Methopedia HomeMethopedia

Udostępnianie technik i metod pedagogicznych

Szczegółowe informacje Rozwijające się w ostatnich latach technologie informacyjne wytworzyły potencjał umożliwiający polepszenie jakości nauczania. Jedn ak, aby potencjał urzeczywistnił się, konieczne jest:

/_all/mp.png

wprowadzenie przez instytucje edukacyjne właściwych metod i rozwinięcie odpowiedniej kultury nauczania,zintegrowanie metod aktywnego uczenia się poprzez wybór przez nauczycieli czy trenerów właściwych aktywności. Jak wskazują badania, ludzie związani z edukacją, mają potrzebę wykorzystania doświadczeń wynikających z różnych kultur nauczan ia współistniejących w Europie. Europejska społeczność Methopedii jest odpowiedzią na tę potrzebę. Została zaprojektowana dla ekspertów blended learning, aby dzielili się:

  • wiedzą,

  • metodami,

  • projektami edukacyjnymi.

Poza zawartością dydaktyczną, Methopedia winna spełniać funkcję strony społecznościowej ekspertów, którzy mogą dzięki niej podziel ić się ze sobą wiedzą, swoim punktem widzenia i doświadczeniem.

Grupą docelową Methopedii są:

głównie trenerzy i ludzie związani z edukacją, ale także kadra administracyjna i studenci.

Ufundowane przez Unię Europejską jako część projektu Comble

/_all/llp.png

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stan owisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.