Wiedza na sznurkuWiedza na sznurku

Wiedza na sznurku

Image by mtsofan (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Dzięki tej technice uczestnicy mogą zapisywać na kartkach i zawieszać w widocznym miejscu swoje przemyślenia co do postępów w nauce lub konkretnych tematów, które przyswoili.

Opis procesu

  1. Uczniowie powinni zapisać (na małych karteczkach) to, czego nauczyli się na danych zajęciach.

  2. Każdy zawiesza swoje karteczki na sznurku przywieszonym w widocznym miejscu.

  3. Wszyscy omawiają przedstawione pomysły.

Wymagane zasoby

  • karteczki

  • sznurek

  • taśma klejąca (lub coś do zawieszenia karteczki)

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/clothesline