Wirtualna wycieczkaWirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Image by Alex '77 (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Wirtualne wycieczki umożliwiają nowe, atrakcyjne podejście do edukacji. Mogą stanowić ciekawy wstęp do wycieczek rzeczywistych, które są planowane. Dzięki wirtualnej wycieczce nauczyciel może skupić się na najważniejszych i najbardziej interesujących zagadnieniach. Nauczyciele mogą tworzyć wirtualne wycieczki wykorzystując Microsoft Word, Powerpoint lub strony internetowe.

Nauczyciel, który chce wprowadzić wirtualną wycieczkę do klasy, wybiera różne strony internetowe, które pozwolą uczniom zaznajomić się z danym tematem. Na każdej z prezentowanych stron lub po każdej wizycie na stronie (przystanek w podróży), uczniowie są proszeni o wzięcie udziału w określonej aktywności lub stworzenie "pamiątki z podróży".

Opis procesu

  • nauczyciel przygotowuje wycieczkę oraz przewodnik dla studentów (ze wszystkimi przystankami i aktywnościami);

  • aktywności mogą stanowić interaktywne zadania: napisanie dziennika podróży, stworzenie broszury z informacją na temat danego miejsca, wysłanie kartki pocztowej, itd.;

  • uczniowie korzystają z informacji, którą mogą znaleźć na różnych stronach internetowych, stanowiących część wycieczki;

  • starsi uczniowie mogą być poproszeni o samodzielne stworzenie wirtualnej wycieczki dotyczącej danego tematu.

Wymagane zasoby

komputer, internet

Przykłady

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/virtual-field-trip