Ciąg skojarzeńCiąg skojarzeń

Image by a kep (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Metoda proponująca opanowanie danego tematu w oparciu o skojarzenia.

Opis procesu

  • Organizator pisze na flipcharcie określenie, które jest związane z tematem szkolenia i ma emocjonalny wymiar dla uczestników.
  • Jest dodany znak zapytania i inne określenie, które jest karykaturą pierwszego.
  • Uczestnicy są proszeni o kontynuowanie cyklu.

Wymagane zasoby

  • Duży arkusz papieru i mazaki
  • albo biała tablica z pisakami
  • albo komputer, beamer i oprogramowanie pozwalające na edycję tekstu albo tworzenie prezentacji lub map myśli

Komentarze

Niepowiązane słowa lub zwroty są lepiej zapamiętywane, gdy są określone w szerszych strukturach.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/association-chain

Komentarze


Comments powered by Disqus