Ampelspiel


Ampelspiel

Bild zur Methode Ampelspiel

Foto von Tmuna Fish (abgerufen am 09.02.2010)

Kurzbeschreibung

Das Ampelspiel eignet sich dazu, in Einstiegsphasen relativ schnell ein Meinungsspektrum oder Stimmungsbild in der Lerngruppe sichtbar zu machen.

Ablauf

Zu Beginn des Seminars werden durch den Kursleiter verschiedene, zugespitzte Aussagen vorgetragen.

 1. Jeder Teilnehmer hat einen dreiteiligen Kartensatz: Rot, Gelb, Grün.

 2. Der Teilnehmer signalisiert nach jeder vorgetragenen Aussage seinen Standpunkt.

  Rot = Ablehnung Gelb = Enthaltung Grün = Zustimmung

 3. Es kann besprochen werden, bei welcher Aussage das Positionieren am schwersten fiel.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Karten in drei Farben (rot, gelb, grün)

Online:

 • Forum

 • Wiki

 • Doodle

Kommentare

Eine abgewandelte Variante setze ich zu Beginn eines neuen Kurses ein, um durch drei Standardfragen eine entspannte Lernatmosphäre zu schaffen. Im "sudile"- Lernmanagementsystem verwende ich dafür auch den Profileditor. -- Peter Koppatz

Analiza SWOT kursu


Analiza SWOT kursu

Analiza SWOT kursu

Grafika: bangdoll@flickr (pobrano 12.11.2009)

Krótki opis

Dzięki analizie SWOT danego kursu prowadzący ma możliwość uzyskać cenne informacje o kursie oraz odczucia, nastawienia, opinie uczestników. Biorąc je pod uwagę, prowadzący może udoskonalać i rozwijać dany kurs. Analiza SWOT kursu jest zawsze użyteczna, gdy chcemy uzyskać opinie uczestników na temat materiałów, zadań, sposobu oceniania, prowadzenia kursu, itp.

Opis procesu

 1. Prowadzący wysyła maile do uczestników z informacja o aktywności.

 2. Uczestnicy dzieleni są na grupy, po cztery osoby.

 3. Każda grupa pracuje nad silnymi i słabymi stronami oraz szansami i zagrożeniami ich sukcesu w kursie, samego kursu lub pewnego elementu kursu.

 4. Każda grupa zamieszcza post ze swoją analizą SWOT na forum dyskusyjnym.

 5. Nauczyciel komentuje rezultaty i/lub może rozpocząć dyskusję wszystkich uczestników na temat rezultatów analizy.

Wymagane zasoby

Forum dyskusyjne.

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Zobacz także: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT

Komentarze

Chociaż podczas analizy SWOT mogą pojawiać się negatywne opinie to nauczyciel powinien zachęcać uczestników do konstruktywnej krytyki w ramach tejże analizy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/swot

Anonimowe zadania sp.o.o.


Anonimowe zadania sp.o.o.

Anonimowe zadania sp.o.o.

Grafika: TheAlieness GiselaGiardino (pobrano 05.10.2009)

Krótki opis

Celem tej aktywności jest stanie się bardziej świadomym swojego procesu pisania i udoskonalenie go przez poznanie procesów używanych przez innych.

Opis procesu

Uczestnicy otrzymują następujący tekst, które mają uzupełnić pisemnie:

Jestem sprawozdaniem ... i sobie myślałem... W żadnym wypadku nie chcę, żeby mnie ktoś inny pisał. Ale nie jest mi z nim/nią łatwo. Dlatego cieszę się, że mogę się podzielić moimi obawami...

Po napisaniu uczestnicy pracują w parach i czytają sobie nawzajem swoje teksty. Chodzi przy tym o wymianę poglądów na temat strategii pisania i dzielenie się doświadczeniami.

Wymagane zasoby

 • paper

 • coś do pisania

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Prowadzący powinien zwracać uwagę, aby uczestnicy nie tylko dyskutowali problemy, ale również dawali sobie wzajemnie konstruktywne sugestie co do strategii pisania oraz wskazywali co dobrze działa.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/homework-anonymous

Blogowanie


Blogowanie

Blogowanie

Image by ~C4Chaos (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Blog jest typem strony internetowej, przypominającej pamiętnik lub portfolio, zwykle tworzonej przez osoby indywidualne. Autor bloga komentuje lub opisuje wydarzenia i materiały (filmy, zdjęcia). Posty są najczęściej prezentowane niechronologicznie (wikipedia 2009).

W przypadku osób kształcących się, pisanie blogów umożliwia im refleksję na temat własnych postępów w nauce i osiąganych celów co pomaga w znalezieniu najlepszego, dla danej osoby, sposobu uczenia się (O'Donnell 2006: 17).

Literatura:

O'Donnell, M (2006)

Blogging as Pedagogic Practice: Artefact and Ecologyin Asia Oacific Media Educator, Issue No. 17, Dec. 2006

Opis procesu

Aby zachęcić uczących się do refleksji na temat procesu uczenia się należy poświęcić przynajmniej 30 min dziennie na blogowanie w klasie:

 • uczniowie proszeni są o napisanie postów o tym czego nauczyli się danego dnia, czego jeszcze chcą się nauczyć i w jaki sposób mogą to osiągnąć.

 • po napisaniu postu, każdy uczeń proszony jest o podzielenie się kilkoma refleksjami ze swojego blogu z innymi uczniami. Cała grupa zastanawia się nad możliwymi sposobami ulepszenia metod nauki.

 • uczniowie są zachęcani do komentowania blogów innych uczniów.

Literatura:

Crook, C. (2008)

Web 2.0 Technologies and Learning at Key Stages 3 and 4: Summary Reportin BECTA

Wymagane zasoby

Komputer i programy umożliwiające blogowanie (np.: www.blogspot.com, www.thoughts.com, www.blox.pl, www.blogi.pl).

Burza mózgów


Burza mózgów

Burza mózgów

Image by Rick & Crinid (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Burza mózgów (brainstroming) jest najczęściej stosowaną metodą bazującą na kreatywności. Chodzi o podanie jak największej liczby spontanicznych pomysłów na dany temat. Ważne jest, że żaden z pomysłów nie może być krytykowany.

Opis procesu

Na początku, należy wybrać temat. Liczba tematów zależy od ilości uczestników. Grupy nie powinny być duże (np. do 7 osób). Tworzymy grupy, wyznaczamy jedną osobę do robienia notatek. W każdej z grup wyznaczony zostaje moderator, który określa temat. Uczestnicy spontanicznie podają pomysły dotyczące danego zgadnienia, które są od razu spisywane. Nie wolno krytykować podawanych pomysłów. Grupa powinna być zmotywowana do twórczej pracy. Wszystkie pomysły są czytane na głos przez moderatora grupy a następnie oceniane i kategoryzowane przez uczestników, tak aby zidentyfikować różne aspekty zagadnienia oraz wyselekcjonować najlepsze pomysły. Proces oceny i analizy pomysłów może być przeprowadzony przez uczestników lub innych ekspertów z danej dziedziny.

Wymagane zasoby

Długopisy, kartki lub przeźrocza, program do tworzenia map myśli.

Komentarze

Badania wykazały, że nawet wspomnienie o danym pomyśle, może wyzwolić całą serię innych pomysłów. Dlatego też, warto żeby uczestnicy zapisali swoje pomysły jeszcze przed rozpoczęciem burzy mózgów. W ten sposób ich pierwotne, nie modyfikowane pod wpływem pomysłów innych uczestników przemyślenia, moga zostać wykorzystane i wygenerować całkiem nowe, świeże aspekty zagadnienia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/brainstorming

Burza mózgów na kartce


Burza mózgów na kartce

Burza mózgów na kartce

Image by e_walk (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Burza mózgów na kartce (brainwriting) jest również nazywana "metodą 6-3-5": 6 osób z 3 pomysłami w 5 podejściach. Jeśli chodzi o podstawowe zasady, przypomina dobrze znaną metodę burzy mózgów, natomiast kluczową różnicę stanowi zapisywanie pomysłów na kartce a nie wypowiadanie ich na głos. Na początku każdy z uczestników spisuje swoje własne pomysły a następnie, kolejno modyfikuje pomysły innych. W ostatniej fazie aktywności, wybierane i omawiane są najlepsze pomysły na rozwiązanie rozpatrywanego problemu.

Opis procesu

 1. Moderator grupy przedstawia problem.

 2. Każdy z 6 uczestników zapisuje na kartce 3 pomysły na rozwiązanie problemu.

 3. Kartki są przekazywane kolejno do poszczególnych uczestników w grupie.

 4. Każda osoba komentuje pomysły osoby siedzącej obok.

 5. Pomysły przechodzą od uczestnika do uczestnika pięć razy.

 6. Tworzone są ogólne wnioski i możliwe rozwiązania danego problemu.

 7. Wspólnie omawiane są najlepsze pomysły na rozwiązanie przedstawionego problemu.

Wymagane zasoby

Kartka/kartki papieru i długopisy/flamastry.

Komentarze

W przypadku metody burzy mózgów na kartce, bardzo ważne jest skupienie i cisza podczas aktywności. Nikt z uczestników nie powinien rozmawiać ani zadawać pytań dlatego ważne jest również czytelne pismo. Warto zwrócić także uwagę na wyraźne oddzielanie poszczególnych etapów aktywności, np. zbieranie i ocenianie pomysłów.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/brainwriting

Ciąg skojarzeń


Ciąg skojarzeń

Ciąg skojarzeń

Image by a kep (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Metoda proponująca opanowanie danego tematu w oparciu o skojarzenia.

Opis procesu

 • Organizator pisze na flipcharcie określenie, które jest związane z tematem szkolenia i ma emocjonalny wymiar dla uczestników.

 • Jest dodany znak zapytania i inne określenie, które jest karykaturą pierwszego.

 • Uczestnicy są proszeni o kontynuowanie cyklu.

Wymagane zasoby

 • Duży arkusz papieru i mazaki

 • albo biała tablica z pisakami

 • albo komputer, beamer i oprogramowanie pozwalające na edycję tekstu albo tworzenie prezentacji lub map myśli

Komentarze

Niepowiązane słowa lub zwroty są lepiej zapamiętywane, gdy są określone w szerszych strukturach.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/association-chain