Rysunkowe zagadkiRysunkowe zagadki

Rysunkowe zagadki

Photo by Clara J./PIXELIO (strona odwiedzona: 28.09.2009)

Krótki opis

Uczestnicy, w małych grupach rysują razem z trenerem dany temat lub pojęcie. Rysunki prezentowane są wszystkim grupom i komentowane przez wszystkich uczestników.

Opis procesu

 1. Uczestnicy dzieleni są na małe grupy (od 3 do 5 osób). Każda grupa otrzymuje kartkę papieru do rysowania oraz kredki lub flamastry;

 2. Trener określa temat, spontanicznie zdane pytanie lub pojęcie związane z tematem (np. Jak wyglądałoby idealne biuro?);

 3. Członkowie grup rysują obrazek ilustrujący dane zagadnienie. Aktywność powinna zająć ok 15 min (najlepiej jeśli w tle gra przyjemna dla ucha muzyka);

 4. Każda grupa prezentuje swoją pracę pozostałym grupom, które następnie powinny odgadnąć co jest na rysunku i jakie jest jego znaczenie;

 5. Następnie, każda grupa komentuje swoją własną pracę. Trener spisuje słowa kluczowe na kartkach, które są później przypinane do tablicy, obok obrazków;

 6. Kiedy wszystkie grupy zaprezentują swoje prace, spisane słowa kluczowe są gromadzone i analizowane;

 7. Zgromadzone słowa kluczowe mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszej pracy nad zagadnieniem (mogą stanowić główne tematy pracy poszczególnych grup).

Wymagane zasoby

 • duża kartka papieru dla każdej grupy

 • ołówki, kredki, flamastry

 • kartki, coś do przyczepiania ich na tablicy

 • muzyka

Przykłady

Podaj jakieś przykłady, drobne modyfikacje lub interesujący kontekst.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/picture-painting