AbecadłoAbecadło

Abecadło

Image by berwis/PIXELIO (strona odwiedzona: 28/09/2009)

Krótki opis

Skojarzenia związane z danym tematem są generowane przez uczestników. Każde skojarzenie zaczyna się od innej litery alfabetu.

Opis procesu

  • prowadzący określa czas pracy

  • uczestnicy spisują swoje skojarzenia związane z danym tematem, używając wszystkich liter alfabetu

  • uczestnicy odczytują swoje skojarzenia na głos

Wymagane zasoby

Karteczki, forum online lub oprogramowanie umożliwiające edycję tekstu.

Komentarze

Wiesz więcej niż Ci się wydaje! Spróbuj stworzyć alfabetyczną listę skojarzeń na temat fizyki jądrowej.