Forum dyskusyjneForum dyskusyjne

Forum dyskusyjne

Image by (strona odwiedzona: 06.10.2015)

Krótki opis

Forum dyskusjne jest najpopoluarniejszym narzędziem komunikacji w kursie on-line. Dyskusja on-line za pomocą forum jest komunikacją asynchroniczną i daje możliwość wszystkim użytkownikom wypowiedzenia się na konkreny temat w dogodnym dla nich czasie.

Opis procesu

Najczęściej nauczyciel proponuje tematy do dyskusji. On ustala terminy dyskusji oraz ją moderuje w miarę potrzeb. W zależnosci od ustawień konkretnego forum w kursie także uzcestnicy mogą zakładać wątki dyskusyjne.

Wymagane zasoby

Komputer, internet i forum dyskusyjne.