Pytanie i odpowiedźPytanie i odpowiedź

Pytanie i odpowiedź

Image by Torley (strona odwiedzona: 01.10.2009)

Krótki opis

Jest to bardziej "towarzyska" odmiana metody pytanie i odpowiedź.

Opis procesu

  • napisz pytania na flipcharcie lub wyświetl je za pomocą projektora;

  • możliwe odpowiedzi na pytania przypnij do tablicy;

  • zapisz numery pytań na flipcharcie;

  • każdy z uczestników chwyta jedną odpowiedź i przypina ją obok pytania.

Wymagane zasoby

  • tablica

  • magnesy

  • pinezki (do przypięcia kartek)

  • kartki z odpowiedziami

  • flipchart

  • projektor

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

Komentarze

Aktywność sprawdza się gdy uczestnicy angażują się w dyskusję. Dopasuj liczbę pytań do liczby uczestników, tak aby każdemu przypadła w udziale kartka z odpowiedzią.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/question-and-answer