Uczenie się przez nauczanie


Uczenie się przez nauczanie

Uczenie się przez nauczanie

Zdjęcie: Rex Pe (pobrano 21.11.2009)

Krótki opis

Uczenie się przez nauczanie jest aktywną metoda nauczania, gdzie uczniowie lub studenci uczą się poprzez prezentowanie konkretnego materiału dla innych. Ucząc innych sami zdobywamy wiedzę i uświadamiamy sobie nasze braki. Metoda ta może być zastosowana do dowolnego przedmiotu, w każdym typie szkoły, w każdym wieku. Chociaż termin ten jest czasem używany w odniesieniu do każdej formy uczenia młodszych uczniów przez starszych, wśród fachowców termin "Uczenie się przez nauczanie" odnosi się do wzajemnego uczenia się w klasie. W Niemczech metoda ta w jej nowoczesnej formie jest związana z Jean-Pol Martin, który opracował jej ogólne koncepcje pedagogiczne i rozpowszechnił ją przez swoją sieć kontaktów.[#f1]_

W angielsko-języcznej terminologii metoda ta nazywa się "learning by teaching".

Opis procesu

Uczeń lub grupa dostaje temat. Ma ustalony czas do zbierania i przetwarzania materiałów w celu przygotowania się do przekazania zdobytej wiedzy innym.

Wymagane zasoby

Wszystkie możliwości mogą być wykorzystane. Jeśli wiadomości są zbierane i organizowane na komputerze, uczniowie muszą mieć uprawnienia do edycji, jeżeli używają na przykład wiki czy platformę e-learningową. Muszą także posiadać wystarczające kompetencje techniczne, aby nie być rozproszonym przez aspekty operacyjne a skoncentrować się na głównym celu nauki.

Przykłady

Kurs demo pokazuje zasoby, które zostały stworzone przez uczestników szkolenia (częściowo jako praca grupowa) i następnie wypełnione przez wszystkich uczestników pod okiem "nauczycieli".[#f2]_ Proszę kliknąć na "Demo" kiedy strona się otworzy. Następnie trzeba przejść do sekcji "Praktykanci: Seminaria".

Komentarze

W LMS sudile do realizacji tej metody istnieje funkcja współautor. Autor kursu może stworzyć dowolną liczbę "pustych" zasobów i przypisać prawa autorskie studentom. Po załadowaniu kursu do systemu te zasoby są dostępne dla wszystkich uczestników kursu. Zobacz szczegółowy artykuł na temat platformy elearningowej sudile.[#f3]_

Videobridge


Videobridge

Videobridge

Image by vectorfunk (strona odwiedzona: 15.12.2009)

Krótki opis

Videobridge to szeroko dostępne, interaktywne możliwości komunikacji grupowej poprzez wysokiej jakości linki wideo - szczególnie dla słuchaczy z obszarów wiejskich.

Opis procesu

Projekt VideoBridge zakłada realizację tanich, dostępnych możliwości komunikacji, najlepiej "na żywo", korzystając z wysokiej jakości wideo/audiostream poprzez internet.

Nazwa "videobridge" używana zamiast "wideokonferencji" oznacza wydarzenie na skalę lokalną, które możliwe jest dzięki zastosowaniu tzw. "bridge" (wideokonferencja jest wydarzeniem całkowicie wirtualnym).

Wymagane zasoby

 • Komputery

 • kamery

 • system dźwięku

 • projektory

 • mikrofony

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/video-bridge

Walt-Disney


Walt Disney

Bild zur Methode Walt-Disney

Bild von Denis Edich (letzter Zugriff: 09.03.2009)

Kurzbeschreibung

Die Walt-Disney-Methode dient der Suche nach kreativen, originellen und neuen Ideen zur Lösung eines Problems. Das Verfahren kann von einer Gruppe oder einer Einzelperson praktiziert werden.

Ablauf

Die Walt-Disney-Methode ist eine Endlosschleife, die erst verlassen werden kann, wenn der „Kritiker verstummt“.

Die Rollen:

 1. Der Träumer (Visionär Ideenlieferant)

 2. Der Kritiker (Qualitäts-Manager Fragensteller)

 3. Der Realisierer (Realist Macher)

Nacheinander werden die Rollen durchgespielt, bis eine Lösung für das Problem gefunden wurde.

Es folgt eine Beschreibung der Rollen:

Der Träumer

Durch den Träumer können wir unsere rechte Gehirnhälfe nutzen. Der Träumer denkt in Bildern. Er malt Visionen und Ziele bildlich aus. Er lässt das Chaos zu denkt zukunfsorientiert und lässt sich nicht durch Regeln einschränken. Verrückte völlig unlogische und ungewöhnliche Einfälle und Verbindungen sind nicht nur erlaubt sondern erwünscht. Sie sind die wesentliche Grundlage der kreativen Ideenfindung. Einschränkungen sind in dieser Phase nicht erlaubt. Er ist offen für die Visionen der anderen (zuhören nicht vergessen) und spinnt sie im doppelten Sinne weiter.

Der Kritiker

Die Aufgabe des Kritikers ist es konstruktive Fragen zu stellen. Die Basis ist die Analyse der Umsetzung des Realisierers. Er stellt sich selbst Fragen (innerer Dialog) wie

 • Was könnte verbessert werden?

 • Was sind die Chancen und Risiken?

 • Was wurde übersehen?

 • Wie denke ich über den Vorschlag?

und formuliert aus den Ergebnissen Fragen, die er an den Träumer weitergibt.

Der Realisierer

Der Realisierer konzentriert sich auf das konkrete und gegenwärtige praktische Tun. Er stellt sich möglichst lebensnah die Umsetzung der Ideen des Träumers vor und stellt sich Fragen wie

 • Was muss ich tun oder sagen?

 • Was benötige ich dazu (Menschen Wissen Fähigkeiten Material)?

 • Wie fühle ich mich dabei?

 • Was ist bereits vorhanden?

Der Realisierer hat also die Aufgabe die Ideen des Träumers erst "auszuprobieren" bevor sie vom Kritiker geprüft werden. Dadurch wird verhindert dass Ideen ausgeschlossen werden bevor ihr eigentliches Potenzial zu erkennen ist.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • drei Räume

 • Stühle

 • Hüte

Wandspeicher


Wandspeicher

Bild zur Methode Wandspeicher

Foto von net_efekt (abgerufen am 09.10.2009)

Kurzbeschreibung

Während der gesamten Kursdauer können die Teilnehmer Ideen, Klagen und Probleme auf Flipchart-Flächen festhalten.

Ablauf

 1. Für jede Kategorie wird ein Platz reserviert z.B. Ideen, Sachbeiträge, Klagemauer, Probleme …

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Flipcharts

 • Einzelkarten

 • Stifte

Online:

 • Bugtracker

 • Wiki

 • Forum

Kommentare

Folgende Infos sollten eventuell ebenfalls notiert werden:

 • Wer ist der Autor?

 • Wer ist verantwortlich bzw. sollte die Verantwortung übernehmen?

 • Termine/Prioritäten (wichtig, sehr wichtig, "nice to have" ...)

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/collection-of-ideas

Webquest


Webquest

Webquest

Image by Stefan (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Eksploratywna metoda nauki, wykorzystująca zasoby internetu.

Opis procesu

Metoda Webquest zapewnia dydaktyczną strukturę, która wspiera aktywne uczenie się. Webquest zawiera w sobie następujące działania/kroki:

 • Wstęp

 • Temat

 • Proces

 • Źródła

 • Ewaluacja, rezultaty, dyskusja

 • Podsumowanie

Struktura może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb.

Wymagane zasoby

Internet, edytor tekstu, Course Folder

Komentarze

Internet jest środowiskiem niezwykle bogatym w informacje. Webquest jest prostą metodą na eksplorację różnorodnych tematów.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/webquest

Wiedza na sznurku


Wiedza na sznurku

Wiedza na sznurku

Image by mtsofan (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Dzięki tej technice uczestnicy mogą zapisywać na kartkach i zawieszać w widocznym miejscu swoje przemyślenia co do postępów w nauce lub konkretnych tematów, które przyswoili.

Opis procesu

 1. Uczniowie powinni zapisać (na małych karteczkach) to, czego nauczyli się na danych zajęciach.

 2. Każdy zawiesza swoje karteczki na sznurku przywieszonym w widocznym miejscu.

 3. Wszyscy omawiają przedstawione pomysły.

Wymagane zasoby

 • karteczki

 • sznurek

 • taśma klejąca (lub coś do zawieszenia karteczki)

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/clothesline

Wiki


Wiki

Wiki

Zdjęcie: jaaron (pobrano 01.10.2009)

Krótki opis

Wspólne konstruowanie wiedzy za pomocą wiki pozwala na rozwijanie umiejętności współpracy oraz teoretycznego i metodologicznego rozumienia.

Opis procesu

Należy mieć dostęp do wiki - zobacz: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wiki_software

Prowadzący powinien jasno określić wymagania związane z tworzeniem wiki. Dobrze jest też w dać specyficzne zadania poszczególnym studentom.

Ważne jest również, aby studenci decydowali o strukturze, kategoriach, wyglądzie tworzonej wiki, ponieważ poczucie odpowiedzialności wzmaga chęć zaangażowania się we wspólny projekt.

Wymagane zasoby

Komputer, połączenie internetowe, serwer do obsługiwania wiki.

Przykłady

Komentarze

Wiki można wykorzystywać właściwie w każdej dziedzinie edukacyjnej jako narzędzie umożliwiające strukturyzację pracy uczniów i studentów. Korzystanie z wiki pozwala na dostęp do materiałów wszędzie i o każdej porze.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/wiki

Wirtualna wycieczka


Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Image by Alex '77 (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Wirtualne wycieczki umożliwiają nowe, atrakcyjne podejście do edukacji. Mogą stanowić ciekawy wstęp do wycieczek rzeczywistych, które są planowane. Dzięki wirtualnej wycieczce nauczyciel może skupić się na najważniejszych i najbardziej interesujących zagadnieniach. Nauczyciele mogą tworzyć wirtualne wycieczki wykorzystując Microsoft Word, Powerpoint lub strony internetowe.

Nauczyciel, który chce wprowadzić wirtualną wycieczkę do klasy, wybiera różne strony internetowe, które pozwolą uczniom zaznajomić się z danym tematem. Na każdej z prezentowanych stron lub po każdej wizycie na stronie (przystanek w podróży), uczniowie są proszeni o wzięcie udziału w określonej aktywności lub stworzenie "pamiątki z podróży".

Opis procesu

 • nauczyciel przygotowuje wycieczkę oraz przewodnik dla studentów (ze wszystkimi przystankami i aktywnościami);

 • aktywności mogą stanowić interaktywne zadania: napisanie dziennika podróży, stworzenie broszury z informacją na temat danego miejsca, wysłanie kartki pocztowej, itd.;

 • uczniowie korzystają z informacji, którą mogą znaleźć na różnych stronach internetowych, stanowiących część wycieczki;

 • starsi uczniowie mogą być poproszeni o samodzielne stworzenie wirtualnej wycieczki dotyczącej danego tematu.

Wymagane zasoby

komputer, internet

Przykłady

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/virtual-field-trip

Wirtualny scrapbook


Wirtualny scrapbook

Wirtualny scrapbook

Image by nate steiner (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

W wirtualnym scrapbooku można umieścić linki do różnorodnych materiałów (zdjęcia, mapa, opowieści, fakty, cytaty, dźwięki, filmy, wirtualne wycieczki, itd.). Uczniowie mogą wykorzystywać linki z wirtualnych scrapbooków, aby badać różne aspekty danego tematu, który ich interesuje. Mogą kopiować i przyklejać poszczególne części do różnych formatów: newsletterów, prezentacji, kolaży, elektronicznych tablic ogłoszeniowych lub stron internetowych.

Opis procesu

 • definiujemy temat/zagadnienie;

 • nauczyciel tworzy listę stron internetowych dla uczniów;

 • uczniowie wyszukują różne ciekawostki w formie tekstu, map, dźwięków, filmy, poezji, piosenek, itd., które uważają za istotne dla danego tematu/zagadnienia;

 • uczniowie tworzą multimedialny scrapbook wykorzystując znalezione ciekawostki dotyczące danego tematu (scrapbooki tworzone są w Powerpointach lub jako strony internetowe zawierające elementy multimedialne jak muzyka czy filmy).

Wymagane zasoby

Komputer, internet.

Przykłady

Wirtualny scrapbook: https://www.dellington.org/scrapbk/scrap00.html

Komentarze

Scrapbooki to nowoczesne aplikacje ułatwiające życie i pozwalające się kreatywnie pobawić ;) mi np podoba się aplikacja scrapbook Dilmah, moze dlatego ze jestem biedna studentka a ona jest darmowa.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/virtual-scrapbook

Wykład


Wykład

Wykład

Image by mikebaird (strona odwiedzona: 02.10.2009)

Krótki opis

Wykład odbywa się podczas tradycyjnego spotkania nauczyciela/trenera z uczestnikami lub może funkcjonować jako transmisja wykładu na żywo lub pokaz wykładu zarejestrowanego wcześniej. Wykłady umożliwiają prezentację faktów lub podstawowych umiejętności i wymagają dobrze dopracowanych treści. Jedną z zalet wykładu jako metody nauczania jest możliwość przekazania osobistego doświadczenia wykładowcy uczestnikom, co może zachęcić ich do pogłębiania zdobytej wiedzy. Z drugiej strony jednak, wykład opiera się na jednostronnej komunikacji (nauczyciel -> student), w której nie ma wiele miejsca na aktywne uczestnictwo słuchaczy.

Opis procesu

Wyjaśnij proces tak szczegółowo jak to tylko możliwe. Możesz użyć również grafiki i filmu.

Wymagane zasoby

Wymień potrzebne materiały (ołówki, papier, karty) lub technologie (komputery, platformy e-learningowe, fora dyskusyjne).

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/lecture