Układanka grupowaUkładanka grupowa

Układanka grupowa

Grafika: Denis Edlich (strona odwiedzona: 26.12.2009)

Krótki opis

Układanka grupowa (jigsaw classroom) dobrze sprawdza się w dużych grupach, w których proces uczenia się chcemy oprzeć na współpracy między uczestnikami. Grupa dzielona jest na kilka mniejszych (w każdej od 3 - 6 osób). Każdy członek danej grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie pewnej części materiału (tekstu, pytań, problemów, celów), z której staje się ekspertem. Następnie, każdy ekspert z danej grupy omawia i wyjaśnia przygotowany przez siebie temat innym członkom swojej grupy. Tak więc, aby materiał grupowy został dobrze przyswojony przez wszystkich członków grupy, musi zaistnieć wysoki stopień współpracy i zaangażowania ze strony wszystkich uczestników.

Opis procesu

  1. Dzielimy całą grupę (klasę) na mniejsze grupy (jigsaw groups). Najlepiej jeśli grupy są zróżnicowane (płeć, tożsamość etniczna, rasa, umiejętności). Przyjmijmy na przykład, że w każdej grupie są 4 osoby: A, B, C, D.

  2. Dzielimy materiał na tematy (w zależności od liczby osób w grupach).

  3. Każdy członek grupy staje się ekspertem w jednym temacie.

  4. Tworzymy 4 grupy eksperckie (wszystkie osoby A, B, C i D).

  5. Każda grupa ekspercka dostaje konkretny temat do opracowania, członkowie grupy mogą korzystać z książek, internetu, itd. Można zapytać w jaki sposób członkowie danej grupy eksperckiej chcą przekazać dalej nabytą wiedzę.

  6. Poszczególni eksperci wracają do swoich grup (jigsaw groups). Każdy ekspert ma za zadanie nauczyć swoją grupę materiału, który przyswoił w grupie eksperckiej. W każdej grupie powinna zaistnieć dyskusja dotycząca poszczególnych części materiału.

  7. Ostatnim etapem jest powtórzenie całości materiału (pytania, tworzenie mapy myśli).

Wymagane zasoby

Materiały do każdego tematu (teksty, filmy, itp.). Tablice, długopisy, kartki papieru, komputery, internet, platforma e-learningowa, fora, itd.

Komentarze

Technika oparta na układance grupowej (jigsaw technique) stworzona została na początku lat siedemdziesiątych przez Elliot'a Aronson'a oraz jego studentów z Uniwersytetu Teksańskiego i Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Zobacz: https://www.jigsaw.org/

W przypadku pracy w grupach eksperckich, ważne jest aby wszystkie części i rodzaje materiałów były na tym samym poziomie trudności.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/jigsaw