Znajdź kogoś kto...Znajdź kogoś kto...

Znajdź kogoś kto...

Grafika: iQoncept (pobrano 05.11.2009)

Krótki opis

Aktywność, która pomaga zbudować społeczność ludzi biorących udział w danym kursie online. Motywuje uczestników do wymiany informacji oraz pozwala poznać siebie nawzajem.

Opis procesu

  1. Każdy z uczestników wysyła instruktor emaile z informacją o sobie (taką, że jest mało prawdopodobne, że inni będę o niej wiedzieli, np.: mgr z filozofii, czworo dzieci, zainteresowanie spadochroniarstwem, itd.).

  2. Instruktor każdemu uczestnikowi przesyła w emailu informację o jednej z osób, którą dany uczestnik ma za zadanie zidentyfikować.

  3. Teraz, na forum online, uczestnicy mogą zadawać pytania, które mogą im pomóc w odnalezieniu danej osoby (jednak nie mogą zadawać pytań wprost np. czy jest ktoś kto ma mgr z filozofii?). Uczestnicy mogą pytać o informacje pomocnicze, np. czy ktoś zna poglądy Kanta?

  4. Trener monitoruje całą dyskusję.

  5. Kiedy uczestnicy są gotowi z odpowiedziami, trener prosi o ich zamieszczenie na forum.

  6. Każdy z uczestników przegląda odpowiedzi sprawdzając czy został/została zidentyfikowany/a.

Wymagane zasoby

  • forum online do komunikacji asynchronicznej

  • email

Przykłady

Uczestnicy mogą również umówić się na informacje i pytania odnośnie różnych kursów, w których brali udział, o ich doświadczeniach ze szkoleniami, itp.

Opis aktywności "Znajdź kogoś kto..." został przygotowany na podstawie książki: "75 e-learning activities" R. Watkins'a.

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/find-someone-who