Znajdź kogoś kto...


Znajdź kogoś kto...

Grafika: iQoncept (pobrano 05.11.2009)

Krótki opis

Aktywność, która pomaga zbudować społeczność ludzi biorących udział w danym kursie online. Motywuje uczestników do wymiany informacji oraz pozwala poznać siebie nawzajem.

Opis procesu

 1. Każdy z uczestników wysyła instruktor emaile z informacją o sobie (taką, że jest mało prawdopodobne, że inni będę o niej wiedzieli, np.: mgr z filozofii, czworo dzieci, zainteresowanie spadochroniarstwem, itd.).
 2. Instruktor każdemu uczestnikowi przesyła w emailu informację o jednej z osób, którą dany uczestnik ma za zadanie zidentyfikować.
 3. Teraz, na forum online, uczestnicy mogą zadawać pytania, które mogą im pomóc w odnalezieniu danej osoby (jednak nie mogą zadawać pytań wprost np. czy jest ktoś kto ma mgr z filozofii?). Uczestnicy mogą pytać o informacje pomocnicze, np. czy ktoś zna poglądy Kanta?
 4. Trener monitoruje całą dyskusję.
 5. Kiedy uczestnicy są gotowi z odpowiedziami, trener prosi o ich zamieszczenie na forum.
 6. Każdy z uczestników przegląda odpowiedzi sprawdzając czy został/została zidentyfikowany/a.

Wymagane zasoby

 • forum online do komunikacji asynchronicznej
 • email

Przykłady

Uczestnicy mogą również umówić się na informacje i pytania odnośnie różnych kursów, w których brali udział, o ich doświadczeniach ze szkoleniami, itp.

Opis aktywności "Znajdź kogoś kto..." został przygotowany na podstawie książki: "75 e-learning activities" R. Watkins'a.

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/find-someone-who

Feedback


Bild zur Methode Feedback

Foto von Criterion (abgerufen am 11.11.2009)

Kurzbeschreibung

Aufgaben, die selbstständig gelöst wurden, werden in Kleingruppen untereinander kontrolliert.

Ablauf

 1. Gruppen bilden
 2. Zeit vorgeben
 3. Jeder in der Gruppe führt seine Lösung und seinen Lösungsweg vor, und wie er/sie dazu gekommen ist. Die anderen können Vorschläge zur Verbesserung machen oder auch andere Lösungswege aufzeigen.

Benötigte Tools und Materialien

Online:

Keine besonderen, evtl. ein Austauschordner

Kommentare

Diese Methode ist sehr gut für den Erwerb von Grundlagen einsetzbar.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/feedback

Wypytywanie ekspertów


Wypytywanie ekspertów

Zdjęcie: Pete Prodoehl (pobrano 28.09.2009)

Krótki opis

Eksperci są wypytywani przez grupę na specyficzny temat, kwestie municypalne, projekt lub tp.

Opis procesu

 1. Moderator wita uczestników i ekspertów i otwiera spotkanie w kilku słowach. Omawia również krótko przebieg spotkania i procedury.
 2. Teraz eksperci zabierają po kolei głos, przedstawiają się i robią krótkie wprowadzenie do tematu (około 5-10 minut) z ich perspektywy.
 3. Następnie uczestnicy zadają pytania ekspertom. Mogą zadawać pytania przygotowane wcześniej, ale mogą również wymyślać nowe pytania. Każde pytanie otrzymuje odpowiedź od razu. Moderator pilnuje, że eksperci odpowiadają na pytanie i nie odchodzą od tematu. Uczestnicy mają prawo do zadawania dodatkowych pytań aż do uzyskania zadowalającej odpowiedzi.
 4. Moderator (czytelnie) pisze kluczowe słowa z pytań i odpowiedzi na papierze na ścianie lub na fiszkach (podłużne karty na pytania, prostokątne karty na odpowiedzi). Po napisaniu, fiszki są wieszane na tablicach korkowych tak aby były widoczne dla wszystkich. Stwarza to równolegle dziennik dyskusji, który jest widoczny dla wszytkich i który ułatwia trzymanie się przewodniego tematu. Ten proces ponadto zapewnia, że żadne cenne informacje czy pomysły nie zostaną zapomniane.
 5. Po rundzie pytań często rozwija się dyskusja, dla której powinno się odpowiednio zarezerwować czas.

Wymagane zasoby

 • Duże arkusze papieru (plansze) do zawieszenia na ścianie
 • Trzy do pięciu tablic korkowych i szpilki (albo taśma klejącą)
 • Prostokątne i podłużne fiszki
 • Grube pisaki

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Bez uprzedniego przygotowania, sesja wypytywania ekspertów ma niewiele sensu, a zatem powinna być przeprowadzona jedynie po odpowiednim przygotowaniu (np. przegląd literatury lub przeszukiwanie internetu).

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/expert-questioning

Dyskusja online


Dyskusja online

`Zdjęcie: Extra Ketchup (pobrano 14.12.2009) [1]

System Message: WARNING/2 (<string>, line 7); backlink

Inline interpreted text or phrase reference start-string without end-string.

Krótki opis

Dyskusja online jest kluczowym elementem aktywności grupowych w środowisku internetowym.

Opis procesu

Wymagane zasoby

 • Komputery
 • platforma e-learningowa lub forum
 • chat
 • itp

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/discussion-online

[1] Nie jest już dostępny (zaznaczone na 04/16/2017)

Directed Paraphrasing


Picture for Directed Paraphrasing

Image by bubbo.etsy.com (Access: 05.04.2011)

Short description

Directed Paraphrasing is a technique that allows the teacher to assess the degree to which the student understands the topic, information, reading, lab, or problem that the class is studying. It is more complicated than simple paraphrase because the teacher assigns the audience to whom the student must speak/write.

Process description

 1. Assign the topic, idea, problem, concept, etc to be paraphrased.
 2. Assign a particular audience (a younger student, your parents, a peer, the principal, etc)
 3. Give them some think time.
 4. Ask them to speak or write their directed paraphrase.
 5. Group their answers into one of the following categories:
  • Confusing
  • Minimal
  • Adequate
  • Excellent
 6. Then ask them to examine and rank the responses according to the following categories on a scale of 1 to 5.
  • Accuracy (of information)
  • Suitability (for the intended audience)
  • Effectiveness (in fulfilling the purpose) Or you can simply, circle the clearest (best) point made by the student and underline the worst (muddiest) point.
 7. Look for patterns of clarity and confusion to guide future instruction.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/directed-paraphrasing

Delegowanie


Delegowanie

Photo by *hoodrat* (upload: 27.03.2008)

Krótki opis

Delegowanie to przekazywanie władzy decyzyjnej oraz władzy wyznaczania zadań z jednej osoby na drugą. To szczególna forma podziału pracy, w której odpowiedzialność za decyzje należy do osoby delegującej natomiast odpowiedzialność za podejmowane działania przekazywana jest już na kogoś innego.

Opis procesu

Dla osoby delegującej:

 • ustal w jakim stopniu chcesz przekazać władzę innej osobie;
 • podziel zadania na ważniejsze i mniej ważne;
 • jasno określ zadania;
 • pomyśl, kto mógłby najlepiej poradzić sobie z danym zadaniem;
 • poinformują wybraną osobę o zadaniu jak najwcześniej;
 • przekaż wszystkie niezbędne informacje dotyczące zadania;
 • skoordynuj delegowane zadania;
 • poproś o raporty z postępów działań w wyznaczonym zadaniu, bez ograniczania możliwości podejmowania samodzielnych decyzji i działań przez osobę wydelegowaną;
 • wykorzystaj delegację jako sposób na zmotywowanie innych do działań;
 • upewnij się, że wydelegowane osoby przeszły odpowiednie szkolenia pozwalające na ukończenie zadania pomyślnie;
 • staraj się wyznaczać zadania wcześniej, przeznaczając dłuższy czas na ich przygotowanie; jednej osobie należy delegować podobne zdania;
 • unikaj delegowania jednego zadania kilku osobom;
 • dowiedz się, czy osoby, którym chcesz wyznaczyć zadanie, chcą się go podjąć.

Dla osoby delegowanej:

 • informuj osobę delegującą zadanie na bieżąco o postępach pracy, w jakim stopniu cele zostały osiągnięte oraz o pojawiających się sukcesach lub problemach;
 • zapytaj o cele, warunki oraz specyfikę zadań;
 • uzyskaj potrzebne upoważnienia, również finansowe, tak aby móc działać niezależnie;
 • rozmawiaj o zaistniałych problemach kiedy tylko się pojawią oraz poproś osobę delegującą o wsparcie przy pracy nad zadaniem.

Wymagane zasoby

Zależą od delegowanego zadania.

Komentarze

Delegowanie zadań pomaga dobrze zorganizować czas pracy oraz wspiera innych w rozwijaniu ich zdolności i motywacji.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/delegation

Contacta


Bild zur Methode Contacta

Foto von Markusram (abgerufen am 17.10.2010)

Kurzbeschreibung

Methode zum unkomlizierten Kennenlernen von Seminarteilnehmern.

Ablauf

Jeder Teilnehmer bekommt ein Blatt, auf dem verschiedene Anweisungen notiert sind: z. B.:

 • Finde jemanden, der heute schon 5 Tassen Kaffee getrunken hat.
 • Finde 2 Personen, die aus derselben Stadt kommen.
 • Finde jemanden, der das Buch „Der engagierte Lehrer und seine Feinde“ schon gelesen hat.
 • ...

Wird eine Person gefunden, auf die eine dieser Eigenschaften zutrifft, so wird das mit Unterschrift bestätigt. Wer kann als Erster alle unterschriebenen Anweisungen vorzeigen?

In einer leichten Abänderung lässt sich diese Methode auch als Kennenlern-Bingo verwenden.

kennenlernbingo.pdf <kennenlernbingo.pdf>

Benötigte Tools und Materialien

Vorgefertigte Zettel für jeden Teilnehmer, auf dem 6-8 Anweisungen kopiert sind.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/contacta

Wandspeicher


Bild zur Methode Wandspeicher

Foto von net_efekt (abgerufen am 09.10.2009)

Kurzbeschreibung

Während der gesamten Kursdauer können die Teilnehmer Ideen, Klagen und Probleme auf Flipchart-Flächen festhalten.

Ablauf

 1. Für jede Kategorie wird ein Platz reserviert z.B. Ideen, Sachbeiträge, Klagemauer, Probleme …

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Flipcharts
 • Einzelkarten
 • Stifte

Online:

 • Bugtracker
 • Wiki
 • Forum

Kommentare

Folgende Infos sollten eventuell ebenfalls notiert werden:

 • Wer ist der Autor?
 • Wer ist verantwortlich bzw. sollte die Verantwortung übernehmen?
 • Termine/Prioritäten (wichtig, sehr wichtig, "nice to have" ...)

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/collection-of-ideas

Collage


Bild zur Methode Collage

Foto von p0ps Harlow (abgerufen am 28.09.2009)

Kurzbeschreibung

Die Collage ist sowohl eine Technik der Bildenden Kunst, bei der durch Aufkleben (frz. coller = kleben) verschiedener Elemente ein neues Ganzes geschaffen wird, als auch ein in dieser Technik geschaffenes Kunstwerk, welches die Grenzen der Bildenden Kunst überschreitet, z. B. Musikvideos im Stile von „Yes We Can“ oder literarische Collagen im Stile von Walter Kempowski.

Ablauf

 1. Gearbeitet wird in kleinen Gruppen.
 2. Alle Gruppen erstellen zum gleichen Thema bzw. unterschiedlichen oder selbstgewählten Themen eine Collage.
 3. Nach der Fertigstellung werden die Collagen ausgestellt und die Gruppen erläutern die Inhalte und Ideen ihrer Werke.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Träger für die Collage (Pappkarton, Packpapier)
 • Informationen aus Druckerzeugnissen
 • Klebstoff
 • Scheren
 • sonstige Materialien

Online:

 • Chat
 • Online-Präsenentations-systeme (SlideShare)
 • YouTube (für Video- und Musik-Collagen)
 • Wort-Collagen (Wordle)

Kommentare

Der Zeitauwand ist oft sehr hoch und diese Methode ist deshalb für die Projektarbeit gut geeignet. Schneller erstellt sind Wort-Collagen mit Wordle.

Wiedza na sznurku


Wiedza na sznurku

Image by mtsofan (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Dzięki tej technice uczestnicy mogą zapisywać na kartkach i zawieszać w widocznym miejscu swoje przemyślenia co do postępów w nauce lub konkretnych tematów, które przyswoili.

Opis procesu

 1. Uczniowie powinni zapisać (na małych karteczkach) to, czego nauczyli się na danych zajęciach.
 2. Każdy zawiesza swoje karteczki na sznurku przywieszonym w widocznym miejscu.
 3. Wszyscy omawiają przedstawione pomysły.

Wymagane zasoby

 • karteczki
 • sznurek
 • taśma klejąca (lub coś do zawieszenia karteczki)

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/clothesline