Krąg opinii w Second LifeKrąg opinii w Second Life

Krąg opinii w Second Life

Picture form methpedia.eu (2009)

Krótki opis

Opinie są przedstawiane i omawiane w Wirtualnym Świecie.

Opis procesu

  • Stwierdzenie takie jak: "Nauczanie problemowe jest przez cały czas skoncentrowane na uczniu " jest prezentowane przez trenera/nauczyciela.

  • Uczniowie muszą podać swoją opinię wybierając spośród podanych: od "Zdecydowanie tak" do "Zdecydowanie nie".

  • Uczniowie proszeni są o uzasadnienie swojego wyboru.

Wymagane zasoby

  • Second Life

  • Presenter screen

  • The Opinionater (Likert Scale)

Przykłady

PSI: https://psi.methopedia.eu/learning-activity/agreement-circle