Wypytywanie ekspertówWypytywanie ekspertów

Wypytywanie ekspertów

Zdjęcie: Pete Prodoehl (pobrano 28.09.2009)

Krótki opis

Eksperci są wypytywani przez grupę na specyficzny temat, kwestie municypalne, projekt lub tp.

Opis procesu

  1. Moderator wita uczestników i ekspertów i otwiera spotkanie w kilku słowach. Omawia również krótko przebieg spotkania i procedury.

  2. Teraz eksperci zabierają po kolei głos, przedstawiają się i robią krótkie wprowadzenie do tematu (około 5-10 minut) z ich perspektywy.

  3. Następnie uczestnicy zadają pytania ekspertom. Mogą zadawać pytania przygotowane wcześniej, ale mogą również wymyślać nowe pytania. Każde pytanie otrzymuje odpowiedź od razu. Moderator pilnuje, że eksperci odpowiadają na pytanie i nie odchodzą od tematu. Uczestnicy mają prawo do zadawania dodatkowych pytań aż do uzyskania zadowalającej odpowiedzi.

  4. Moderator (czytelnie) pisze kluczowe słowa z pytań i odpowiedzi na papierze na ścianie lub na fiszkach (podłużne karty na pytania, prostokątne karty na odpowiedzi). Po napisaniu, fiszki są wieszane na tablicach korkowych tak aby były widoczne dla wszystkich. Stwarza to równolegle dziennik dyskusji, który jest widoczny dla wszytkich i który ułatwia trzymanie się przewodniego tematu. Ten proces ponadto zapewnia, że żadne cenne informacje czy pomysły nie zostaną zapomniane.

  5. Po rundzie pytań często rozwija się dyskusja, dla której powinno się odpowiednio zarezerwować czas.

Wymagane zasoby

  • Duże arkusze papieru (plansze) do zawieszenia na ścianie

  • Trzy do pięciu tablic korkowych i szpilki (albo taśma klejącą)

  • Prostokątne i podłużne fiszki

  • Grube pisaki

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Bez uprzedniego przygotowania, sesja wypytywania ekspertów ma niewiele sensu, a zatem powinna być przeprowadzona jedynie po odpowiednim przygotowaniu (np. przegląd literatury lub przeszukiwanie internetu).

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/expert-questioning