Nauczanie problemoweNauczanie problemowe

Nauczanie problemowe

Grafika: Denis Edlich (strona odwiedzona:26.12.2009)

Krótki opis

Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) stawia ucznia w centrum całego procesu uczenia się. Opiera się na współpracy grupowej przy rozwiązywaniu danego zagadnienia problemowego oraz przywiązuje ogromną wagę do poźniejszej refleksji poszczególnych uczestników na temat własnych doświadczeń związanych z pracą nad problemem.

Opis procesu

Nauczanie problemowe stawia studenta w centrum procesu przekazywania wiedzy i skłania go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Rola nauczyciela zmienia się z autorytatywnego reprezentanta wiedzy na pomocnika w samodzielnym poszukiwaniu wiadomości. Nauczyciel przygotowuje materiały do dyskusji w gronie uczących się, nakierowuje dyskusję na właściwe tory, zwraca uwagę na błędy w rozumowaniu i wskazuje dalsze źródła informacji. Edukacja polega w tym wypadku na wskazywaniu sposobów zdobywania wiedzy w miejsce dotychczasowego przekazywania wiedzy. Ponadto ukazanie praktycznego zastosowania prezentowanej wiedzy w szerokim kontekście znacznie zwiększa motywację do dalszej nauki (https://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=23&id=508).