Uczenie się przez nauczanieUczenie się przez nauczanie

Uczenie się przez nauczanie

Zdjęcie: Rex Pe (pobrano 21.11.2009)

Krótki opis

Uczenie się przez nauczanie jest aktywną metoda nauczania, gdzie uczniowie lub studenci uczą się poprzez prezentowanie konkretnego materiału dla innych. Ucząc innych sami zdobywamy wiedzę i uświadamiamy sobie nasze braki. Metoda ta może być zastosowana do dowolnego przedmiotu, w każdym typie szkoły, w każdym wieku. Chociaż termin ten jest czasem używany w odniesieniu do każdej formy uczenia młodszych uczniów przez starszych, wśród fachowców termin "Uczenie się przez nauczanie" odnosi się do wzajemnego uczenia się w klasie. W Niemczech metoda ta w jej nowoczesnej formie jest związana z Jean-Pol Martin, który opracował jej ogólne koncepcje pedagogiczne i rozpowszechnił ją przez swoją sieć kontaktów.[#f1]_

W angielsko-języcznej terminologii metoda ta nazywa się "learning by teaching".

Opis procesu

Uczeń lub grupa dostaje temat. Ma ustalony czas do zbierania i przetwarzania materiałów w celu przygotowania się do przekazania zdobytej wiedzy innym.

Wymagane zasoby

Wszystkie możliwości mogą być wykorzystane. Jeśli wiadomości są zbierane i organizowane na komputerze, uczniowie muszą mieć uprawnienia do edycji, jeżeli używają na przykład wiki czy platformę e-learningową. Muszą także posiadać wystarczające kompetencje techniczne, aby nie być rozproszonym przez aspekty operacyjne a skoncentrować się na głównym celu nauki.

Przykłady

Kurs demo pokazuje zasoby, które zostały stworzone przez uczestników szkolenia (częściowo jako praca grupowa) i następnie wypełnione przez wszystkich uczestników pod okiem "nauczycieli".[#f2]_ Proszę kliknąć na "Demo" kiedy strona się otworzy. Następnie trzeba przejść do sekcji "Praktykanci: Seminaria".

Komentarze

W LMS sudile do realizacji tej metody istnieje funkcja współautor. Autor kursu może stworzyć dowolną liczbę "pustych" zasobów i przypisać prawa autorskie studentom. Po załadowaniu kursu do systemu te zasoby są dostępne dla wszystkich uczestników kursu. Zobacz szczegółowy artykuł na temat platformy elearningowej sudile.[#f3]_