Internet Ralley


Bild zur Methode Internet Rallye

Foto von By Klaus Nahr (abgerufen am 10.11.2011)

Kurzbeschreibung

Die Internetrallye ist eine Methode des Interneteinsatzes im Unterricht. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird eine gewisse Anzahl von Fragen und Aufgaben gestellt, die sie beantworten und lösen müssen.

 • wie lade ich eine Datei herunter
 • wie mache ich ein Bildschirmfoto

Eine Internet-Rallye durchführen:

 1. Die Gruppe teilt sich in zwei oder mehrere Gruppen.
 2. Pro Gruppe steht ein Rechner zur Verfügung.
 3. Alle Gruppen erhalten vom Tutor die Aufgaben (eine Datei oder Internet-Adresse).
 4. Alle Ergebnisse werden notiert und vorgestellt (Bildschirmfotos, Blog, Präsentation).
 5. Lösungsstrategien werden diskutiert.

Benötigte Tools und Materialien

 • Arbeitsblätter
 • Computer
 • Internetzugang

Kommentare

 • Die Wettkampfatmosphäre wird verstärkt, wenn die Zeit gemessen und verglichen wird (Zusenden des Ergebnis per E-Mail für die Zeitmessung).
 • Weil Wikipedia eine gern besuchte Seite ist, um sich zu informieren, könnte diese als Informationsquelle ausgeschlossen werden.

Dyskusja w grupach i podgrupach


Dyskusja w grupach i podgrupach

Zdjęcie: aussiegall (pobrano 30.09.2009)

Krótki opis

Dyskusja w grupach i podgrupach (buzz groups, znana również jako Phillips 66 technique) najlepiej sprawdza się przy większej liczbie uczestników i pomaga uniknąć dłuższych chwil ciszy w trakcie dyskusji. Pozwala również zachęcić wszystkich uczestników do aktywnego uczestniczenia w dyskusji.

Opis procesu

 1. Na forum ogólnym przedstawiony jest problem do dyskusji.
 2. Grupa dzielona jest na kilka podgrup (np. 6 podgrup, po 6 uczestników w każdej).
 3. W ciągu kilku minut każda podgrupa omawia dany problem i możliwe rozwiązania.
 4. Po upływie wyznaczonego czasu, każda podgrupa przedstawia większej grupie swoje pomysły.

Wymagane zasoby

Miejsce do dyskusji dla uczestników grupy i podgrup, długopisy, kartki.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/buzz-group

Burza mózgów na kartce


Burza mózgów na kartce

Image by e_walk (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Burza mózgów na kartce (brainwriting) jest również nazywana "metodą 6-3-5": 6 osób z 3 pomysłami w 5 podejściach. Jeśli chodzi o podstawowe zasady, przypomina dobrze znaną metodę burzy mózgów, natomiast kluczową różnicę stanowi zapisywanie pomysłów na kartce a nie wypowiadanie ich na głos. Na początku każdy z uczestników spisuje swoje własne pomysły a następnie, kolejno modyfikuje pomysły innych. W ostatniej fazie aktywności, wybierane i omawiane są najlepsze pomysły na rozwiązanie rozpatrywanego problemu.

Opis procesu

 1. Moderator grupy przedstawia problem.
 2. Każdy z 6 uczestników zapisuje na kartce 3 pomysły na rozwiązanie problemu.
 3. Kartki są przekazywane kolejno do poszczególnych uczestników w grupie.
 4. Każda osoba komentuje pomysły osoby siedzącej obok.
 5. Pomysły przechodzą od uczestnika do uczestnika pięć razy.
 6. Tworzone są ogólne wnioski i możliwe rozwiązania danego problemu.
 7. Wspólnie omawiane są najlepsze pomysły na rozwiązanie przedstawionego problemu.

Wymagane zasoby

Kartka/kartki papieru i długopisy/flamastry.

Komentarze

W przypadku metody burzy mózgów na kartce, bardzo ważne jest skupienie i cisza podczas aktywności. Nikt z uczestników nie powinien rozmawiać ani zadawać pytań dlatego ważne jest również czytelne pismo. Warto zwrócić także uwagę na wyraźne oddzielanie poszczególnych etapów aktywności, np. zbieranie i ocenianie pomysłów.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/brainwriting

Burza mózgów


Burza mózgów

Image by Rick & Crinid (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Burza mózgów (brainstroming) jest najczęściej stosowaną metodą bazującą na kreatywności. Chodzi o podanie jak największej liczby spontanicznych pomysłów na dany temat. Ważne jest, że żaden z pomysłów nie może być krytykowany.

Opis procesu

Na początku, należy wybrać temat. Liczba tematów zależy od ilości uczestników. Grupy nie powinny być duże (np. do 7 osób). Tworzymy grupy, wyznaczamy jedną osobę do robienia notatek. W każdej z grup wyznaczony zostaje moderator, który określa temat. Uczestnicy spontanicznie podają pomysły dotyczące danego zgadnienia, które są od razu spisywane. Nie wolno krytykować podawanych pomysłów. Grupa powinna być zmotywowana do twórczej pracy. Wszystkie pomysły są czytane na głos przez moderatora grupy a następnie oceniane i kategoryzowane przez uczestników, tak aby zidentyfikować różne aspekty zagadnienia oraz wyselekcjonować najlepsze pomysły. Proces oceny i analizy pomysłów może być przeprowadzony przez uczestników lub innych ekspertów z danej dziedziny.

Wymagane zasoby

Długopisy, kartki lub przeźrocza, program do tworzenia map myśli.

Komentarze

Badania wykazały, że nawet wspomnienie o danym pomyśle, może wyzwolić całą serię innych pomysłów. Dlatego też, warto żeby uczestnicy zapisali swoje pomysły jeszcze przed rozpoczęciem burzy mózgów. W ten sposób ich pierwotne, nie modyfikowane pod wpływem pomysłów innych uczestników przemyślenia, moga zostać wykorzystane i wygenerować całkiem nowe, świeże aspekty zagadnienia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/brainstorming

Blogowanie


Blogowanie

Image by ~C4Chaos (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Blog jest typem strony internetowej, przypominającej pamiętnik lub portfolio, zwykle tworzonej przez osoby indywidualne. Autor bloga komentuje lub opisuje wydarzenia i materiały (filmy, zdjęcia). Posty są najczęściej prezentowane niechronologicznie (wikipedia 2009).

W przypadku osób kształcących się, pisanie blogów umożliwia im refleksję na temat własnych postępów w nauce i osiąganych celów co pomaga w znalezieniu najlepszego, dla danej osoby, sposobu uczenia się (O'Donnell 2006: 17).

Literatura:

O'Donnell, M (2006)

Blogging as Pedagogic Practice: Artefact and Ecologyin Asia Oacific Media Educator, Issue No. 17, Dec. 2006

Opis procesu

Aby zachęcić uczących się do refleksji na temat procesu uczenia się należy poświęcić przynajmniej 30 min dziennie na blogowanie w klasie:

 • uczniowie proszeni są o napisanie postów o tym czego nauczyli się danego dnia, czego jeszcze chcą się nauczyć i w jaki sposób mogą to osiągnąć.
 • po napisaniu postu, każdy uczeń proszony jest o podzielenie się kilkoma refleksjami ze swojego blogu z innymi uczniami. Cała grupa zastanawia się nad możliwymi sposobami ulepszenia metod nauki.
 • uczniowie są zachęcani do komentowania blogów innych uczniów.

Literatura:

Crook, C. (2008)

Web 2.0 Technologies and Learning at Key Stages 3 and 4: Summary Reportin BECTA

Wymagane zasoby

Komputer i programy umożliwiające blogowanie (np.: www.blogspot.com, www.thoughts.com, www.blox.pl, www.blogi.pl).

Z czym przychodzisz i czego szukasz?


Z czym przychodzisz i czego szukasz?

Zdjęcie: Mike Vogt (Access: 15.12.2009)

Krótki opis

To bardzo przydatna technika jeśli nauczyciel chce dowiedzieć się jakie oczekiwania mają uczestnicy kursu, co wnoszą (posiadana wiedza), co chcą osiągnąć, jaka jest ich motywacja, itd. Takie informacje mogą pomóc w projektowaniu i zarządzaniu kursem. Najlepiej, jeśli technika wykorzystywana jest na początku kursu.

Opis procesu

 1. Na początek, należy rozesłać emaile do uczestników z instrukcjami dla aktywności.
 2. Nauczyciel umieszcza temat na panelu dyskusyjnym razem z następującymi pytaniami (lub innymi, które mogą okazać się przydatne):
  • Jakie umiejętności i/lub wiedzę powiązaną z tematem kursu posiadasz w tym momencie?
  • Czego chcesz się nauczyć podczas kursu?
  • Skąd będziesz wiedzieć ile dał Ci kurs?
 3. Trzeba zmotywować każdego uczestnika, aby odpowiedział na forum na każde zadane pytanie.
 4. Nauczyciel powinien przejrzeć wszystkie odpowiedzi, skomentować, wyjaśnić podstawowe założenia kursu i skomentować w jaki sposób kurs może spełniać oczekiwania uczestników.
 5. Uczestnicy mogą przeglądać i komentować odpowiedzi innych uczestników.

Wymagane zasoby

 • asynchroniczne forum dyskusyjne
 • dostęp do emaila

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Aktywność może być stosowana w grupach - każda grupa udziela wspólnych odpowiedzi na zadane pytania.

Opis aktywności został przygotowany na podstawie książki: "75 e-learning activities" R. Watkins'a.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/before-during

Ciąg skojarzeń


Ciąg skojarzeń

Image by a kep (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Metoda proponująca opanowanie danego tematu w oparciu o skojarzenia.

Opis procesu

 • Organizator pisze na flipcharcie określenie, które jest związane z tematem szkolenia i ma emocjonalny wymiar dla uczestników.
 • Jest dodany znak zapytania i inne określenie, które jest karykaturą pierwszego.
 • Uczestnicy są proszeni o kontynuowanie cyklu.

Wymagane zasoby

 • Duży arkusz papieru i mazaki
 • albo biała tablica z pisakami
 • albo komputer, beamer i oprogramowanie pozwalające na edycję tekstu albo tworzenie prezentacji lub map myśli

Komentarze

Niepowiązane słowa lub zwroty są lepiej zapamiętywane, gdy są określone w szerszych strukturach.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/association-chain

15 pytań


15 pytań

Photo by oberazi (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Celem 15 pytań jest odganięcie przez jedną osobę przedmiotu, który wybrała grupa.

Opis procesu

 1. Uczestnicy siadają w kole. Jedna osoba opuszcza pomieszczenie.
 2. Grupa wybiera jakiś przedmiot z pomieszczenia (np. lampę, czyjąś koszulę, okno, itd.)
 3. Po kilku minutach wraca osoba, która opuściła pomieszczenie. Musi teraz, zadając nie więcej niż 15 pytań odgadnąć jaki przedmiot wybrała grupa.
 4. Grupa odpowiada na pytania używając jedynie słów "tak" lub "nie". Liczba zadanych pytań jest notowana.
 5. Jeśli osoba odgadnie o jaki przedmiot chodzi, może wyznaczyć następną zgadującą osobę.

Wymagane zasoby

 • żadne

Przykłady

Przykładowe pytania:

 • Czy przedmiot znajduje się w tej części pomieszczenia?
 • Czy przedmiot jest z metalu?
 • Czy jest większy od...?
 • Czy jest zielony?

Komentarze

Maksymalną liczbę pytań można dostosować do czasu jaki możemy poświęcić na aktywność i do wieku uczestników.

Teamsteckbrief


Bild zur Methode Teamsteckbrief

Foto von Torsten Mangner (abgerufen am 16.10.2009)

Kurzbeschreibung

Der Steckbrief dient der Teambildung.

Ablauf

Das Team visualisiert mit dem Steckbrief wichtige Informationen wie z. B. : Name, Herkunft, Funktion, Erfahrungen, Erwartungen, Absichten, Pläne, Selbst- und Rollenverständnis ...

Eine Methapher sollte ein optisch ansprechendes Bild ergeben, z. B.:

 • Ein Baum, mit Wurzeln, Zweigen und Früchten ...
 • Ein Schiff mit (vollen) Segeln und mit der Flagge, unter der gesegelt wird.
 • Mannschaftsfoto

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Papier
 • Schere
 • Kleber
 • Stifte

Kommentare

Siehe auch Anmerkungen zur Methode Collage

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/wanted-poster