Videobridge


Videobridge

Image by vectorfunk (strona odwiedzona: 15.12.2009)

Krótki opis

Videobridge to szeroko dostępne, interaktywne możliwości komunikacji grupowej poprzez wysokiej jakości linki wideo - szczególnie dla słuchaczy z obszarów wiejskich.

Opis procesu

Projekt VideoBridge zakłada realizację tanich, dostępnych możliwości komunikacji, najlepiej "na żywo", korzystając z wysokiej jakości wideo/audiostream poprzez internet.

Nazwa "videobridge" używana zamiast "wideokonferencji" oznacza wydarzenie na skalę lokalną, które możliwe jest dzięki zastosowaniu tzw. "bridge" (wideokonferencja jest wydarzeniem całkowicie wirtualnym).

Wymagane zasoby

 • Komputery
 • kamery
 • system dźwięku
 • projektory
 • mikrofony

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/video-bridge

Teilnehmergalerie


Bild zur Methode Teilnehmergalerie

Foto von striatic (abgerufen am 16.10.2009)

Kurzbeschreibung

Die Teilnehmer lernen sich mit Hilfe der Online-Lernplattform kennen.

Ablauf

Vor einer Kursleiterfortbildung, sei es ein Seminar, eine Folge von Einzelveranstaltungen oder eine onlinebasierte Aktion, gestaltet der Moderator eine Galerie auf einem Server oder einer Kommunikations- bzw. Lernplattform, die allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugänglich ist.

Dort stellen die Moderatorinnen und Moderatoren sich persönlich vor (am besten mit Foto) und teilen in der gebotenen Kürze all das mit, was sie für wichtig halten (z. B. ihre Vorstellungen zur gemeinsamen Arbeit, Organisationshinweise usw.)

Anschließend sammelt das Moderator Daten der Teilnehmer (Name, Fotos und was sonst noch interessant sein könnte) und stellt dies in die Galerie ein. Bei entsprechenden technischen Voraussetzungen machen das die Teilnehmer selbst. Bei einer Direktphase (face-to-face) sollten Fotos und Daten ausgedruckt oder als Wandbilder vorliegen. Die Daten lassen sich später ergänzen. Neue Teilnehmer werden nach und nach in die Teilnehmergalerie aufgenommen.

Benötigte Tools und Materialien

Online:

 • Computer
 • Internetanschluss
 • Lernplattform

Kommentare

Das Verfahren erleichtert und beschleunigt die Kennenlernphase und trägt dazu bei, dass die Teilnehmer bereits im Vorfeld auf die Fortbildung und die Nutzung von Computer und Internet eingestimmt werden.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/usergallery

Twitter


Twitter

Image by Roo Reynolds (strona odwiedzona: 15.12.2009)

Krótki opis

Nowy sposób na zaangażowanie studentów poprzez użycie serwisu społecznościowego umożliwiającego komunikację.

Opis procesu

 • każdy student zapisuje się na twitter.com;
 • w zależności od przeznaczenia Twittera w klasie, nauczyciel/trener powinien nadać kursowi tytuł poprzedzony # (hashtag), np.: #ILS09 lub #nazwakursu;
 • podczas kursu należy zachęcić studentów do pisania tweetów do każdego wykładu/spotkania (pamiętając o użyciu #); Twitter jako narzędzie edukacyjne tworzy dodatkowy kanał komunikacji między studentami i n- auczycielami. Użycie Twittera może ułatwić dyskusję i umożliwić podjęcie wielu różnych tematów;
 • z punktu widzenia procesu kształcenia bardzo ważne jest, aby od samego początku jasno określić cel i zasady stosowania twittera (np. ile tweetów należy oczekiwać od jednego studenta).

Wymagane zasoby

 • Laptop
 • połączenie internetowe
 • konto na twitterze

Przykłady

Komentarze

Twitter jest również rodzajem nauczania nieformalnego.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/twitter

Trójkąt wspólności


Trójkąt wspólności

Photo by Rafael Penaloza (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Uczestnicy tej aktywności tworzą grupy (po 3 osoby w każdej) i szukają podobieństw względem ustalonych wcześniej kryteriów.

Opis procesu

 1. Grupy, liczące 3 osoby otrzymują duże kartki papieru oraz flamastry lub długopisy.
 2. Rysują trójkąt a na jego wierzchołkach, każdy z członków grupy pisze swoje imię, wiek oraz wybraną informację o sobie.
 3. Rozpoczyna się rozmowa między członkami grupy.
 4. W międzyczasie, członkowie grupy rysują podobieństwa, które znaleźli między sobą podczas rozmowy (np. Ania i Jacek lubią snowboarding). Podobieństwa rysują obok boków trójkąta łączących osoby między, którymi znaleziono podobieństwo. W przypadku kiedy wszyscy członkowie grupy są w czymś podobni, dane podobieństwo rysują w środku trójkąta.
 5. Po upływie czasu przeznaczonego na aktywność, każdy przedstawia jedną z osób z grupy reszcie uczestników.

Wymagane zasoby

 • Duże kartki papieru
 • flamastry
 • długopisy

Komentarze

Zaletą "trójkąta wspólności" jest fakt, że podobieństwa lub cechy wspólne są wizualizowane. Znalezienie cech wspólnych może sprzyjać budowaniu spójności w grupie.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/triangle-of-commonality

Ampelspiel


Bild zur Methode Ampelspiel

Foto von Tmuna Fish (abgerufen am 09.02.2010)

Kurzbeschreibung

Das Ampelspiel eignet sich dazu, in Einstiegsphasen relativ schnell ein Meinungsspektrum oder Stimmungsbild in der Lerngruppe sichtbar zu machen.

Ablauf

Zu Beginn des Seminars werden durch den Kursleiter verschiedene, zugespitzte Aussagen vorgetragen.

 1. Jeder Teilnehmer hat einen dreiteiligen Kartensatz: Rot, Gelb, Grün.

 2. Der Teilnehmer signalisiert nach jeder vorgetragenen Aussage seinen Standpunkt.

  Rot = Ablehnung Gelb = Enthaltung Grün = Zustimmung

 3. Es kann besprochen werden, bei welcher Aussage das Positionieren am schwersten fiel.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Karten in drei Farben (rot, gelb, grün)

Online:

 • Forum
 • Wiki
 • Doodle

Kommentare

Eine abgewandelte Variante setze ich zu Beginn eines neuen Kurses ein, um durch drei Standardfragen eine entspannte Lernatmosphäre zu schaffen. Im "sudile"- Lernmanagementsystem verwende ich dafür auch den Profileditor. -- Peter Koppatz

Sześć kapeluszy myślowych


Sześć kapeluszy myślowych

Image by S.Hofschlaeger/PIXELIO (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Technika sześciu kapeluszy myślowych wprowadzona została przez Edwarda de Bono. Umożliwia uczestnikom spojrzenie na dany problem z różnych perspektyw co ułatwia znalezienie optymalnego rozwiązania. Każdy z sześciu kapeluszy reprezentuje inny sposób myślenia.

Opis procesu

 • Na początku członkowie grupy zakładają ten sam rodzaj kapelusza w tym samym czasie. Wszyscy mogą wtedy spojrzeć na dany problem/zagadnienie z tej samej perspektywy.
 • Następnie każdy członek grupy zakłada kolejno różne kapelusze a tym samym za każdym razem podchodzi do problemu z innej perspektywy. Uczestnicy noszący:
  • Biały kapelusz: skupiają się na dostępnych danych;
  • Czerwony kapelusz: rozpatrują problem skupiając się na emocjach;
  • Czarny kapelusz: skupiają się na myśleniu pesymistycznym, dlaczego możliwe rozwiązania mogą się nie powieźć?
  • Żółty kapelusz: skupiają się na myśleniu optymistycznym. Uczestnicy biorą pod uwagę możliwe korzyści i szanse w przypadku podjęcia danej decyzji;
  • Zielony kapelusz: skupiają się na kreatywnym podejściu do problemu;
  • Niebieski kapelusz: skupiają się na kontroli i planowaniu.

Wymagane zasoby

Trener/moderator powinien zapewnić kapelusze lub materiały potrzebne do ich wykonania.

Przykłady

Kierownik generalny dużej firmy chce postawić nowy budynek biurowy. Sytuacja finansowa firmy jest dobra i z pewnością nowy budynek byłby bardzo przydatny. Kierownik postanawia wykorzystać technikę 6 kapeluszy myślowych, która mogłaby pomóc w zaplanowaniu całej inwestycji.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/thinking-hats

Test questions


Picture for Test questions

Image by Ben+Sam (Access: 18.04.2011)

Short description

Allow students to write test questions and model answers for specified topics, in a format consistent with course exams. This will give students the opportunity to evaluate the course topics, reflect on what they understand, and what are good test items.

Process description

 1. Make a rough tally of the questions your students propose and the topics that they cover.
 2. Evaluate the questions and use the goods ones as prompts for discussion.
 3. You may also want to revise the questions and use them on the upcoming exam.

Required resources

None

Nauka w tandemie


Nauka w tandemie

Zdjęcie: unaesthetic (pobrano 30.09.2009)

Krótki opis

Dwie osoby wspólnie uczą się konkrentego materiału.

Opis procesu

Najpierw trzeba podzielić uczestników na grupy, potem ustalić limit czasu, np.: Macie 10 minut. Czego możecie nauczyć się razem?

Jedna możliwość: uczestnicy razem rozpracowują zawartość jakiegoś stanowiska.

Inna możliwość: uczestnicy razem rozwiązują zadania jakiegoś stanowiska.

Wymagane zasoby

 • nic specjalnego

Przykłady

Wikipedia: Programowanie ekstremalne

Komentarze

Jeśli dwóch programistów siedzi razem przed komputerem i wspólnie tworzą program to nazywa się to programowaniem ekstremalnym. Cztery oczy widzą więcej niż dwa. Dwa mózgi to lepiej niż jeden! Każdy może uczyć się od drugiego.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/tandem

Analiza SWOT kursu


Analiza SWOT kursu

Grafika: bangdoll@flickr (pobrano 12.11.2009)

Krótki opis

Dzięki analizie SWOT danego kursu prowadzący ma możliwość uzyskać cenne informacje o kursie oraz odczucia, nastawienia, opinie uczestników. Biorąc je pod uwagę, prowadzący może udoskonalać i rozwijać dany kurs. Analiza SWOT kursu jest zawsze użyteczna, gdy chcemy uzyskać opinie uczestników na temat materiałów, zadań, sposobu oceniania, prowadzenia kursu, itp.

Opis procesu

 1. Prowadzący wysyła maile do uczestników z informacja o aktywności.
 2. Uczestnicy dzieleni są na grupy, po cztery osoby.
 3. Każda grupa pracuje nad silnymi i słabymi stronami oraz szansami i zagrożeniami ich sukcesu w kursie, samego kursu lub pewnego elementu kursu.
 4. Każda grupa zamieszcza post ze swoją analizą SWOT na forum dyskusyjnym.
 5. Nauczyciel komentuje rezultaty i/lub może rozpocząć dyskusję wszystkich uczestników na temat rezultatów analizy.

Wymagane zasoby

Forum dyskusyjne.

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Zobacz także: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT

Komentarze

Chociaż podczas analizy SWOT mogą pojawiać się negatywne opinie to nauczyciel powinien zachęcać uczestników do konstruktywnej krytyki w ramach tejże analizy.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/swot

Sampler tematów


Sampler tematów

Zdjęcie: neofob strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Używając samplera tematów (subject sampler) można zaprezentować interesujące strony internetowe odpowiadające danemu tematowi głównemu. Uczestnicy są proszeni o odwiedzenie stron oraz ustosunkowanie się do znalezionych tam informacji. Wybrane strony mogą zawierać zdjęcia, sztukę, muzykę, teksty oraz inne dowolne typy informacji. To co powoduje, że zajęcia z samplerem tematu mogą być bardzo efektywne, jest fakt, że proponowane strony internetowe wybierane są przez nauczyciela, który wie co może być dla uczniów interesujące i rozwijające. Nauczyciele mogą wykorzystywać sampler tematów, jeśli chcą zachęcić uczniów do danego tematu, zaangażować ich emocjonalnie i przekonać, że rozpatrywany temat naprawdę ma duże znaczenie.

Opis procesu

 • nauczyciel tworzy listę stron internetowych;
 • uczniowie proszeni są o ustosunkowanie się do znalezionych aktywności, materiałów (opowiadają o tym co sądzą o danym temacie, porównują, dzielą się swoimi doświadczeniami i interpretacjami materiałów internetowych).

Wymagane zasoby

 • komputer
 • internet

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/subject-sampler