Dyskusja onlineDyskusja online

Dyskusja online

`Zdjęcie: Extra Ketchup (pobrano 14.12.2009) 1

System Message: WARNING/2 (<string>, line 7); backlink

Inline interpreted text or phrase reference start-string without end-string.

Krótki opis

Dyskusja online jest kluczowym elementem aktywności grupowych w środowisku internetowym.

Opis procesu

Wymagane zasoby

  • Komputery

  • platforma e-learningowa lub forum

  • chat

  • itp

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Wprowadź tutaj informacje dodatkowe, rady praktyczne bądź ograniczenia.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/discussion-online

1

Nie jest już dostępny (zaznaczone na 04/16/2017)