Wypytywanie ekspertów


Wypytywanie ekspertów

Wypytywanie ekspertów

Zdjęcie: Pete Prodoehl (pobrano 28.09.2009)

Krótki opis

Eksperci są wypytywani przez grupę na specyficzny temat, kwestie municypalne, projekt lub tp.

Opis procesu

 1. Moderator wita uczestników i ekspertów i otwiera spotkanie w kilku słowach. Omawia również krótko przebieg spotkania i procedury.

 2. Teraz eksperci zabierają po kolei głos, przedstawiają się i robią krótkie wprowadzenie do tematu (około 5-10 minut) z ich perspektywy.

 3. Następnie uczestnicy zadają pytania ekspertom. Mogą zadawać pytania przygotowane wcześniej, ale mogą również wymyślać nowe pytania. Każde pytanie otrzymuje odpowiedź od razu. Moderator pilnuje, że eksperci odpowiadają na pytanie i nie odchodzą od tematu. Uczestnicy mają prawo do zadawania dodatkowych pytań aż do uzyskania zadowalającej odpowiedzi.

 4. Moderator (czytelnie) pisze kluczowe słowa z pytań i odpowiedzi na papierze na ścianie lub na fiszkach (podłużne karty na pytania, prostokątne karty na odpowiedzi). Po napisaniu, fiszki są wieszane na tablicach korkowych tak aby były widoczne dla wszystkich. Stwarza to równolegle dziennik dyskusji, który jest widoczny dla wszytkich i który ułatwia trzymanie się przewodniego tematu. Ten proces ponadto zapewnia, że żadne cenne informacje czy pomysły nie zostaną zapomniane.

 5. Po rundzie pytań często rozwija się dyskusja, dla której powinno się odpowiednio zarezerwować czas.

Wymagane zasoby

 • Duże arkusze papieru (plansze) do zawieszenia na ścianie

 • Trzy do pięciu tablic korkowych i szpilki (albo taśma klejącą)

 • Prostokątne i podłużne fiszki

 • Grube pisaki

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Bez uprzedniego przygotowania, sesja wypytywania ekspertów ma niewiele sensu, a zatem powinna być przeprowadzona jedynie po odpowiednim przygotowaniu (np. przegląd literatury lub przeszukiwanie internetu).

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/expert-questioning

Z czym przychodzisz i czego szukasz?


Z czym przychodzisz i czego szukasz?

Z czym przychodzisz i czego szukasz?

Zdjęcie: Mike Vogt (Access: 15.12.2009)

Krótki opis

To bardzo przydatna technika jeśli nauczyciel chce dowiedzieć się jakie oczekiwania mają uczestnicy kursu, co wnoszą (posiadana wiedza), co chcą osiągnąć, jaka jest ich motywacja, itd. Takie informacje mogą pomóc w projektowaniu i zarządzaniu kursem. Najlepiej, jeśli technika wykorzystywana jest na początku kursu.

Opis procesu

 1. Na początek, należy rozesłać emaile do uczestników z instrukcjami dla aktywności.

 2. Nauczyciel umieszcza temat na panelu dyskusyjnym razem z następującymi pytaniami (lub innymi, które mogą okazać się przydatne):

  • Jakie umiejętności i/lub wiedzę powiązaną z tematem kursu posiadasz w tym momencie?

  • Czego chcesz się nauczyć podczas kursu?

  • Skąd będziesz wiedzieć ile dał Ci kurs?

 3. Trzeba zmotywować każdego uczestnika, aby odpowiedział na forum na każde zadane pytanie.

 4. Nauczyciel powinien przejrzeć wszystkie odpowiedzi, skomentować, wyjaśnić podstawowe założenia kursu i skomentować w jaki sposób kurs może spełniać oczekiwania uczestników.

 5. Uczestnicy mogą przeglądać i komentować odpowiedzi innych uczestników.

Wymagane zasoby

 • asynchroniczne forum dyskusyjne

 • dostęp do emaila

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Aktywność może być stosowana w grupach - każda grupa udziela wspólnych odpowiedzi na zadane pytania.

Opis aktywności został przygotowany na podstawie książki: "75 e-learning activities" R. Watkins'a.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/before-during

Za i przeciw


Za i przeciw

Za i przeciw

Zdjęcie: ntr23 (pobrano 30.09.2009)

Krótki opis

Pokazanie dwóch stron medalu czyli analiza argumentów za i przeciw.

Opis procesu

 1. Jako prowadzący, podziel uczestników na dwie grupy: jedną za i jedną przeciw. Można to zrobić na przykład poprzez losowe przypisanie uczestników do grup.

 2. Grupy zapoznają się z tematem i przygotowują punkty do debaty, pisząc je na fiszkach.

 3. Wyniki mogą być zapisane na tablicy lub flipchart.

 4. Po jednym przedstawicielu z każdej grupy debatuje poszczególne punkty, w wyniku czego powstaje szczegółowa lista za i przeciw.

Wymagane zasoby

Papier lub edytor tekstu

Przykłady

Podwójne Studia - Za i Przeciw:

Zobacz także:

Komentarze

Można to również zrealizować z wykorzystaniem forum na platformie e-learningowej. Trzeba zacząć dwa wątki dyskusji: Za i Przeciw.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/pros-and-cons

Zakładki społecznościowe


Zakładki społecznościowe

Zakładki społecznościowe [pl]

Grafika: inju (probrano 12.11.2009)

Krótki opis

Zakładki społecznościowe (social bookmarking) pozwalają na dzielenie się internetowymi zakładkami z innymi użytkownikami. Funkcjonują one podobnie jak zakładki w wyszukiwarkach internetowych.

Opis procesu

Tak jak w przypadku zakładek w wyszukiwarkach internetowych, zakładka społecznościowa jest tylko linkiem do treści a nie sama treścią. Aby zamieścić zakładkę społecznościową należy otworzyć konto na serwisie z takimi zakładkami i rozpocząć dodawanie. Te serwisy mają ywykle wtyczkę programową do wyszukiwarki, co znacznie ułatwia zamieszczanie kolejnych zakładek.

W ramach kursu czy warsztatu, uczestnicy mogą korzystać z zakładek tworzonych przez prowadzącego. W ten sposób wszyscy mają dostęp do takich samych materiałów. Można również pozwolić żeby uczestnicy mogrównież sami dodawali zakładki i udostępniać je innym, tworząc w ten sposób sieć zakładek. Taki zbiór linków odnośnie danego tematu może być bardzo przydatny i stanowić źródło wielu informacji. Poza tym, zakładki społecznościowe umożliwiają przekazywanie sobie nawzajem interesujących materiałów odnośnie danego tematu, które nie każdy użytkownik w grupie mógłby sam znaleźć.

Do linków można również dodawać tak zwane "tagi". Dzięki nim, łatwiej odnaleźć daną zakładkę szukając wybranych słów związanych z tematem. Możliwa jest również subskrypcja zakładek innych użytkowników, która pozwala na śledzenie nowo dodanych linków.

Wymagane zasoby

 • dostęp do internetu,

 • konto na przynajmniej jednym serwisie z zakładkami społecznościowymi

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Przykład ten został opracowany w związku z dwoma projektami europejskimi: COMBLE (https://www.comble-project.eu/). (https://www.eatraining.eu/)

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/social-bookmarking

Znajdź kogoś kto...


Znajdź kogoś kto...

Znajdź kogoś kto...

Grafika: iQoncept (pobrano 05.11.2009)

Krótki opis

Aktywność, która pomaga zbudować społeczność ludzi biorących udział w danym kursie online. Motywuje uczestników do wymiany informacji oraz pozwala poznać siebie nawzajem.

Opis procesu

 1. Każdy z uczestników wysyła instruktor emaile z informacją o sobie (taką, że jest mało prawdopodobne, że inni będę o niej wiedzieli, np.: mgr z filozofii, czworo dzieci, zainteresowanie spadochroniarstwem, itd.).

 2. Instruktor każdemu uczestnikowi przesyła w emailu informację o jednej z osób, którą dany uczestnik ma za zadanie zidentyfikować.

 3. Teraz, na forum online, uczestnicy mogą zadawać pytania, które mogą im pomóc w odnalezieniu danej osoby (jednak nie mogą zadawać pytań wprost np. czy jest ktoś kto ma mgr z filozofii?). Uczestnicy mogą pytać o informacje pomocnicze, np. czy ktoś zna poglądy Kanta?

 4. Trener monitoruje całą dyskusję.

 5. Kiedy uczestnicy są gotowi z odpowiedziami, trener prosi o ich zamieszczenie na forum.

 6. Każdy z uczestników przegląda odpowiedzi sprawdzając czy został/została zidentyfikowany/a.

Wymagane zasoby

 • forum online do komunikacji asynchronicznej

 • email

Przykłady

Uczestnicy mogą również umówić się na informacje i pytania odnośnie różnych kursów, w których brali udział, o ich doświadczeniach ze szkoleniami, itp.

Opis aktywności "Znajdź kogoś kto..." został przygotowany na podstawie książki: "75 e-learning activities" R. Watkins'a.

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/find-someone-who

Zukunftswerkstatt


Zukunftswerkstatt

Bild zur Methode Zukunftswerkstatt

Foto von ghbrett (abgerufen am 08.10.2009)

Kurzbeschreibung

Die Zukunftswerkstatt bietet die Möglichkeit, neue Ideen für die Lösung eines Problems oder die Planung neuer Ziele einer Organisation zu finden.

Ablauf

Kritik- oder Beschwerdephase

Der Ist-Zustand wird ermittelt. Die Teilnehmer halten fest, was alles nicht dem „Optimum“ entspricht. Sie sollten dabei frei von Zwängen sein und eine schonungslose Kritik üben können.

Phantasie und Utopie

Es werden Wege aufgezeigt, wie das „Optimum“ erreicht werden kann. Das kann z. B. mit dem Satz „Es wäre schön, wenn ...“ eingeleitet werden. Kritik an den Vorschlägen (und seien sie noch so verrückt), ist zu unterbinden. Kommentare wie „Das ist nicht machbar, weil ...“ sind zu vermeiden.

Praxistest und Verwirklichung

Die in den beiden vorangegangenen Phasen entwickelten Ideen werden nun einem Praxistest unterzogen. Es ist die Frage zu beantworten, was kann verwirklicht werden, was ist realistisch.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Karten

 • Wandtafeln

 • Stifte

Kommentare

Für die ersten beiden Phasen bietet sich die Brainstorming-Methode an, weil hier die Ideen nicht nur erfasst werden, sondern auch eine Wichtung und Sortierung möglich ist.

Łamacz lodów (icebreaker)


Łamacz lodów (icebreaker)

Łamacz lodów (icebreaker)

Image by ezioman (strona odwiedzona: 29.09.2009)

Krótki opis

Technika ta stosowana jest najczęściej na początku zajęć ponieważ pomaga przełamać pierwsze lody pomiędzy uczestnikami w grupie oraz między uczestnikami a nauczycielem/moderatorem/trenerem. Łamacze lodów mogą być stosowane podczas tradycyjnych spotkań oraz podczas zajęć online.

Opis procesu

Technika "łamaczy lodów" wprowadza element personalizacji i emocjonalnego podejścia do zajęć. Uczestnicy mają szansę się poznać, porozmawiać a tym samym otworzyć na nowe doświadczenia i treści.

Wymagane zasoby

Ciekawe, intrygujące pytania dla uczestników.

Przykłady

 • Gdybyś miał/miała wehikuł czasu, który mógłby zadziałać tylko raz, do jakiego momentu z historii lub przyszłości chciałbyś/chciałabyś się udać?

 • Gdybyś mógł/mogła przenieść się do dowolnego miejsca na świecie, które wybrałbyś/wybrałabyś i dlaczego?

 • Gdyby Twój dom się palił, jakie trzy rzeczy uratowałbyś/uratowałabyś i dlaczego?

 • Gdybyś mógł/mogła porozmawiać z dowolną osobą żyjącą na świecie, kto by to był i dlaczego?

 • Gdybyś musiał/musiała zrezygnować z jednego z pięciu zmysłów (słuch, wzrok, dotyk, węch, smak), który wybrałbyś/wybrałabyś i dlaczego?

 • Jakim zwierzęciem chciałbyś/chciałabyś być i dlaczego?

 • Czy masz jakieś zwierzę? Jeśli nie, to jakie chciałbyś/chciałabyś mieć?

 • Opowiedz o podarunku, o którym nigdy nie zapomnisz.

 • Wymień jedną rzecz/cechę, którą w sobie lubisz.

 • Co najbardziej lubisz robić w czasie wakacji?

 • Jaki jest Twój ulubiony bohater kreskówek i dlaczego?

 • Czy wiesz co oznacza Twoje imię? Czy masz imię po kimś wyjątkowym?

 • Jaka jest najtrudniejsza rzecz jaką kiedykolwiek zrobiłeś/zrobiłaś?

Komentarze

Łamacze lodów stanowią ciekawą zachętę dla osób spotykających się online. Zamiast zmuszać do logowania, uczestnicy sami chętnie korzystają z forów lub chatów, chcąc odpowiedzieć na pytania.

Podziel sie swoja opinią

 • Wikipedia używa angielskiego terminu po polsku: https://pl.wikipedia.org/wiki/Icebreaker więc może "łamacz lodów" powinien być w nawiasie. (Robert Brenstein)

 • albo: Icebreaker (przełamywanie lodów) (Robert Brenstein)

 • Aha, originalny angielski tytuł czyli "Funky Questions" można by przetłumaczyć "Dziwaczne pytania" albo "Niekonwencjonalne pytania" czy też "Nietypowe pytania", więc bardziej dosłowny tytuł mógłby być "Dziwaczne pytania - przełamywanie lodów". (Robert Brenstein)

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/icebreaker

Łowcy łupów (scavenger hunts)


Łowcy łupów (scavenger hunts)

Łowcy łupów (scavenger hunts)

René Ehrhardt (strona odwiedzona: 02.11.2009)

Krótki opis

Internet jest ogromnym źródłem odpowiedzi. Znalezienie ich stanowi nie lada wyzwanie. Dzięki aktywności "łowcy łupów" (scavenger hunts) odkrywamy różnorodność informacji zamieszczonych w internecie, studenci zyskują doświadczenie w korzystaniu z internetu i wyszukiwarek internetowych. Łowcy łupów mogą wspomóc naukę zagadnień akademickich oraz wyrobić w studentach umiejętność nawigacji.

Opis procesu

Nauczyciel tworzy serię pytań i podaje studentom linki (hiperłącza) do stron internetowych, na których można znaleźć odpowiedzi.

Aby dobrze przygotować aktywność, nauczyciel może podjąć następujące kroki:

 • zidentyfikować pomysł/zagadnienie, które chciałby/chciałaby wprowadzić;

 • znaleźć strony internetowe, które mogą pomóc we wprowadzeniu zagadnienia;

 • stworzyć serię pytań dotyczących danego zagadnienia, na które można znaleźć odpowiedź na- określonych stronach internetowych;

 • pytania można zachować na stronie internetowej, na komputerze lub wydrukować dla studentów.

Aby znaleźć odpowiedzi na zadane pytania, studenci są proszeni o wykorzystanie informacji znalezionych na stronach internetowych.

Wymagane zasoby

komputer, internet

Amerikanische Debatte


Amerikanische Debatte

Bild zur Methode Amerikanische Debatte

Illustration von Denis Edlich (abgerufen am 08.02.2010)

Kurzbeschreibung

Die Amerikanische Debatte dient zur selbstständigen Erarbeitung der Argumente bei kontroversen Themen und zum kontrollierten Austausch von Argumenten.

Ablauf

 • Alle Teilnehmer werden in Gruppen eingeteilt. Es kann auch sofort in Pro und Kontra Gruppen unterteilt werden.

 • In einem vorgegebenen Zeitraum suchen die Teilnehmer Argumente zu einem bestimmten Thema (Quellen sind z. B. aktuelle Zeitungsartikel, das Internet...).

 • Die Phase des Argumentenaustauschs, die Debatte beginnt.

 • Der Diskussionsleiter eröffnet die Debatte, indem er einer Seite das Wort erteilt.

 • Die Diskussionszeit ist streng einzuhalten. Der Diskussionsleiter unterbricht jeden Beitrag nach der vereinbarten Zeit. Sie sollte zwischen 30 Sekunden und einer Minute liegen.

 • Am Ende einer Debatte kann eine allgemeine Plenumsrunde oder eine Abstimmung stattfinden.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

Keine

Online:

 • Blog (Pro/Kontra)

 • Abstimmung (Doodle)

Kommentare

Die Teilnehmer können die aus individueller Sicht stichhaltigsten Argumente in einer Liste protokollieren. Um Zwiegespräche zu vermeiden, sollte die Anzahl der Beiträge/Teilnehmer eventuell begrenzt werden.

Camtasia


Camtasia

Bild zur Methode Camtasia

Foto von TechSmith (abgerufen am 21.07.2010)

Kurzbeschreibung

Camtasia Studio ist eine kommerzielle Software zur Bildschirmaufnahme (Screencasting). Der Inhalt des Bildschirms kann ganz oder teilweise aufgenommen und weiterverarbeitet werden.

Einsatzmöglichkeiten

Wichtige Funktionen:

 • Aufnehmen von Bildschirmaktivitäten

 • Nachbearbeitung der aufgezeichneten Aktivitäten

 • Konvertieren der Videosequenzen in unterschiedlichste Formate

 • Anreicherung der Sequenzen mit Kommentaren in Textform oder durch Sprachsequenzen.

So lassen sich sehr leicht Videotutorials aufbauen, um z.B. Software zu erklären, eine Powerpoint-Präsentation zu besprechen und mit dem eigenen Videos zu versehen.

Relevante Methoden

Es ist für jede Methode geeignet, die am Computer aufbereitetes Wissen einsetzt und verwendet.

Kommentare

Inwiefern aus informellen Lernen dann wieder formelles Lernen wird, wenn Communities im Bildungsbereich eingesetzt werden, sei mal dahingestellt.

Docutils System Messages

System Message: ERROR/3 (<string>, line 38); backlink

Unknown target name: "https://www.kfz4me.de <https://www.kfz4me.de/".