoją mapę myśli, dopisz adnotacje, tak aby mapa była aktualna i zrozumiała dla Ciebie również po upływie jakiegoś czasu.

Wymagane zasoby

Duża kartka papieru, różnokolorowe długopisy, flipchart lub program do tworzenia map myśli.

Komentarze

Graficzna reprezentacja wspiera proces myślowy i ułatwia burzę mózgu. Wystarczy zerknąć na mapę myśli, aby zapamiętać i zrozumieć najważniejsze pojęcia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/mindmapping

List do siebie


List do siebie

Image by birdfarm (Strona odwiedzona: 31.12.2005)

Krótki opis

Pod koniec kursu każdy z uczestników pisze do siebie list. Nauczyciel/moderator ma za zadanie wysłać list z powrotem do autora po pewnym czasie. List ma przypominać o pomysłach i planach, które zrodziły się pod koniec kursu i pozwala na porównanie ich ze zrealizowanymi osiągnięciami po upływie określonego czasu.

Opis procesu

 1. Nauczyciel/moderator wręcza uczestnikom papier, koperty i długopisy oraz wyjaśnia poszczególne etapy aktywności.
 2. Każdy z uczestników pisze do siebie list, w którym podsumowuje to czego się nauczył, co chce zrealizować i w jaki sposób.
 3. Uczestnicy adresują i przyklejają znaczki na listach.
 4. Nauczyciel/moderator zbiera listy a po upływie określonego czasu (np. 4 tygodni) wysyła je z powrotem do ich autorów.

Wymagane zasoby

Papier, koperty, znaczki długopisy dla każdego z uczestników.

Przykłady

Przykładowe pytania:

 • Jakie są moje cele i aspiracje?
 • Co chcę osiągnąć w tym roku?
 • W jaki sposób zamierzam zrealizować wyznaczone cele?

Komentarze

List jest formą refleksji na temat danego kursu. Przywołuje również wydarzenia czy aktywności z nim związane, a więc to o czym czasami zapominamy...

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/letter-to-myself