Mini-analizy przypadkówMini-analizy przypadków

Mini-analizy przypadków

Image by Let Ideas Compete (strona odwiedzona: 06.10.2015)

Krótki opis

Analiza przypadku (case study) zapewnia użyteczne, znaczące doświadczenia, dzięki którym możemy odkrywać przydatne pojęcia i reguły. W przypadku mini-case nauczyciel ma szansę zapewnić swoim słuchaczom rzeczywiste doświadczenia poprzez prezentację serii zwięzłych i krótkich, ale opracowanych już przypadków.

Opis procesu

  1. Nauczyciel rozpoczyna od wprowadzenia danego przypadku.

  2. Przedstawia osoby, rzeczy, organizacje zaangażowane w przypadek.

  3. Nauczyciel przedstawia zależności występujące w danej sytuacji.

  4. Pojawiają się pytania oraz odpowiedzi dotyczące przypadku.

  5. Pytania powinny zachęcać słuchacza do dokładnej analizy przypadku, wyciągania wniosków, dedukcji rozwiązań.

  6. Nauczyciel może zadawać dodatkowe pytania słuchaczom.

  7. Uczestnicy powinni zamieszczać posty z komentarzami i odpowiedziami na forum dyskusyjnym.

Wymagane zasoby

  • dostęp do forum dyskusyjnego

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Uczestnicy mogą również wymyślać swoje własne mini-przypadki i zamieszczać je na forum internetowym, tak aby inni mogli je analizować i komentować.

Opis aktywności został przygotowany na podstawie "E-learning by design" - W. Horton.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/mini-case