Posty o method


Sto lub mniej słów

A metody nauczania ...

SnapChat-Story

A learning method ...

Podcasting

A metody nauczania ...

5 kroków do identyfikacji problemu

A metody nauczania ...

Abecadło

A metody nauczania ...

Wiedza na sznurku

A metody nauczania ...

Mapa myśli (mind mapping)

A metody nauczania ...

Twitter

A metody nauczania ...

Mnemotechnika

A metody nauczania ...

Blogowanie

A metody nauczania ...

Analiza SWOT kursu

A metody nauczania ...

Metoda otwartej przestrzeni

A metody nauczania ...

Wiki

A metody nauczania ...

Webquest

A metody nauczania ...

Do czego te klucze?

A metody nauczania ...

RSS

A learning method ...

Photo Essay

A learning method ...

Videobridge

A metody nauczania ...

Flash Light

A learning method ...

Za i przeciw

A metody nauczania ...

Dyskusja online

A metody nauczania ...

Łowcy łupów (scavenger hunts)

A metody nauczania ...

Kształtowanie słów

A metody nauczania ...

Wypytywanie ekspertów

A metody nauczania ...

Directed Paraphrasing

A learning method ...

Odwrócenie ról

A metody nauczania ...

Burza mózgów

A metody nauczania ...

Anonimowe zadania sp.o.o.

A metody nauczania ...

One-sentence summary

A learning method ...

Fiszki

A metody nauczania ...

Ciąg skojarzeń

A metody nauczania ...

Dyskusja sejmowa

A metody nauczania ...

Zakładki społecznościowe

A metody nauczania ...

Pytanie i odpowiedź

A metody nauczania ...

Test questions

A learning method ...

Wykład

A metody nauczania ...

Inscenizacja

A metody nauczania ...

Odpytywanie wzajemne

A metody nauczania ...

Hot seat

A learning method ...

Dyskusja w grupach i podgrupach

A metody nauczania ...

List do siebie

A metody nauczania ...

Burza mózgów na kartce

A metody nauczania ...

15 pytań

A metody nauczania ...

Texting

A learning method ...

Nauka w tandemie

A metody nauczania ...

Delegowanie

A metody nauczania ...

Z czym przychodzisz i czego szukasz?

A metody nauczania ...

Znajdź kogoś kto...

A metody nauczania ...

Symulacja

A metody nauczania ...

Sześć kapeluszy myślowych

A metody nauczania ...

Circle of results

A learning method ...

Rysunkowe zagadki

A metody nauczania ...

Wirtualna wycieczka

A metody nauczania ...

Sampler tematów

A metody nauczania ...

Uczenie się przez nauczanie

A metody nauczania ...

Wirtualny scrapbook

A metody nauczania ...

Flip chart picture

A learning method ...

Mini-analizy przypadków

A metody nauczania ...

Łamacz lodów (icebreaker)

A metody nauczania ...

It's a Small World

A learning method ...

Trójkąt wspólności

A metody nauczania ...

Social Networking

A learning method ...

Nauczanie problemowe

A metody nauczania ...

Szklanka (marznący deszcz)

A metody nauczania ...

Układanka grupowa

A metody nauczania ...

Krąg opinii w Second Life

A metody nauczania ...

Discussion

A learning method ...