Sześć kapeluszy myślowychSześć kapeluszy myślowych

Sześć kapeluszy myślowych

Image by S.Hofschlaeger/PIXELIO (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Technika sześciu kapeluszy myślowych wprowadzona została przez Edwarda de Bono. Umożliwia uczestnikom spojrzenie na dany problem z różnych perspektyw co ułatwia znalezienie optymalnego rozwiązania. Każdy z sześciu kapeluszy reprezentuje inny sposób myślenia.

Opis procesu

 • Na początku członkowie grupy zakładają ten sam rodzaj kapelusza w tym samym czasie. Wszyscy mogą wtedy spojrzeć na dany problem/zagadnienie z tej samej perspektywy.

 • Następnie każdy członek grupy zakłada kolejno różne kapelusze a tym samym za każdym razem podchodzi do problemu z innej perspektywy. Uczestnicy noszący:

  • Biały kapelusz: skupiają się na dostępnych danych;

  • Czerwony kapelusz: rozpatrują problem skupiając się na emocjach;

  • Czarny kapelusz: skupiają się na myśleniu pesymistycznym, dlaczego możliwe rozwiązania mogą się nie powieźć?

  • Żółty kapelusz: skupiają się na myśleniu optymistycznym. Uczestnicy biorą pod uwagę możliwe korzyści i szanse w przypadku podjęcia danej decyzji;

  • Zielony kapelusz: skupiają się na kreatywnym podejściu do problemu;

  • Niebieski kapelusz: skupiają się na kontroli i planowaniu.

Wymagane zasoby

Trener/moderator powinien zapewnić kapelusze lub materiały potrzebne do ich wykonania.

Przykłady

Kierownik generalny dużej firmy chce postawić nowy budynek biurowy. Sytuacja finansowa firmy jest dobra i z pewnością nowy budynek byłby bardzo przydatny. Kierownik postanawia wykorzystać technikę 6 kapeluszy myślowych, która mogłaby pomóc w zaplanowaniu całej inwestycji.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/thinking-hats