Anonimowe zadania sp.o.o.Anonimowe zadania sp.o.o.

Anonimowe zadania sp.o.o.

Grafika: TheAlieness GiselaGiardino (pobrano 05.10.2009)

Krótki opis

Celem tej aktywności jest stanie się bardziej świadomym swojego procesu pisania i udoskonalenie go przez poznanie procesów używanych przez innych.

Opis procesu

Uczestnicy otrzymują następujący tekst, które mają uzupełnić pisemnie:

Jestem sprawozdaniem ... i sobie myślałem... W żadnym wypadku nie chcę, żeby mnie ktoś inny pisał. Ale nie jest mi z nim/nią łatwo. Dlatego cieszę się, że mogę się podzielić moimi obawami...

Po napisaniu uczestnicy pracują w parach i czytają sobie nawzajem swoje teksty. Chodzi przy tym o wymianę poglądów na temat strategii pisania i dzielenie się doświadczeniami.

Wymagane zasoby

  • paper

  • coś do pisania

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Prowadzący powinien zwracać uwagę, aby uczestnicy nie tylko dyskutowali problemy, ale również dawali sobie wzajemnie konstruktywne sugestie co do strategii pisania oraz wskazywali co dobrze działa.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/homework-anonymous