Dyskusja sejmowaDyskusja sejmowa

Picture from workshop at the methopedia project

Krótki opis

Nadaje się do pracy z dużymi grupami (od 30 osób). Wymaga jasnych definicji celów podanych z góry przez organizatorów warsztatu. Potrzebuje co najmniej 3 godziny czasu.

Opis procesu

 1. Przygotowanie
 • Prowadzący warsztat najpierw określają cel
 • Uczestnicy są podzieleni na grupy o tej samej wielkości według wcześniej ustalonych kryteriów (np. wiek, wykształcenie lub region zamieszkania)
 • Zasady gry są zdefiniowane i rozprowadzane przez prowadzących warsztat
 1. Wykonanie
 • Temat jest podany dla wszystkich grup, aby każda mogła ustalić swoją pozycję
 • Liderzy frakcji spotykają się zgodnie z ustalonym harmonogramem aby ustalić ogólną pozycję
 • Następnie odbywa się dyskusja plenarna gdzie każdy występujący ma ten sam czas
 • Na zakończenie jest demokratyczne głosowanie aby można było zaprotokołować rezultat
 1. Zakończenie
 • Prowadzący warsztat sporządzają jak najszybciej końcowe sprawozdanie

Wymagane zasoby

 • Reguły gry
 • papier
 • flipchart
 • sprzęt do prezentacji

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/parliamentary-debate

Komentarze


Comments powered by Disqus