Wykład


Wykład

Image by mikebaird (strona odwiedzona: 02.10.2009)

Krótki opis

Wykład odbywa się podczas tradycyjnego spotkania nauczyciela/trenera z uczestnikami lub może funkcjonować jako transmisja wykładu na żywo lub pokaz wykładu zarejestrowanego wcześniej. Wykłady umożliwiają prezentację faktów lub podstawowych umiejętności i wymagają dobrze dopracowanych treści. Jedną z zalet wykładu jako metody nauczania jest możliwość przekazania osobistego doświadczenia wykładowcy uczestnikom, co może zachęcić ich do pogłębiania zdobytej wiedzy. Z drugiej strony jednak, wykład opiera się na jednostronnej komunikacji (nauczyciel -> student), w której nie ma wiele miejsca na aktywne uczestnictwo słuchaczy.

Opis procesu

Wyjaśnij proces tak szczegółowo jak to tylko możliwe. Możesz użyć również grafiki i filmu.

Wymagane zasoby

Wymień potrzebne materiały (ołówki, papier, karty) lub technologie (komputery, platformy e-learningowe, fora dyskusyjne).

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/lecture

Uczenie się przez nauczanie


Uczenie się przez nauczanie

Zdjęcie: Rex Pe (pobrano 21.11.2009)

Krótki opis

Uczenie się przez nauczanie jest aktywną metoda nauczania, gdzie uczniowie lub studenci uczą się poprzez prezentowanie konkretnego materiału dla innych. Ucząc innych sami zdobywamy wiedzę i uświadamiamy sobie nasze braki. Metoda ta może być zastosowana do dowolnego przedmiotu, w każdym typie szkoły, w każdym wieku. Chociaż termin ten jest czasem używany w odniesieniu do każdej formy uczenia młodszych uczniów przez starszych, wśród fachowców termin "Uczenie się przez nauczanie" odnosi się do wzajemnego uczenia się w klasie. W Niemczech metoda ta w jej nowoczesnej formie jest związana z Jean-Pol Martin, który opracował jej ogólne koncepcje pedagogiczne i rozpowszechnił ją przez swoją sieć kontaktów.[#f1]_

W angielsko-języcznej terminologii metoda ta nazywa się "learning by teaching".

Opis procesu

Uczeń lub grupa dostaje temat. Ma ustalony czas do zbierania i przetwarzania materiałów w celu przygotowania się do przekazania zdobytej wiedzy innym.

Wymagane zasoby

Wszystkie możliwości mogą być wykorzystane. Jeśli wiadomości są zbierane i organizowane na komputerze, uczniowie muszą mieć uprawnienia do edycji, jeżeli używają na przykład wiki czy platformę e-learningową. Muszą także posiadać wystarczające kompetencje techniczne, aby nie być rozproszonym przez aspekty operacyjne a skoncentrować się na głównym celu nauki.

Przykłady

Kurs demo pokazuje zasoby, które zostały stworzone przez uczestników szkolenia (częściowo jako praca grupowa) i następnie wypełnione przez wszystkich uczestników pod okiem "nauczycieli".[#f2]_ Proszę kliknąć na "Demo" kiedy strona się otworzy. Następnie trzeba przejść do sekcji "Praktykanci: Seminaria".

Komentarze

W LMS sudile do realizacji tej metody istnieje funkcja współautor. Autor kursu może stworzyć dowolną liczbę "pustych" zasobów i przypisać prawa autorskie studentom. Po załadowaniu kursu do systemu te zasoby są dostępne dla wszystkich uczestników kursu. Zobacz szczegółowy artykuł na temat platformy elearningowej sudile.[#f3]_

Diagrammabfrage


Bild zur Methode Diagrammabfrage

Foto von mkandlez (abgerufen am 30.09.2009)

Kurzbeschreibung

Mit Diagrammabfragen können Einschätzungen über den Wissensstand einer Gruppe zu verschiedenen Themen, die für ein Seminar relevant sind, getroffen werden.

Ablauf

 1. Zeichnen Sie auf ein Flipchart-Blatt ein Diagramm. Auf der X-Achse benennen Sie die Themen, zu denen sich die Lernenden einschätzen sollen ("MS Word, Internet Recherche, Makroprogrammierung"). Auf der Y-Achse geben Sie Stufen für das Beherrschen dieser Themen ein ("gar nicht, etwas, gut, sehr gut, Profi").
 2. Die Teilnehmer können nun am Beginn des Seminars zu jedem Thema eine Selbsteinschätzung abgeben. Am besten läuft es, wenn alle Teilnehmer zusammen zum Flipchart gehen und dort die Kreuze machen.
 3. Als Trainer werten Sie dann die Selbsteinschätzungen aus. Evtl. haben Sie ja "Ausreißer" dabei, auf die Sie dann noch einmal eingehen können. Manchmal kommt es vor, dass ein Teilnehmer nicht das nötige Vorwissen für einen Kurs hat. Oder jemand anderes ist bereits "Profi". In beiden Fällen können Sie durch ein Gespräch die Voraussetzungen bzw. die Motivation für den Kurs klären.
 4. Am Ende des Seminars oder eines Seminartags können sich die Teilnehmer wieder auf dem Diagramm eintragen. Diesmal mit einer anderen Farbe, damit sie sehen können, wie sie sich durch den Kurs in den Themen verbessert haben.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Flipchart-Blatt
 • 5-10 Flipchart-Marker
 • Kreppband oder Pins

Kommentare

Die Methode lockert die Atmosphäre auch etwas auf, da sie zusammen an das Flipchart gehen. Auch sollten die Teilnehmer nicht einzeln die Kreuze machen, da sie sich beobachtet fühlen könnten. Besser alle zusammen oder in größeren Gruppen.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/knowledge-statistics

Łamacz lodów (icebreaker)


Łamacz lodów (icebreaker)

Image by ezioman (strona odwiedzona: 29.09.2009)

Krótki opis

Technika ta stosowana jest najczęściej na początku zajęć ponieważ pomaga przełamać pierwsze lody pomiędzy uczestnikami w grupie oraz między uczestnikami a nauczycielem/moderatorem/trenerem. Łamacze lodów mogą być stosowane podczas tradycyjnych spotkań oraz podczas zajęć online.

Opis procesu

Technika "łamaczy lodów" wprowadza element personalizacji i emocjonalnego podejścia do zajęć. Uczestnicy mają szansę się poznać, porozmawiać a tym samym otworzyć na nowe doświadczenia i treści.

Wymagane zasoby

Ciekawe, intrygujące pytania dla uczestników.

Przykłady

 • Gdybyś miał/miała wehikuł czasu, który mógłby zadziałać tylko raz, do jakiego momentu z historii lub przyszłości chciałbyś/chciałabyś się udać?
 • Gdybyś mógł/mogła przenieść się do dowolnego miejsca na świecie, które wybrałbyś/wybrałabyś i dlaczego?
 • Gdyby Twój dom się palił, jakie trzy rzeczy uratowałbyś/uratowałabyś i dlaczego?
 • Gdybyś mógł/mogła porozmawiać z dowolną osobą żyjącą na świecie, kto by to był i dlaczego?
 • Gdybyś musiał/musiała zrezygnować z jednego z pięciu zmysłów (słuch, wzrok, dotyk, węch, smak), który wybrałbyś/wybrałabyś i dlaczego?
 • Jakim zwierzęciem chciałbyś/chciałabyś być i dlaczego?
 • Czy masz jakieś zwierzę? Jeśli nie, to jakie chciałbyś/chciałabyś mieć?
 • Opowiedz o podarunku, o którym nigdy nie zapomnisz.
 • Wymień jedną rzecz/cechę, którą w sobie lubisz.
 • Co najbardziej lubisz robić w czasie wakacji?
 • Jaki jest Twój ulubiony bohater kreskówek i dlaczego?
 • Czy wiesz co oznacza Twoje imię? Czy masz imię po kimś wyjątkowym?
 • Jaka jest najtrudniejsza rzecz jaką kiedykolwiek zrobiłeś/zrobiłaś?

Komentarze

Łamacze lodów stanowią ciekawą zachętę dla osób spotykających się online. Zamiast zmuszać do logowania, uczestnicy sami chętnie korzystają z forów lub chatów, chcąc odpowiedzieć na pytania.

Podziel sie swoja opinią

 • Wikipedia używa angielskiego terminu po polsku: https://pl.wikipedia.org/wiki/Icebreaker więc może "łamacz lodów" powinien być w nawiasie. (Robert Brenstein)
 • albo: Icebreaker (przełamywanie lodów) (Robert Brenstein)
 • Aha, originalny angielski tytuł czyli "Funky Questions" można by przetłumaczyć "Dziwaczne pytania" albo "Niekonwencjonalne pytania" czy też "Nietypowe pytania", więc bardziej dosłowny tytuł mógłby być "Dziwaczne pytania - przełamywanie lodów". (Robert Brenstein)

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/icebreaker

Hot seat


Picture for Hot seat

Photo by privatenobby (Access: 29.09.2009)

Short description

A person on a „hot seat“ responds to the questions of the group members. This activity can be used for reviewing a topic or asking questions about that person.

Process description

 1. Decide on a topic
 2. Explain the goal of the activity
 3. Form a semi circle with the chairs, leaving one chair at the top of the circle empty
 4. Ask someone to have a seat on the hot seat
 5. Ask questions!

Required resources

 • Chairs

Examples

A prerequisite for this activity is a very trusting group climate. Participants can refuse to answer questions of a too personal nature.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/hot-seat

Anonimowe zadania sp.o.o.


Anonimowe zadania sp.o.o.

Grafika: TheAlieness GiselaGiardino (pobrano 05.10.2009)

Krótki opis

Celem tej aktywności jest stanie się bardziej świadomym swojego procesu pisania i udoskonalenie go przez poznanie procesów używanych przez innych.

Opis procesu

Uczestnicy otrzymują następujący tekst, które mają uzupełnić pisemnie:

Jestem sprawozdaniem ... i sobie myślałem... W żadnym wypadku nie chcę, żeby mnie ktoś inny pisał. Ale nie jest mi z nim/nią łatwo. Dlatego cieszę się, że mogę się podzielić moimi obawami...

Po napisaniu uczestnicy pracują w parach i czytają sobie nawzajem swoje teksty. Chodzi przy tym o wymianę poglądów na temat strategii pisania i dzielenie się doświadczeniami.

Wymagane zasoby

 • paper
 • coś do pisania

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Prowadzący powinien zwracać uwagę, aby uczestnicy nie tylko dyskutowali problemy, ale również dawali sobie wzajemnie konstruktywne sugestie co do strategii pisania oraz wskazywali co dobrze działa.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/homework-anonymous

Zukunftswerkstatt


Bild zur Methode Zukunftswerkstatt

Foto von ghbrett (abgerufen am 08.10.2009)

Kurzbeschreibung

Die Zukunftswerkstatt bietet die Möglichkeit, neue Ideen für die Lösung eines Problems oder die Planung neuer Ziele einer Organisation zu finden.

Ablauf

Kritik- oder Beschwerdephase

Der Ist-Zustand wird ermittelt. Die Teilnehmer halten fest, was alles nicht dem „Optimum“ entspricht. Sie sollten dabei frei von Zwängen sein und eine schonungslose Kritik üben können.

Phantasie und Utopie

Es werden Wege aufgezeigt, wie das „Optimum“ erreicht werden kann. Das kann z. B. mit dem Satz „Es wäre schön, wenn ...“ eingeleitet werden. Kritik an den Vorschlägen (und seien sie noch so verrückt), ist zu unterbinden. Kommentare wie „Das ist nicht machbar, weil ...“ sind zu vermeiden.

Praxistest und Verwirklichung

Die in den beiden vorangegangenen Phasen entwickelten Ideen werden nun einem Praxistest unterzogen. Es ist die Frage zu beantworten, was kann verwirklicht werden, was ist realistisch.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Karten
 • Wandtafeln
 • Stifte

Kommentare

Für die ersten beiden Phasen bietet sich die Brainstorming-Methode an, weil hier die Ideen nicht nur erfasst werden, sondern auch eine Wichtung und Sortierung möglich ist.

Flipchart-Quiz


Bild zur Methode Flipchart-Quiz

Foto von pauly (abgerufen am 29.09.2009)

Kurzbeschreibung

Sie kennen das: Fragen und Antworten. Hier aber eine soziale Variante.

Ablauf

 1. Mit einem Beamer wird eine bestimmte Anzahl von Fragen an die Wand projiziert.
 2. An einer Pinnwand hängen Antwortmöglichkeiten.
 3. Auf dem Flipchart stehen die Fragenummern.
 4. Jeder Teilnehmer greift sich eine Antwort und hängt sie zur Frage.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Pinnwand
 • Flipchart
 • Karten
 • Fragen auf einem Blatt oder am Beamer

Kommentare

Gut läuft es, wenn zwischendurch diskutiert wird. Passen Sie die Menge der Fragen der Anzahl der Teilnehmer an. Jeder Teilnehmer soll sich dann eine Antwort greifen.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/flipchartquiz

Flip chart picture


Picture for Flip chart picture

Photo by tim caynes (retrieved on 29.09.2009)

Short description

A group of learners works through a topic, which is then presented as a drawing.

Process description

 1. A group prepares a subject - for example, reads a text and searches the Internet.
 2. An overview is produced on a flip chart. However, without words - just as a drawing.
 3. The other groups have to explain the drawing.
 4. A discussion follows.

Required resources

Flipchart and camera

Comments

Tell participants that no fancy painting is expected.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/flipchart-picture

Flash Light


Picture for Flash Light

Photo by Albrecht E. Arnold/PIXELIO (Access: 28.09.2009)

Short description

All participants make a short statement regarding how they feel at the moment, how happy they are with the course or with progress in the project. It's a quick activity for finding out the mood or the ideas of a group of people.

Process description

The facilitator throws the ball to a participant who makes a statement. The facilitator should not comment on the statements but remember them or take notes in order to be able to later say something to the group. The person who made a statement throws the ball to the next person.

Required resources

 • Pen
 • Paper
 • Chat
 • Forum

Examples

Sample questions:

In order to clarify expectations and prerequisites:

 • What are your expectations today?
 • The meeting will (not) be successful if …..

To take a quick opinion poll:

 • How do you personally rate the results achieved so far?

When closing a session:

 • How do you rate your accomplishments?

Comments

Make sure the statements are short by announcing before this feedback round that everybody has only 20 seconds. If there are too many participants, the feedback can be done in writing:

 • with cards which can be put on a pin board
 • a diagram on a flip chart on which participants stick a dot to indicate a quick vote

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/flash-light