WikiWiki

Wiki

Zdjęcie: jaaron (pobrano 01.10.2009)

Krótki opis

Wspólne konstruowanie wiedzy za pomocą wiki pozwala na rozwijanie umiejętności współpracy oraz teoretycznego i metodologicznego rozumienia.

Opis procesu

Należy mieć dostęp do wiki - zobacz: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wiki_software

Prowadzący powinien jasno określić wymagania związane z tworzeniem wiki. Dobrze jest też w dać specyficzne zadania poszczególnym studentom.

Ważne jest również, aby studenci decydowali o strukturze, kategoriach, wyglądzie tworzonej wiki, ponieważ poczucie odpowiedzialności wzmaga chęć zaangażowania się we wspólny projekt.

Wymagane zasoby

Komputer, połączenie internetowe, serwer do obsługiwania wiki.

Przykłady

Komentarze

Wiki można wykorzystywać właściwie w każdej dziedzinie edukacyjnej jako narzędzie umożliwiające strukturyzację pracy uczniów i studentów. Korzystanie z wiki pozwala na dostęp do materiałów wszędzie i o każdej porze.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/wiki