Analiza SWOT kursuAnaliza SWOT kursu

Analiza SWOT kursu

Grafika: bangdoll@flickr (pobrano 12.11.2009)

Krótki opis

Dzięki analizie SWOT danego kursu prowadzący ma możliwość uzyskać cenne informacje o kursie oraz odczucia, nastawienia, opinie uczestników. Biorąc je pod uwagę, prowadzący może udoskonalać i rozwijać dany kurs. Analiza SWOT kursu jest zawsze użyteczna, gdy chcemy uzyskać opinie uczestników na temat materiałów, zadań, sposobu oceniania, prowadzenia kursu, itp.

Opis procesu

  1. Prowadzący wysyła maile do uczestników z informacja o aktywności.

  2. Uczestnicy dzieleni są na grupy, po cztery osoby.

  3. Każda grupa pracuje nad silnymi i słabymi stronami oraz szansami i zagrożeniami ich sukcesu w kursie, samego kursu lub pewnego elementu kursu.

  4. Każda grupa zamieszcza post ze swoją analizą SWOT na forum dyskusyjnym.

  5. Nauczyciel komentuje rezultaty i/lub może rozpocząć dyskusję wszystkich uczestników na temat rezultatów analizy.

Wymagane zasoby

Forum dyskusyjne.

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Zobacz także: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT

Komentarze

Chociaż podczas analizy SWOT mogą pojawiać się negatywne opinie to nauczyciel powinien zachęcać uczestników do konstruktywnej krytyki w ramach tejże analizy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/swot