InscenizacjaInscenizacja

Inscenizacja

Zdjęcie: Bifford The Youngest (pobrano 30.09.2009)

Krótki opis

Inscenizacja - inaczej metoda symulacyjna - może być stosowana w przedszkolu, szkole i edukacji dorosłych. Kwestia istotna dla danej grupy (w miarę możliwości konfliktowa) jest przedstawiana w formie inscenizacji, gdzie uczestnicy udają kogoś. Metoda ta powinna być stosowana głównie gdy chodzi o rozwijanie aspektów działań oraz zajmowanie na żywo pozycji obserwatora. Metoda ta może rozwijać szczególnie percepcję, empatię, elastyczność, otwartość, współpracę, komunikowanie się i umiejętności rozwiązywania problemów.

Opis procesu

Przygotowanie:

 1. Zdefiniuj temat

 2. Wyjaśnij role. Sprawdź czy każdy gracz rozumie swoją rolę.

 3. Ustal kryteria obserwacji i przypisz zadania obserwacji.

Inscenizacja:

 1. Zidentyfikuj się ze swoją rolą.

 2. Wykonaj inscenizację bez żadnych przerw. Faza oceny

 3. Skończ swoją rolę.

 4. Starannie oceń inscenizację.

Przykładowe aspekty do ocenienia:

 • Jak się gracze czuli w swoich rolach?

 • Czy trzymali się swoich ról?

 • Jakie zachowania i odczucia graczy podobały czy nie podobały ci się?

 • Czy argumentacja była rzeczowa?

 • W jaki sposób język, mimika, gesty były używane przez uczestników?

 • Czy uświadomiłeś sobie własne postawy i poglądy?

 • Które działania były istotne do podjęcia decyzji? Jakiej jakości był proces podejmowania decyzji?

 • Jakie są konsekwencje dla przyszłych zachowań uczestników?

Wymagane zasoby

 • Tekst z opisem sytuacji

 • Karty ról

 • Arkusze obserwacji

Przykłady

Ta metoda może być użyta na przykład przy zakładaniu firmy. Załóżmy, że czterech przyjaciół chce rozpocząć działalność gospodarczą. Mają możliwości utworzenia spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki akcyjnej lub spółki partnerskiej. Po nabyciu dostatecznych informacji na temat różnych rodzajów podmiotów gospodarczych, studenci omawiają sprawę ze sobą grając różne role. Dyskusja powinna dotyczyć zalet i wad każdego rodzaju podmiotu gospodarczego.

Na koniec, jeśli to możliwe, zostaje podjęta decyzja jakiej formy prawnej spółka powinna użyć. Następnie grupa analizuje odgrywanie ról i powtarza inszenizację z innymi członkami grupy.

Zobacz także: https://methodenpool.uni-koeln.de/rollenspiel/rollenspiel_darstellung.html

Komentarze

W inscenizacji nie chodzi o to, które rozwiązanie problemu ostatecznie okaże się najlepsze, ale o sposób dochodzenia do tego rozwiązania. Dlatego ocena odgrywania ról jest równie ważna jak sama inscenizacja.

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/role-playing