BlogowanieBlogowanie

Blogowanie

Image by ~C4Chaos (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Blog jest typem strony internetowej, przypominającej pamiętnik lub portfolio, zwykle tworzonej przez osoby indywidualne. Autor bloga komentuje lub opisuje wydarzenia i materiały (filmy, zdjęcia). Posty są najczęściej prezentowane niechronologicznie (wikipedia 2009).

W przypadku osób kształcących się, pisanie blogów umożliwia im refleksję na temat własnych postępów w nauce i osiąganych celów co pomaga w znalezieniu najlepszego, dla danej osoby, sposobu uczenia się (O'Donnell 2006: 17).

Literatura:

O'Donnell, M (2006)

Blogging as Pedagogic Practice: Artefact and Ecologyin Asia Oacific Media Educator, Issue No. 17, Dec. 2006

Opis procesu

Aby zachęcić uczących się do refleksji na temat procesu uczenia się należy poświęcić przynajmniej 30 min dziennie na blogowanie w klasie:

  • uczniowie proszeni są o napisanie postów o tym czego nauczyli się danego dnia, czego jeszcze chcą się nauczyć i w jaki sposób mogą to osiągnąć.

  • po napisaniu postu, każdy uczeń proszony jest o podzielenie się kilkoma refleksjami ze swojego blogu z innymi uczniami. Cała grupa zastanawia się nad możliwymi sposobami ulepszenia metod nauki.

  • uczniowie są zachęcani do komentowania blogów innych uczniów.

Literatura:

Crook, C. (2008)

Web 2.0 Technologies and Learning at Key Stages 3 and 4: Summary Reportin BECTA

Wymagane zasoby

Komputer i programy umożliwiające blogowanie (np.: www.blogspot.com, www.thoughts.com, www.blox.pl, www.blogi.pl).