Dyskusja sejmowaDyskusja sejmowa

Dyskusja sejmowa

Picture from workshop at the methopedia project

Krótki opis

Nadaje się do pracy z dużymi grupami (od 30 osób). Wymaga jasnych definicji celów podanych z góry przez organizatorów warsztatu. Potrzebuje co najmniej 3 godziny czasu.

Opis procesu

 1. Przygotowanie

 • Prowadzący warsztat najpierw określają cel

 • Uczestnicy są podzieleni na grupy o tej samej wielkości według wcześniej ustalonych kryteriów (np. wiek, wykształcenie lub region zamieszkania)

 • Zasady gry są zdefiniowane i rozprowadzane przez prowadzących warsztat

 1. Wykonanie

 • Temat jest podany dla wszystkich grup, aby każda mogła ustalić swoją pozycję

 • Liderzy frakcji spotykają się zgodnie z ustalonym harmonogramem aby ustalić ogólną pozycję

 • Następnie odbywa się dyskusja plenarna gdzie każdy występujący ma ten sam czas

 • Na zakończenie jest demokratyczne głosowanie aby można było zaprotokołować rezultat

 1. Zakończenie

 • Prowadzący warsztat sporządzają jak najszybciej końcowe sprawozdanie

Wymagane zasoby

 • Reguły gry

 • papier

 • flipchart

 • sprzęt do prezentacji

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/parliamentary-debate