Za i przeciwZa i przeciw

Za i przeciw

Zdjęcie: ntr23 (pobrano 30.09.2009)

Krótki opis

Pokazanie dwóch stron medalu czyli analiza argumentów za i przeciw.

Opis procesu

  1. Jako prowadzący, podziel uczestników na dwie grupy: jedną za i jedną przeciw. Można to zrobić na przykład poprzez losowe przypisanie uczestników do grup.

  2. Grupy zapoznają się z tematem i przygotowują punkty do debaty, pisząc je na fiszkach.

  3. Wyniki mogą być zapisane na tablicy lub flipchart.

  4. Po jednym przedstawicielu z każdej grupy debatuje poszczególne punkty, w wyniku czego powstaje szczegółowa lista za i przeciw.

Wymagane zasoby

Papier lub edytor tekstu

Przykłady

Podwójne Studia - Za i Przeciw:

Zobacz także:

Komentarze

Można to również zrealizować z wykorzystaniem forum na platformie e-learningowej. Trzeba zacząć dwa wątki dyskusji: Za i Przeciw.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/pros-and-cons