Leittext


Leittext

Bild zur Methode Leittext

Foto von Nils Geylen (abgerufen am 15.10.2009)

Kurzbeschreibung

Mit der Leittextmethode erarbeiten sich die Lernenden das Wissen zur Beantwortung der zum Leittext aufgeworfenen Fragen. Sie arbeiten in kleinen Gruppen und erhalten zu Beginn einen Leittext, Fragen zum Leittext und die benötigte Literatur und/oder andere Materialien.

Ablauf

 1. Das zur Verfügung gestellte Material wird verwendet, um die gestellten Fragen beantworten zu können.

 2. Mit einem Kontrollbogen prüfen die Lernenden eigenständig die Ergebnisse auf Richtigkeit.

 3. Zum Abschluss prüfen und bewerten die Lernenden eigenständig oder mit dem Tutor den erreichten Wissenstand.

Zusatz: Bei umfangreicher Fragestellung kann die Aufgabe mit einer Präsentation abgeschlossen werden.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Papier

 • Stift

 • Material/Literatur zum Thema

Online:

Mit der Methode WebQuests steht heute eine computergestütze Variante zur Verfügung.

Nauczanie problemowe


Nauczanie problemowe

Nauczanie problemowe

Grafika: Denis Edlich (strona odwiedzona:26.12.2009)

Krótki opis

Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) stawia ucznia w centrum całego procesu uczenia się. Opiera się na współpracy grupowej przy rozwiązywaniu danego zagadnienia problemowego oraz przywiązuje ogromną wagę do poźniejszej refleksji poszczególnych uczestników na temat własnych doświadczeń związanych z pracą nad problemem.

Opis procesu

Nauczanie problemowe stawia studenta w centrum procesu przekazywania wiedzy i skłania go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Rola nauczyciela zmienia się z autorytatywnego reprezentanta wiedzy na pomocnika w samodzielnym poszukiwaniu wiadomości. Nauczyciel przygotowuje materiały do dyskusji w gronie uczących się, nakierowuje dyskusję na właściwe tory, zwraca uwagę na błędy w rozumowaniu i wskazuje dalsze źródła informacji. Edukacja polega w tym wypadku na wskazywaniu sposobów zdobywania wiedzy w miejsce dotychczasowego przekazywania wiedzy. Ponadto ukazanie praktycznego zastosowania prezentowanej wiedzy w szerokim kontekście znacznie zwiększa motywację do dalszej nauki (https://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=23&id=508).

Postkorb


Postkorb

Bild zur Methode

Foto von hawkexpress (abgerufen am 15.10.2009)

Kurzbeschreibung

Ziel der Methode ist es, aus einer Menge Material (Bücher, Buchauszüge, Zeitschriften, CDs u. a.) wichtige Unterlagen von weniger wichtigen zu trennen.

Ablauf

Die Unterlagen werden nach ihren Prioritäten geordnet.

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Informationsmaterial

 • Arbeitsunterlagen

 • eventuell Rückmeldebögen

Online:

 • Doodle

 • Mindmap

Kommentare

Die Erstellung von Prioritätenlisten kann auch mit vielen anderen Methoden kombiniert werden. Ideal ist es, wenn Software mit Rankingfunktion zum Einsatz kommt.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/postbox

Problem z klocków Lego


Problem z klocków Lego

Problem z klocków Lego

Image by Thomas Hawk (strona odwiedzona: 14.12.2009)

Krótki opis

Technika ta pozwala na wytworzenie atmosfery sprzyjającej omawianiu i rozwiązywaniu problemów.

Opis procesu

 • należy wybrać problem do dyskusji, z którym uczestnicy powinni sie zmierzyć;

 • uczestnicy są proszeni o "zbudowanie" danego problemu z klocków Lego;

 • rozpoczynamy dyskusję mającą na celu znalezienie optymalnego rozwiązania, w trakcie dyskusji wszyscy uczestnicy mogą dodawać lub zmieniać poszczególne klocki.

Wymagane zasoby

 • Klocki Lego

Komentarze

Aktywność ta bardzo dobrze sprawdza się w firmach podczas określania źródeł problemu.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/legoplay

Szklanka (marznący deszcz)


Szklanka (marznący deszcz)

Szklanka (marznący deszcz)

Zdjęcie: methopedia.eu

Krótki opis

Świadomie pozwalasz uczestnikom popełniać błędy.

Opis procesu

 1. Utwórz zadanie z dużymi szansami na popełnienie błędu.

 2. Ostrzeżenie "Uwaga: marznący deszcz. Niebezpieczeństwo poślizgu!"

 3. Uczestnicy wykonywują zadanie.

 4. Utwórz kolejne zadanie, które uwidoczni popełniony błąd.

 5. Wyjaśnij przyczyny i skutki.

 6. Pozwól znaleźć rozwiązania.

Wymagane zasoby

Komputer z normalnym oprogramowaniem.

Przykłady

Ustaw datę w edytorze tekstu po prawej stronie używając spacji.

Komentarze

Metoda jest stosowalna ze wszystkimi programami komputerowymi.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/black-ice

Teamsteckbrief


Teamsteckbrief

Bild zur Methode Teamsteckbrief

Foto von Torsten Mangner (abgerufen am 16.10.2009)

Kurzbeschreibung

Der Steckbrief dient der Teambildung.

Ablauf

Das Team visualisiert mit dem Steckbrief wichtige Informationen wie z. B. : Name, Herkunft, Funktion, Erfahrungen, Erwartungen, Absichten, Pläne, Selbst- und Rollenverständnis ...

Eine Methapher sollte ein optisch ansprechendes Bild ergeben, z. B.:

 • Ein Baum, mit Wurzeln, Zweigen und Früchten ...

 • Ein Schiff mit (vollen) Segeln und mit der Flagge, unter der gesegelt wird.

 • Mannschaftsfoto

Benötigte Tools und Materialien

Offline:

 • Papier

 • Schere

 • Kleber

 • Stifte

Kommentare

Siehe auch Anmerkungen zur Methode Collage

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/wanted-poster

Układanka grupowa


Układanka grupowa

Układanka grupowa

Grafika: Denis Edlich (strona odwiedzona: 26.12.2009)

Krótki opis

Układanka grupowa (jigsaw classroom) dobrze sprawdza się w dużych grupach, w których proces uczenia się chcemy oprzeć na współpracy między uczestnikami. Grupa dzielona jest na kilka mniejszych (w każdej od 3 - 6 osób). Każdy członek danej grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie pewnej części materiału (tekstu, pytań, problemów, celów), z której staje się ekspertem. Następnie, każdy ekspert z danej grupy omawia i wyjaśnia przygotowany przez siebie temat innym członkom swojej grupy. Tak więc, aby materiał grupowy został dobrze przyswojony przez wszystkich członków grupy, musi zaistnieć wysoki stopień współpracy i zaangażowania ze strony wszystkich uczestników.

Opis procesu

 1. Dzielimy całą grupę (klasę) na mniejsze grupy (jigsaw groups). Najlepiej jeśli grupy są zróżnicowane (płeć, tożsamość etniczna, rasa, umiejętności). Przyjmijmy na przykład, że w każdej grupie są 4 osoby: A, B, C, D.

 2. Dzielimy materiał na tematy (w zależności od liczby osób w grupach).

 3. Każdy członek grupy staje się ekspertem w jednym temacie.

 4. Tworzymy 4 grupy eksperckie (wszystkie osoby A, B, C i D).

 5. Każda grupa ekspercka dostaje konkretny temat do opracowania, członkowie grupy mogą korzystać z książek, internetu, itd. Można zapytać w jaki sposób członkowie danej grupy eksperckiej chcą przekazać dalej nabytą wiedzę.

 6. Poszczególni eksperci wracają do swoich grup (jigsaw groups). Każdy ekspert ma za zadanie nauczyć swoją grupę materiału, który przyswoił w grupie eksperckiej. W każdej grupie powinna zaistnieć dyskusja dotycząca poszczególnych części materiału.

 7. Ostatnim etapem jest powtórzenie całości materiału (pytania, tworzenie mapy myśli).

Wymagane zasoby

Materiały do każdego tematu (teksty, filmy, itp.). Tablice, długopisy, kartki papieru, komputery, internet, platforma e-learningowa, fora, itd.

Komentarze

Technika oparta na układance grupowej (jigsaw technique) stworzona została na początku lat siedemdziesiątych przez Elliot'a Aronson'a oraz jego studentów z Uniwersytetu Teksańskiego i Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Zobacz: https://www.jigsaw.org/

W przypadku pracy w grupach eksperckich, ważne jest aby wszystkie części i rodzaje materiałów były na tym samym poziomie trudności.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/jigsaw

BuddyPress


BuddyPress

Bild zur Methode

Foto von AJC1 (abgerufen am 19.07.2010)

Kurzbeschreibung

Mit BuddyPress erweitert WordPress um Funktionen eines sozialen Netzwerkes, wie z.B.:

 • Erweiterte Profile

 • Private Mitteilungen

 • Gruppen

Einsatzmöglichkeiten

Ähnlich wie Elgg eignet sich BuddyPress für den Aufbau eines sozialen Netzwerks innerhalb einer Firma, einer Weiterbildungseinrichung oder einer Universität. Das ist besonders interessant, wenn Daten nicht auf externen Servern (wie bei Facebook etc.) gespeichert werden sollen.

Im Lernbereich kann das eigene Profil als persönliche Lernplattform benutzt werden: meine Dateien, meine Kontakte, meine Gruppe, Publikationen usw. Hervorzuheben ist, dass auch sehr einfach Gruppen gebildet werden können, in denen auch in Foren diskutiert werden kann.

Generell ist damit das Austauschen in sozialen Netzwerken eher dem informellen Lernen zuzuordnen.

Kommentare

Inwiefern aus informellen Lernen dann wieder formelles Lernen wird, wenn Communities im Bildungsbereich eingesetzt werden, sei mal dahingestellt.

Elgg


Elgg

Bild zur Methode Elgg [de]

Foto von Ben Werdmuller von Elgg (abgerufen am 21.07.2010)

Kurzbeschreibung

Elgg ist eine Open-Source-Software zur Erstellung eines sozialen Netzwerks. Sie kann auf eigenen Servern gehosted werden.

Einsatzmöglichkeiten

 • Aufbau einer Community innerhalb einer Firma, Universität, Abteilung, Schule etc.

 • Erstellung und Verwaltung eines E-Portfolios innerhalb der Online-Community

 • Förderung von informellen Lernen

 • Koordination von Gruppenarbeiten

 • Arbeiten mit Blogs als Reflexionsmöglichkeit

Relevante Methoden

Kommentare

Für Lehrende ist sicherlich die auf Elgg basierende Community "Eduspaces" interessant: https://eduspaces.net