Dyskusja w grupach i podgrupachDyskusja w grupach i podgrupach

Dyskusja w grupach i podgrupach

Zdjęcie: aussiegall (pobrano 30.09.2009)

Krótki opis

Dyskusja w grupach i podgrupach (buzz groups, znana również jako Phillips 66 technique) najlepiej sprawdza się przy większej liczbie uczestników i pomaga uniknąć dłuższych chwil ciszy w trakcie dyskusji. Pozwala również zachęcić wszystkich uczestników do aktywnego uczestniczenia w dyskusji.

Opis procesu

  1. Na forum ogólnym przedstawiony jest problem do dyskusji.

  2. Grupa dzielona jest na kilka podgrup (np. 6 podgrup, po 6 uczestników w każdej).

  3. W ciągu kilku minut każda podgrupa omawia dany problem i możliwe rozwiązania.

  4. Po upływie wyznaczonego czasu, każda podgrupa przedstawia większej grupie swoje pomysły.

Wymagane zasoby

Miejsce do dyskusji dla uczestników grupy i podgrup, długopisy, kartki.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/buzz-group