Burza mózgów na kartceBurza mózgów na kartce

Burza mózgów na kartce

Image by e_walk (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Burza mózgów na kartce (brainwriting) jest również nazywana "metodą 6-3-5": 6 osób z 3 pomysłami w 5 podejściach. Jeśli chodzi o podstawowe zasady, przypomina dobrze znaną metodę burzy mózgów, natomiast kluczową różnicę stanowi zapisywanie pomysłów na kartce a nie wypowiadanie ich na głos. Na początku każdy z uczestników spisuje swoje własne pomysły a następnie, kolejno modyfikuje pomysły innych. W ostatniej fazie aktywności, wybierane i omawiane są najlepsze pomysły na rozwiązanie rozpatrywanego problemu.

Opis procesu

  1. Moderator grupy przedstawia problem.

  2. Każdy z 6 uczestników zapisuje na kartce 3 pomysły na rozwiązanie problemu.

  3. Kartki są przekazywane kolejno do poszczególnych uczestników w grupie.

  4. Każda osoba komentuje pomysły osoby siedzącej obok.

  5. Pomysły przechodzą od uczestnika do uczestnika pięć razy.

  6. Tworzone są ogólne wnioski i możliwe rozwiązania danego problemu.

  7. Wspólnie omawiane są najlepsze pomysły na rozwiązanie przedstawionego problemu.

Wymagane zasoby

Kartka/kartki papieru i długopisy/flamastry.

Komentarze

W przypadku metody burzy mózgów na kartce, bardzo ważne jest skupienie i cisza podczas aktywności. Nikt z uczestników nie powinien rozmawiać ani zadawać pytań dlatego ważne jest również czytelne pismo. Warto zwrócić także uwagę na wyraźne oddzielanie poszczególnych etapów aktywności, np. zbieranie i ocenianie pomysłów.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/brainwriting