Feedback


Feedback

Bild zur Methode Feedback

Foto von Criterion (abgerufen am 11.11.2009)

Kurzbeschreibung

Aufgaben, die selbstständig gelöst wurden, werden in Kleingruppen untereinander kontrolliert.

Ablauf

 1. Gruppen bilden

 2. Zeit vorgeben

 3. Jeder in der Gruppe führt seine Lösung und seinen Lösungsweg vor, und wie er/sie dazu gekommen ist. Die anderen können Vorschläge zur Verbesserung machen oder auch andere Lösungswege aufzeigen.

Benötigte Tools und Materialien

Online:

Keine besonderen, evtl. ein Austauschordner

Kommentare

Diese Methode ist sehr gut für den Erwerb von Grundlagen einsetzbar.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/feedback

Fiszki


Fiszki

Fiszki

Image by Andy Ciordia (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Metoda ułatwiająca uczenie się faktów, pojęć lub słownictwa na pamięć.

Opis procesu

Działania podstawowe:

 1. Weź fiszkę.

 2. Przeczytaj ją.

 3. Zastanów się nad odpowiedzią.

 4. Odwróć fiszkę i sprawdź odpowiedź.

 5. Odłóż fiszkę z powrotem do pudełka z przegródkami.

Sortowanie:

 1. Na początku wszystkie fiszki znajdują się w pierwszej przegródce.

 2. Jeśli udało Ci się odpowiedzieć na pytanie poprawnie, przełóż fiszkę do następnej przegródki.

 3. Kiedy pierwsza przegródka zostanie opróżniona, zacznij od drugiej przegródki.

 4. Jeśli udało Ci się odpowiedzieć na pytanie poprawnie, przełóż fiszkę do trzeciej przegródki, jeśli nie, przełóż z powrotem do pierwszej przegródki.

Wymagane zasoby

Fiszki oraz pudełko z przegródkami. Pytania mogą również być zapisane na komputerze i wydrukowane.

Komentarze

Taka metoda nauki wymaga systematyczności i sprawdza się bardziej w zapamiętywaniu faktów niż uczeniu się.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/record-cards

Flash Light


Flash Light

Picture for Flash Light

Photo by Albrecht E. Arnold/PIXELIO (Access: 28.09.2009)

Short description

All participants make a short statement regarding how they feel at the moment, how happy they are with the course or with progress in the project. It's a quick activity for finding out the mood or the ideas of a group of people.

Process description

The facilitator throws the ball to a participant who makes a statement. The facilitator should not comment on the statements but remember them or take notes in order to be able to later say something to the group. The person who made a statement throws the ball to the next person.

Required resources

 • Pen

 • Paper

 • Chat

 • Forum

Examples

Sample questions:

In order to clarify expectations and prerequisites:

 • What are your expectations today?

 • The meeting will (not) be successful if …..

To take a quick opinion poll:

 • How do you personally rate the results achieved so far?

When closing a session:

 • How do you rate your accomplishments?

Comments

Make sure the statements are short by announcing before this feedback round that everybody has only 20 seconds. If there are too many participants, the feedback can be done in writing:

 • with cards which can be put on a pin board

 • a diagram on a flip chart on which participants stick a dot to indicate a quick vote

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/flash-light

Flip chart picture


Flip chart picture

Picture for Flip chart picture

Photo by tim caynes (retrieved on 29.09.2009)

Short description

A group of learners works through a topic, which is then presented as a drawing.

Process description

 1. A group prepares a subject - for example, reads a text and searches the Internet.

 2. An overview is produced on a flip chart. However, without words - just as a drawing.

 3. The other groups have to explain the drawing.

 4. A discussion follows.

Required resources

Flipchart and camera

Comments

Tell participants that no fancy painting is expected.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/flipchart-picture

Flipchart-Quiz


Flipchart-Quiz

Bild zur Methode Flipchart-Quiz

Foto von pauly (abgerufen am 29.09.2009)

Kurzbeschreibung

Sie kennen das: Fragen und Antworten. Hier aber eine soziale Variante.

Ablauf

 1. Mit einem Beamer wird eine bestimmte Anzahl von Fragen an die Wand projiziert.

 2. An einer Pinnwand hängen Antwortmöglichkeiten.

 3. Auf dem Flipchart stehen die Fragenummern.

 4. Jeder Teilnehmer greift sich eine Antwort und hängt sie zur Frage.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Pinnwand

 • Flipchart

 • Karten

 • Fragen auf einem Blatt oder am Beamer

Kommentare

Gut läuft es, wenn zwischendurch diskutiert wird. Passen Sie die Menge der Fragen der Anzahl der Teilnehmer an. Jeder Teilnehmer soll sich dann eine Antwort greifen.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/flipchartquiz

Hot seat


Hot seat

Picture for Hot seat

Photo by privatenobby (Access: 29.09.2009)

Short description

A person on a „hot seat“ responds to the questions of the group members. This activity can be used for reviewing a topic or asking questions about that person.

Process description

 1. Decide on a topic

 2. Explain the goal of the activity

 3. Form a semi circle with the chairs, leaving one chair at the top of the circle empty

 4. Ask someone to have a seat on the hot seat

 5. Ask questions!

Required resources

 • Chairs

Examples

A prerequisite for this activity is a very trusting group climate. Participants can refuse to answer questions of a too personal nature.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/hot-seat

Inscenizacja


Inscenizacja

Inscenizacja

Zdjęcie: Bifford The Youngest (pobrano 30.09.2009)

Krótki opis

Inscenizacja - inaczej metoda symulacyjna - może być stosowana w przedszkolu, szkole i edukacji dorosłych. Kwestia istotna dla danej grupy (w miarę możliwości konfliktowa) jest przedstawiana w formie inscenizacji, gdzie uczestnicy udają kogoś. Metoda ta powinna być stosowana głównie gdy chodzi o rozwijanie aspektów działań oraz zajmowanie na żywo pozycji obserwatora. Metoda ta może rozwijać szczególnie percepcję, empatię, elastyczność, otwartość, współpracę, komunikowanie się i umiejętności rozwiązywania problemów.

Opis procesu

Przygotowanie:

 1. Zdefiniuj temat

 2. Wyjaśnij role. Sprawdź czy każdy gracz rozumie swoją rolę.

 3. Ustal kryteria obserwacji i przypisz zadania obserwacji.

Inscenizacja:

 1. Zidentyfikuj się ze swoją rolą.

 2. Wykonaj inscenizację bez żadnych przerw. Faza oceny

 3. Skończ swoją rolę.

 4. Starannie oceń inscenizację.

Przykładowe aspekty do ocenienia:

 • Jak się gracze czuli w swoich rolach?

 • Czy trzymali się swoich ról?

 • Jakie zachowania i odczucia graczy podobały czy nie podobały ci się?

 • Czy argumentacja była rzeczowa?

 • W jaki sposób język, mimika, gesty były używane przez uczestników?

 • Czy uświadomiłeś sobie własne postawy i poglądy?

 • Które działania były istotne do podjęcia decyzji? Jakiej jakości był proces podejmowania decyzji?

 • Jakie są konsekwencje dla przyszłych zachowań uczestników?

Wymagane zasoby

 • Tekst z opisem sytuacji

 • Karty ról

 • Arkusze obserwacji

Przykłady

Ta metoda może być użyta na przykład przy zakładaniu firmy. Załóżmy, że czterech przyjaciół chce rozpocząć działalność gospodarczą. Mają możliwości utworzenia spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki akcyjnej lub spółki partnerskiej. Po nabyciu dostatecznych informacji na temat różnych rodzajów podmiotów gospodarczych, studenci omawiają sprawę ze sobą grając różne role. Dyskusja powinna dotyczyć zalet i wad każdego rodzaju podmiotu gospodarczego.

Na koniec, jeśli to możliwe, zostaje podjęta decyzja jakiej formy prawnej spółka powinna użyć. Następnie grupa analizuje odgrywanie ról i powtarza inszenizację z innymi członkami grupy.

Zobacz także: https://methodenpool.uni-koeln.de/rollenspiel/rollenspiel_darstellung.html

Komentarze

W inscenizacji nie chodzi o to, które rozwiązanie problemu ostatecznie okaże się najlepsze, ale o sposób dochodzenia do tego rozwiązania. Dlatego ocena odgrywania ról jest równie ważna jak sama inscenizacja.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/role-playing

Internet Ralley


Internet Ralley

Bild zur Methode Internet Rallye

Foto von By Klaus Nahr (abgerufen am 10.11.2011)

Kurzbeschreibung

Die Internetrallye ist eine Methode des Interneteinsatzes im Unterricht. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird eine gewisse Anzahl von Fragen und Aufgaben gestellt, die sie beantworten und lösen müssen.

 • wie lade ich eine Datei herunter

 • wie mache ich ein Bildschirmfoto

Eine Internet-Rallye durchführen:

 1. Die Gruppe teilt sich in zwei oder mehrere Gruppen.

 2. Pro Gruppe steht ein Rechner zur Verfügung.

 3. Alle Gruppen erhalten vom Tutor die Aufgaben (eine Datei oder Internet-Adresse).

 4. Alle Ergebnisse werden notiert und vorgestellt (Bildschirmfotos, Blog, Präsentation).

 5. Lösungsstrategien werden diskutiert.

Benötigte Tools und Materialien

 • Arbeitsblätter

 • Computer

 • Internetzugang

Kommentare

 • Die Wettkampfatmosphäre wird verstärkt, wenn die Zeit gemessen und verglichen wird (Zusenden des Ergebnis per E-Mail für die Zeitmessung).

 • Weil Wikipedia eine gern besuchte Seite ist, um sich zu informieren, könnte diese als Informationsquelle ausgeschlossen werden.

It's a Small World


It's a Small World

Picture for It's a Small World

Image by angel_shark (Access: 29.09.2009)

Short description

Students will choose an animal they think they would like to have for a pet. They try to find out what environment they would have to build/create to keep this pet at their home. Students will write, in letter format, a convincing argument to justify why they should be allowed to have this animal for a pet. Students will present their argument to the class. The letter should include a picture of their pet, a description of a healthy environment for their pet, its needs (special foods, etc.) and more.

Process description

 1. Read the background of this activity to the class.

 2. Discuss what the students should be looking for when they conduct their research at big chalk.

 3. Write an example of the kind of notes they should take.

 4. Go over Activity 1 with students.

 5. Have students individually explore the Internet to learn more about a favorite animal.

 6. Complete Activity 1. Outline of Procedure – Day 2

 7. Students should finish Activity 1 if it isn’t complete. Using the notes they took and Activity 1, students should write a convincing argument to persuade their parents to let them have this pet.

 8. Students should sketch pictures of the housing they will provide for their pet and include ideas on how they will support it (i.e., pay for its care!). Outline of Procedures – Day Three

 9. Students should be given 10 minutes to put their work together in a folder or notebook.

 10. Student should read their argument to the class.

 11. Students should turn in their notebooks.

Required resources

 • Computer with access to the Internet

 • Paper

 • Colored pens or pencils

 • Miscellaneous art materials as outlined

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/small-world

Kim jesteśmy?


Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Image by fisserman (Access: 15.12.2009)

Krótki opis

Przykład aktywności przełamującej pierwsze lody w kontaktach. Uczestnicy mają za zadanie opisać się w kilku słowach, co pozwala na poznanie i identyfikację grupy. Aktywność może być wykorzystana praktycznie w każdym typie kursu online.

Opis procesu

 1. Instruktor określa datę i czas spotkania online na czacie (biorąc pod uwagę dostępność uczestników).

 2. Instruktor przygotowuje listę wszystkich uczestników i wysyła ją emailem razem z informacją o spotkaniu i aktywności do każdego z uczestników.

 3. Na początku spotkania na czacie, instruktor pisze "Jesteśmy...".

 4. Każdy z uczestników, według listy powinien napisać dwa lub trzy słowa opisujące siebie (np. nauczyciel, super tata, itd.)

 5. Kiedy wszyscy uczestnicy się przedstawią, mogą zacząć szukać podobieństw między sobą.

 6. Każdy z uczestników powinien napisać co najmniej jeden opis. Następnie, instruktor może zakończyć aktywność lub kontynuować następną rundę.

Wymagane zasoby

 • dostęp do email

 • dostęp do chat rooms

Przykłady

Komentarze

Po zakończeniu aktywności, instruktor i uczestnicy mogą zidentyfikować kilka grup o podobnych opisach (np. nauczyciele, ojcowie, itd.). Następnie, instruktor może utworzyć kilka tematów dyskusji na asynchronicznym forum dla każdej ze zidentyfikowanych grup uczestników.

Opis aktywności został przygotowany na podstawie książki: "75 e-learning activities" R. Watkins'a.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/who-we-are