TwitterTwitter

Twitter

Image by Roo Reynolds (strona odwiedzona: 15.12.2009)

Krótki opis

Nowy sposób na zaangażowanie studentów poprzez użycie serwisu społecznościowego umożliwiającego komunikację.

Opis procesu

  • każdy student zapisuje się na twitter.com;

  • w zależności od przeznaczenia Twittera w klasie, nauczyciel/trener powinien nadać kursowi tytuł poprzedzony # (hashtag), np.: #ILS09 lub #nazwakursu;

  • podczas kursu należy zachęcić studentów do pisania tweetów do każdego wykładu/spotkania (pamiętając o użyciu #); Twitter jako narzędzie edukacyjne tworzy dodatkowy kanał komunikacji między studentami i n- auczycielami. Użycie Twittera może ułatwić dyskusję i umożliwić podjęcie wielu różnych tematów;

  • z punktu widzenia procesu kształcenia bardzo ważne jest, aby od samego początku jasno określić cel i zasady stosowania twittera (np. ile tweetów należy oczekiwać od jednego studenta).

Wymagane zasoby

  • Laptop

  • połączenie internetowe

  • konto na twitterze

Przykłady

Komentarze

Twitter jest również rodzajem nauczania nieformalnego.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/twitter