Burza mózgówBurza mózgów

Burza mózgów

Image by Rick & Crinid (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Burza mózgów (brainstroming) jest najczęściej stosowaną metodą bazującą na kreatywności. Chodzi o podanie jak największej liczby spontanicznych pomysłów na dany temat. Ważne jest, że żaden z pomysłów nie może być krytykowany.

Opis procesu

Na początku, należy wybrać temat. Liczba tematów zależy od ilości uczestników. Grupy nie powinny być duże (np. do 7 osób). Tworzymy grupy, wyznaczamy jedną osobę do robienia notatek. W każdej z grup wyznaczony zostaje moderator, który określa temat. Uczestnicy spontanicznie podają pomysły dotyczące danego zgadnienia, które są od razu spisywane. Nie wolno krytykować podawanych pomysłów. Grupa powinna być zmotywowana do twórczej pracy. Wszystkie pomysły są czytane na głos przez moderatora grupy a następnie oceniane i kategoryzowane przez uczestników, tak aby zidentyfikować różne aspekty zagadnienia oraz wyselekcjonować najlepsze pomysły. Proces oceny i analizy pomysłów może być przeprowadzony przez uczestników lub innych ekspertów z danej dziedziny.

Wymagane zasoby

Długopisy, kartki lub przeźrocza, program do tworzenia map myśli.

Komentarze

Badania wykazały, że nawet wspomnienie o danym pomyśle, może wyzwolić całą serię innych pomysłów. Dlatego też, warto żeby uczestnicy zapisali swoje pomysły jeszcze przed rozpoczęciem burzy mózgów. W ten sposób ich pierwotne, nie modyfikowane pod wpływem pomysłów innych uczestników przemyślenia, moga zostać wykorzystane i wygenerować całkiem nowe, świeże aspekty zagadnienia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/brainstorming