Trójkąt wspólnościTrójkąt wspólności

Trójkąt wspólności

Photo by Rafael Penaloza (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Uczestnicy tej aktywności tworzą grupy (po 3 osoby w każdej) i szukają podobieństw względem ustalonych wcześniej kryteriów.

Opis procesu

  1. Grupy, liczące 3 osoby otrzymują duże kartki papieru oraz flamastry lub długopisy.

  2. Rysują trójkąt a na jego wierzchołkach, każdy z członków grupy pisze swoje imię, wiek oraz wybraną informację o sobie.

  3. Rozpoczyna się rozmowa między członkami grupy.

  4. W międzyczasie, członkowie grupy rysują podobieństwa, które znaleźli między sobą podczas rozmowy (np. Ania i Jacek lubią snowboarding). Podobieństwa rysują obok boków trójkąta łączących osoby między, którymi znaleziono podobieństwo. W przypadku kiedy wszyscy członkowie grupy są w czymś podobni, dane podobieństwo rysują w środku trójkąta.

  5. Po upływie czasu przeznaczonego na aktywność, każdy przedstawia jedną z osób z grupy reszcie uczestników.

Wymagane zasoby

  • Duże kartki papieru

  • flamastry

  • długopisy

Komentarze

Zaletą "trójkąta wspólności" jest fakt, że podobieństwa lub cechy wspólne są wizualizowane. Znalezienie cech wspólnych może sprzyjać budowaniu spójności w grupie.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/triangle-of-commonality