DelegowanieDelegowanie

Delegowanie

Photo by *hoodrat* (upload: 27.03.2008)

Krótki opis

Delegowanie to przekazywanie władzy decyzyjnej oraz władzy wyznaczania zadań z jednej osoby na drugą. To szczególna forma podziału pracy, w której odpowiedzialność za decyzje należy do osoby delegującej natomiast odpowiedzialność za podejmowane działania przekazywana jest już na kogoś innego.

Opis procesu

Dla osoby delegującej:

 • ustal w jakim stopniu chcesz przekazać władzę innej osobie;

 • podziel zadania na ważniejsze i mniej ważne;

 • jasno określ zadania;

 • pomyśl, kto mógłby najlepiej poradzić sobie z danym zadaniem;

 • poinformują wybraną osobę o zadaniu jak najwcześniej;

 • przekaż wszystkie niezbędne informacje dotyczące zadania;

 • skoordynuj delegowane zadania;

 • poproś o raporty z postępów działań w wyznaczonym zadaniu, bez ograniczania możliwości podejmowania samodzielnych decyzji i działań przez osobę wydelegowaną;

 • wykorzystaj delegację jako sposób na zmotywowanie innych do działań;

 • upewnij się, że wydelegowane osoby przeszły odpowiednie szkolenia pozwalające na ukończenie zadania pomyślnie;

 • staraj się wyznaczać zadania wcześniej, przeznaczając dłuższy czas na ich przygotowanie; jednej osobie należy delegować podobne zdania;

 • unikaj delegowania jednego zadania kilku osobom;

 • dowiedz się, czy osoby, którym chcesz wyznaczyć zadanie, chcą się go podjąć.

Dla osoby delegowanej:

 • informuj osobę delegującą zadanie na bieżąco o postępach pracy, w jakim stopniu cele zostały osiągnięte oraz o pojawiających się sukcesach lub problemach;

 • zapytaj o cele, warunki oraz specyfikę zadań;

 • uzyskaj potrzebne upoważnienia, również finansowe, tak aby móc działać niezależnie;

 • rozmawiaj o zaistniałych problemach kiedy tylko się pojawią oraz poproś osobę delegującą o wsparcie przy pracy nad zadaniem.

Wymagane zasoby

Zależą od delegowanego zadania.

Komentarze

Delegowanie zadań pomaga dobrze zorganizować czas pracy oraz wspiera innych w rozwijaniu ich zdolności i motywacji.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/delegation