Wiki


Wiki

Zdjęcie: jaaron (pobrano 01.10.2009)

Krótki opis

Wspólne konstruowanie wiedzy za pomocą wiki pozwala na rozwijanie umiejętności współpracy oraz teoretycznego i metodologicznego rozumienia.

Opis procesu

Należy mieć dostęp do wiki - zobacz: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wiki_software

Prowadzący powinien jasno określić wymagania związane z tworzeniem wiki. Dobrze jest też w dać specyficzne zadania poszczególnym studentom.

Ważne jest również, aby studenci decydowali o strukturze, kategoriach, wyglądzie tworzonej wiki, ponieważ poczucie odpowiedzialności wzmaga chęć zaangażowania się we wspólny projekt.

Wymagane zasoby

Komputer, połączenie internetowe, serwer do obsługiwania wiki.

Przykłady

Komentarze

Wiki można wykorzystywać właściwie w każdej dziedzinie edukacyjnej jako narzędzie umożliwiające strukturyzację pracy uczniów i studentów. Korzystanie z wiki pozwala na dostęp do materiałów wszędzie i o każdej porze.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/wiki

Kim jesteśmy?


Kim jesteśmy?

Image by fisserman (Access: 15.12.2009)

Krótki opis

Przykład aktywności przełamującej pierwsze lody w kontaktach. Uczestnicy mają za zadanie opisać się w kilku słowach, co pozwala na poznanie i identyfikację grupy. Aktywność może być wykorzystana praktycznie w każdym typie kursu online.

Opis procesu

 1. Instruktor określa datę i czas spotkania online na czacie (biorąc pod uwagę dostępność uczestników).
 2. Instruktor przygotowuje listę wszystkich uczestników i wysyła ją emailem razem z informacją o spotkaniu i aktywności do każdego z uczestników.
 3. Na początku spotkania na czacie, instruktor pisze "Jesteśmy...".
 4. Każdy z uczestników, według listy powinien napisać dwa lub trzy słowa opisujące siebie (np. nauczyciel, super tata, itd.)
 5. Kiedy wszyscy uczestnicy się przedstawią, mogą zacząć szukać podobieństw między sobą.
 6. Każdy z uczestników powinien napisać co najmniej jeden opis. Następnie, instruktor może zakończyć aktywność lub kontynuować następną rundę.

Wymagane zasoby

 • dostęp do email
 • dostęp do chat rooms

Przykłady

Komentarze

Po zakończeniu aktywności, instruktor i uczestnicy mogą zidentyfikować kilka grup o podobnych opisach (np. nauczyciele, ojcowie, itd.). Następnie, instruktor może utworzyć kilka tematów dyskusji na asynchronicznym forum dla każdej ze zidentyfikowanych grup uczestników.

Opis aktywności został przygotowany na podstawie książki: "75 e-learning activities" R. Watkins'a.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/who-we-are

Webquest


Webquest

Image by Stefan (strona odwiedzona: 30.09.2009)

Krótki opis

Eksploratywna metoda nauki, wykorzystująca zasoby internetu.

Opis procesu

Metoda Webquest zapewnia dydaktyczną strukturę, która wspiera aktywne uczenie się. Webquest zawiera w sobie następujące działania/kroki:

 • Wstęp
 • Temat
 • Proces
 • Źródła
 • Ewaluacja, rezultaty, dyskusja
 • Podsumowanie

Struktura może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb.

Wymagane zasoby

Internet, edytor tekstu, Course Folder

Komentarze

Internet jest środowiskiem niezwykle bogatym w informacje. Webquest jest prostą metodą na eksplorację różnorodnych tematów.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/webquest

Walt-Disney


Bild zur Methode Walt-Disney

Bild von Denis Edich (letzter Zugriff: 09.03.2009)

Kurzbeschreibung

Die Walt-Disney-Methode dient der Suche nach kreativen, originellen und neuen Ideen zur Lösung eines Problems. Das Verfahren kann von einer Gruppe oder einer Einzelperson praktiziert werden.

Ablauf

Die Walt-Disney-Methode ist eine Endlosschleife, die erst verlassen werden kann, wenn der „Kritiker verstummt“.

Die Rollen:

 1. Der Träumer (Visionär Ideenlieferant)
 2. Der Kritiker (Qualitäts-Manager Fragensteller)
 3. Der Realisierer (Realist Macher)

Nacheinander werden die Rollen durchgespielt, bis eine Lösung für das Problem gefunden wurde.

Es folgt eine Beschreibung der Rollen:

Der Träumer

Durch den Träumer können wir unsere rechte Gehirnhälfe nutzen. Der Träumer denkt in Bildern. Er malt Visionen und Ziele bildlich aus. Er lässt das Chaos zu denkt zukunfsorientiert und lässt sich nicht durch Regeln einschränken. Verrückte völlig unlogische und ungewöhnliche Einfälle und Verbindungen sind nicht nur erlaubt sondern erwünscht. Sie sind die wesentliche Grundlage der kreativen Ideenfindung. Einschränkungen sind in dieser Phase nicht erlaubt. Er ist offen für die Visionen der anderen (zuhören nicht vergessen) und spinnt sie im doppelten Sinne weiter.

Der Kritiker

Die Aufgabe des Kritikers ist es konstruktive Fragen zu stellen. Die Basis ist die Analyse der Umsetzung des Realisierers. Er stellt sich selbst Fragen (innerer Dialog) wie

 • Was könnte verbessert werden?
 • Was sind die Chancen und Risiken?
 • Was wurde übersehen?
 • Wie denke ich über den Vorschlag?

und formuliert aus den Ergebnissen Fragen, die er an den Träumer weitergibt.

Der Realisierer

Der Realisierer konzentriert sich auf das konkrete und gegenwärtige praktische Tun. Er stellt sich möglichst lebensnah die Umsetzung der Ideen des Träumers vor und stellt sich Fragen wie

 • Was muss ich tun oder sagen?
 • Was benötige ich dazu (Menschen Wissen Fähigkeiten Material)?
 • Wie fühle ich mich dabei?
 • Was ist bereits vorhanden?

Der Realisierer hat also die Aufgabe die Ideen des Träumers erst "auszuprobieren" bevor sie vom Kritiker geprüft werden. Dadurch wird verhindert dass Ideen ausgeschlossen werden bevor ihr eigentliches Potenzial zu erkennen ist.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • drei Räume
 • Stühle
 • Hüte

Klassenspaziergang


Bild zur Methode Klassenspaziergang

Foto von Frank Tempel (abgerufen am 26.10.2012)

Kurzbeschreibung

Eine Kennenlernmethode, die durch ein vorgegebenes Thema geleitet wird.

Ablauf

 1. Alle Kursteilnehmer/innen (TN) bekommen einen Auftrag (z.B. über ihr Heimatland zu berichten) oder zu unterschiedliche Fragen zu einem übergeordneten Thema (beim Thema Bildung z.B.: Wie funktioniert das Bildungssystem in deiner Heimat? Gibt es so eine Art Bafög bei euch? In wie vielen Klassen macht man das Abitur? etc.)
 2. Die TN bekommen Zeit (z.B. 15 Minuten), mit möglichst vielen anderen zu sprechen.
 3. Wenn sich die TN zu unterschiedlichen Teilaspekten befragt haben, sollten danach die Gesprächsergebnisse präsentiert werden. So kann der/die Kursleiter/in fragen, ob jemand etwas besonders Überraschendes erfahren hat. Alternativ kann jeder die für ihn interessanteste Information auf ein Plakat schreiben.

Benötigte Tools und Materialien

Gespräch

 • im Raum
 • Online: im Virtuellen Klassenzimmer, im Forum, im Chat

Präsentation der Informationen

 • Wandplakat
 • Online: Kooperatives Textsystem

Kommentare

Die Fragen könnten auch in Form eines Leittextes formuliert werden. Dieser könnte auf Papier den TN gegeben werden, um damit eine Orientierung für die Gespräche zu haben.

Wirtualny scrapbook


Wirtualny scrapbook

Image by nate steiner (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

W wirtualnym scrapbooku można umieścić linki do różnorodnych materiałów (zdjęcia, mapa, opowieści, fakty, cytaty, dźwięki, filmy, wirtualne wycieczki, itd.). Uczniowie mogą wykorzystywać linki z wirtualnych scrapbooków, aby badać różne aspekty danego tematu, który ich interesuje. Mogą kopiować i przyklejać poszczególne części do różnych formatów: newsletterów, prezentacji, kolaży, elektronicznych tablic ogłoszeniowych lub stron internetowych.

Opis procesu

 • definiujemy temat/zagadnienie;
 • nauczyciel tworzy listę stron internetowych dla uczniów;
 • uczniowie wyszukują różne ciekawostki w formie tekstu, map, dźwięków, filmy, poezji, piosenek, itd., które uważają za istotne dla danego tematu/zagadnienia;
 • uczniowie tworzą multimedialny scrapbook wykorzystując znalezione ciekawostki dotyczące danego tematu (scrapbooki tworzone są w Powerpointach lub jako strony internetowe zawierające elementy multimedialne jak muzyka czy filmy).

Wymagane zasoby

Komputer, internet.

Przykłady

Wirtualny scrapbook: https://www.dellington.org/scrapbk/scrap00.html

Komentarze

Scrapbooki to nowoczesne aplikacje ułatwiające życie i pozwalające się kreatywnie pobawić ;) mi np podoba się aplikacja scrapbook Dilmah, moze dlatego ze jestem biedna studentka a ona jest darmowa.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/virtual-scrapbook

Wirtualna wycieczka


Wirtualna wycieczka

Image by Alex '77 (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Wirtualne wycieczki umożliwiają nowe, atrakcyjne podejście do edukacji. Mogą stanowić ciekawy wstęp do wycieczek rzeczywistych, które są planowane. Dzięki wirtualnej wycieczce nauczyciel może skupić się na najważniejszych i najbardziej interesujących zagadnieniach. Nauczyciele mogą tworzyć wirtualne wycieczki wykorzystując Microsoft Word, Powerpoint lub strony internetowe.

Nauczyciel, który chce wprowadzić wirtualną wycieczkę do klasy, wybiera różne strony internetowe, które pozwolą uczniom zaznajomić się z danym tematem. Na każdej z prezentowanych stron lub po każdej wizycie na stronie (przystanek w podróży), uczniowie są proszeni o wzięcie udziału w określonej aktywności lub stworzenie "pamiątki z podróży".

Opis procesu

 • nauczyciel przygotowuje wycieczkę oraz przewodnik dla studentów (ze wszystkimi przystankami i aktywnościami);
 • aktywności mogą stanowić interaktywne zadania: napisanie dziennika podróży, stworzenie broszury z informacją na temat danego miejsca, wysłanie kartki pocztowej, itd.;
 • uczniowie korzystają z informacji, którą mogą znaleźć na różnych stronach internetowych, stanowiących część wycieczki;
 • starsi uczniowie mogą być poproszeni o samodzielne stworzenie wirtualnej wycieczki dotyczącej danego tematu.

Wymagane zasoby

komputer, internet

Przykłady

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/virtual-field-trip