WebquestWebquest

Image by Stefan (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Eksploratywna metoda nauki, wykorzystująca zasoby internetu.

Opis procesu

Metoda Webquest zapewnia dydaktyczną strukturę, która wspiera aktywne uczenie się. Webquest zawiera w sobie następujące działania/kroki:

  • Wstęp
  • Temat
  • Proces
  • Źródła
  • Ewaluacja, rezultaty, dyskusja
  • Podsumowanie

Struktura może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb.

Wymagane zasoby

Internet, edytor tekstu, Course Folder

Komentarze

Internet jest środowiskiem niezwykle bogatym w informacje. Webquest jest prostą metodą na eksplorację różnorodnych tematów.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/webquest

Komentarze


Comments powered by Disqus